Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Gruzdžių aikštės rekonstrukcija

„Gyvenamosios aplinkos gerinimas Gruzdžių miestelyje: miestelio aikštės rekonstrukcija“

Projekto vertė: 620 532,48  eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011-02 – 2014-03.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos regioninės plėtros fondas, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos lėšos.

 

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas sparčiau diversifikuoti ūkinę veiklą kaimo vietovėse (Gruzdžių seniūnijoje). Projekto tikslui pasiekti numatytas priemonių kompleksas: Gruzdžių miestelio aikštės atnaujinimas ir sutvarkymas, aikštės gatvių atkarpų sutvarkymas, aikštės ir prieigų apšvietimo įrengimas, pagrindinių privažiuojamųjų kelių įrengimas ir atnaujinimas, stovėjimo aikštelių sutvarkymas, pėsčiųjų takų įrengimas, kitos socialinės infrastruktūros sutvarkymas, įskaitant jos pritaikymą neįgaliesiems, aplinkos sutvarkymas.

Projekto uždavinys – gerinti gyvenamąją/bendruomeninę aplinką.

 

 

   

Siektini rezultatai – Gruzdžių miestelio aikštės, kurioje vyksta visi pagrindiniai miestelio renginiai, sutvarkymas bei pritaikymas neįgaliesiems prisidės prie Gruzdžių gyvenvietės ir gretimų kaimų gyventojų užimto skatinimo, aktualių socialinių ir ekonominių problemų sprendimo, ūkinės veiklos diversifikavimo galimybių didinimo.

 

 

Projekto vadovas

Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas

Tel. 8 (41) 59 66 57, alfredas.budrys@siauliuraj.lt

 

Informacija atnaujinta 2020-09-14 14:21