Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Ginkūnų lopšelio darželio plėtra

Projektas „Šiaulių r. Ginkūnų lopšelio-darželio plėtra“

Projekto vertė: 1 127 443,95 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-04-30 iki 2022-12-31.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos regioninės plėtros fondo, Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

 

Ginkūnų gyvenvietė nuolat plečiasi, joje kuriasi vis daugiau jaunų šeimų, tad vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo grupes, skaičius didėja. Ginkūnų lopšelis-darželis yra vienintelė ikimokyklinio ugdymo įstaiga gyvenvietėje. Tačiau darželio infrastruktūra nusidėvėjusi, neatitinka vaikų ugdymo principų, vidaus architektūra nepritaikyta vaikams su spec. poreikiais. B e to, darželyje nėra erdvės, kuri būtų pakankama fiziniams užsiėmimams, trūksta vaikų užimtumui pritaikytos įrangos bei sąlygų jų kūrybiškumo ugdymui. Įstaiga yra pajėgi priimti tik apie 65 proc. visų laukiančių eilėje vaikų.

Siekiant spręsti šias problemas numatoma atlikti darželio pastato rekonstrukciją bei aprūpinti funkcionaliais baldais ir įranga.

 

                                                              Ginkūnų lopšelis - darželis 

Projekto tikslas

Padidinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą bei kokybišką paslaugų teikimą Šiaulių rajone.

 

 Projekto veiklos

Numatoma atlikti Ginkūnų lopšelio-darželio pastato rekonstrukciją, pastatant priestatą ir įrengiant jame dvi naujas ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupes 4-5 metų vaikams bei erdvę meninei ir sveikatinimo veiklai. Bus įsigyjami nauji baldai ir įranga kas prisidės prie vaikų sveikatinimo, kūrybiškumo, savireguliacijos ugdymo.

 

 

 

 

 

 

Projekto rezultatai

Planuojamas pasiekti rezultatas – sukurtos 38 naujos ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo vietos bei užtikrintos palankios sąlygos darželį lankančių vaikų užimtumui bei kūrybiškumo ugdymui.

 

 

Projekto vadovas – Tomas Savickas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

Tel. 8(41) 596664, el. p. tomas.savickas@siauliuraj.lt

 

 

Informacija atnaujinta 2022-10-03 16:24