Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Etninės kultūros ir tradicinių amatų plėtra

Projektas „Šiaulių rajono savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro plėtra (2 etapas)“

Projekto vertė: 38 730,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: iki 2018 m. birželio 30 d.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos, Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

 

Šiaulių rajono savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų centras kasmet rengia teorinius – praktinius seminarus, organizuoja jaunimo ir vaikų etnokultūrines stovyklas, keramikų, medžio drožėjų kūrybines dirbtuves. Be praktinių užsiėmimų vyksta ir teoriniai seminarai, konferencijos, taip pat organizuojamos Lietuvos ir tarptautines amatininkų kūrybinės stovyklos ir seminarai.

Projekto pirmojo etapo metu, 2012 metais, Amatų centro pastatas buvo rekonstruotas – pritaikytas tradicinių amatų veiklai būdingai Kuršėnų apylinkėms. Įgyvendinus projektą Kuršėnų dvaro sodybos oficinos pastatas tapo atviras ir lankomas, sudarytos galimybės interesantus supažindinti teoriškai bei praktiškai su tradiciniais amatais, atgaivinti ir išsaugoti krašto tradicijas, papročius.

Siekiant projekto tęstinumo reikalinga plėtoti Amatų centro veiklą, todėl projekto antrojo etapo metu yra numatyta įsigyti naujus įrenginius, įrankius, medžiagas, baldus ekspozicijoms, kitą įrangą, priemones bei medžiagas, kurie reikalingi edukaciniams užsiėmimams ir tradicinių amatų demonstravimui vykdyti bei rengiamoms tautinio paveldo produktų ekspozicijoms ir parodoms.

Siekiant sudominti įvairaus amžiaus jaunimą domėtis tradiciniais amatais reikalinga pateikti juos kuo moderniau, todėl jaunimas naudojant kompiuterinę ir kitą įrangą turėtų galimybę šiuolaikiškai pažvelgti į tradicinius amatus, domėtis ir keistis informacija apie tradicinius amatus ir papročius.. Mobilus TV stovas ir antenos komplektas reikalingas ankstesniame projekte įsigytam televizoriui pajungti ir pastatyti.

 

Projekto tikslas

Įgyvendinus projektą siekiama sudaryti galimybes Amatų centrui interesantus supažindinti teoriškai ir praktiškai su tradiciniais amatais, suaktyvinti bendruomeniškumo ugdymą ir aktyvų žmonių mokymąsi bei didinti visuomenės susidomėjimą senosiomis vietos tradicijomis. Taip pat, projekto įgyvendinimu prisidėti prie tradicinių amatų ir etninės kultūros išlaikymo, atkūrimo ir atnaujinimo, tenkinant kultūrinius bendruomenės poreikius.

 

Projekto veiklos

Projektu metu bus įsigyjamas įrenginių komplektas (staliaus varstotas, staklelės), molio minkytuvas, baldų komplektas (skirtas ekspozicijoms ir centro veiklos vykdymui), įranga (mobilus TV stovas, TV DVB-T antenos komplektas, dėklai plančetei, kompiuteriui, fotoaparatui), įrankiai ir priemonės drožimui, skulptūrų kalimui. Įrenginiai reikalingi vykdant medžio drožimo užsiėmimus vaikams ir suaugusiesiems bei norint pradėti rengti tradicinių juostų pynimo edukacinius užsiėmimus. Taip pat, naujos priemonės palengvins edukacinių keramikos užsiėmimų veiklą, įrenginiai leis efektyviau informuoti centro lankytojus apie vykdomą veiklą, seminarus ir kitus renginius. Įsigyti baldai suteiks galimybę gerinti ekspozicijų ir parodų aplinką edukacinių užsiėmimų metu pagamintiems gaminiams eksponuoti.

 

Projekto rezultatai

Įgyvendinus Projektą padidės tradicinių amatininkų, vykdančių skirtingas veiklas skaičius, demonstruojamų tradicinių amatų, vykdomų tradicinių amatų edukacinių užsiėmimų, rengiamų tautinio paveldo produktų ekspozicijų ir parodų skaičius Šiaulių rajone. Projekto įgyvendinimas prisidės prie tradicinių amatų ir etninės kultūros atkūrimo, atnaujinimo ir išlaikymo tenkinant kultūrinius Kuršėnų miesto bendruomenės ir rajono gyventojų poreikius.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Gautas sutikimas viešinti

 

Projekto vadovas – Tomas Vaitkus, Kultūros skyriaus vedėjas,

Tel. 8 (41) 523 696, el.p. tomas.vaitkus@siauliuraj.lt

Plačiau apie Šiaulių rajono savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro veiklą

 

Informacija atnaujinta 2020-11-10 11:39