Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Dzidų ir Šakynos tvenkinių hidrotechnikos statinių rekonstravimas

„Dzidų tvenkinio ant Tilžytės upės ir Šakynos tvenkinio ant Šakynos upės hidrotechnikos statinių rekonstravimas Šiaulių rajone“

Projekto vertė: 178579,38 eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: iki 2015 m. rugsėjo 11.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.

 

Išanalizavus Šiaulių rajono Dzidų tvenkinio ant Tilžytės upės ir Šakynos tvenkinio ant Šakynos upės hidrotechnikos statinių būklę nustatyta: hidrotechnikos statiniai - blogos, avarinės būklės yra pavojus, kad gali būti pralaužtos ir išplautos žemių užtvankos dalys ties šachtinėmis vandens pralaidomis visu aukščiu. Tvenkinių vanduo tiek viename tvenkinyje tiek kitame gali išbėgti ir apsemti aplinkinius, netoli esančius Šiaulių rajono savivaldybės kaimus. Įvykus avarijai Šakynos tvenkinio hidrotechnikos statiniui ir vandens kiekiui išsiliejus, per kelias minutes būtų apsemta, išardyta dalis valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 154 „Šiauliai-Gruzdžiai-N. Akmenė“.

Projekto tikslai:

Rekonstruoti Dzidų tvenkinio ant Tilžytės upės ir Šakynos tvenkinio ant Šakynos upės hidrotechnikos statinius ir atstatyti projektinius techninius parametrus

Projekto veiklos

Projekto metu numatoma vykdyti 2 objektų: Dzidų tvenkinio ant Tilžytės upės ir Šakynos tvenkinio ant Šakynos upės hidrotechnikos statinių rekonstrukciją ir atstatyti projektinius techninius parametrus. Investicijos prisidės prie žemės ūkio vandentvarkos ekologinės vertės bei sąlygų gyventi ir dirbti kaimo vietovėse gerinimo.

Kiekviename objekte numatomos technologijos - paruošiama statybos vieta, pažeminamas tvenkinio vandens lygis, tvarkomas aukštutinis šlaitas ir šachta, žemutiniame bjefe šachtinė, hidrotechnikos statinio rekonstravimas. Projekto įtaka gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai - atlikus rekonstrukcijos darbus pagražės aplinka, susitvarkys užtvankos ir užslenkstės kanalo šlaitai ir vandens nuvedimas, pagerės užtvankų kelių dangos, rekonstruoti šachtos inspekcinio tiltelio apsauginiai turėklai užtikrins gyventojų saugą.

Įgyvendinus projektą, pasiekus numatytus tikslus, rezultatus bus rekonstruoti 2 avarinės būklės hidrotechniniai statiniai, keliantys pavojų gyventojų saugumui dėl prastos techninės būklės, taip pat bus sumažintas pavojus užliejamoms žemės ūkio naudmenoms. Projekto metu numatoma rekonstruoti hidrotechninius statinius, kurių nusidėvėjimas didesnis nei 30 proc. Bubių kadastrinėje vietovėje esančio Dzidų tvenkinio hidrotechninio statinio nusidėvėjimas - 57,8 procentai; Šakynos tvenkinio hidrotechninio statinio nusidėvėjimas – 56,6 procentai.

Įgyvendinus projekte numatytas veiklas pagražės aplinka, bus sutvarkyti užtvankos ir užslenkstės kanalo šlaitai ir vandens nuvedimas, pagerės užtvankos kelio danga. Rekonstruoti šachtos inspekcinio tiltelio apsauginiai turėklai užtikrins gyventojų saugą. Pagrindinės tvenkinių charakteristikos nebus keičiamos, normalus patvenktas vandens lygis nesikeis.

        

          

Informacijai:

Saulius Darginavičius, Žemės ūkio skyriaus Melioracijos poskyrio vedėjas (Projekto vadovas)

Tel. 8 (41) 596674

Informacija atnaujinta 2020-09-14 11:17