Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Asbestas

Projektas „Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymas Šiaulių rajone"

Skirtas finansavimas: 41 360,22 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniai: Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonė „Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti“.

 

2022 m. balandžio 1 d. LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymu Nr. T1-152 skirtas finansavimas pagal Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo 2022 metais priemonių plano priemonę  „Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti“. Finansavimas skirtas 270 t asbesto atliekoms surinkti.

2022 m. birželio 1 d. pasirašyta Asbesto turinčių atliekų surinkimo iš Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų, išvežimo bei šalinimo paslaugų teikimo sutartis.

Gyventojams norint užsisakyti asbesto atliekų (šiferio) išvežimo paslaugą, reikia kreiptis į UAB „Ecoservice projektai“, adresu Pramonės g. 8, Šiauliuose, tel. Nr. 8 69 839328, el. p. greta.ravaitiene@ecoservice.lt bei pateikti užpildytą Atliekų priėmimo – Perdavimo aktą. Gyventojams neturint galimybės užpildyti bei pateikti šio akto dėl jo užpildymo galima kreiptis į savo seniūniją. Atliekų priėmimo – Perdavimo akto formas galima rasti Šiaulių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.siauliuraj.lt (nuorodoje: Veiklos sritys – Aplinkos apsauga - Aktualijos). Gyventojams užsisakius asbesto atliekų (šiferio) išvežimo paslaugą šios atliekos bus išvežtos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų iš kiemo ir saugiai pašalintos Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne. Primenama, kad jokiu būdu negalima šiferio panaudoti dar kartą – sode, ūkinių pastatų stogams, keliuose atsiradusių duobių užlyginimui ar pan. Panaudoti asbestinio cementinio šiferio lakštai ypač pavojingi, nes pažeistas dangos vientisumas leidžia asbestui lengvai patekti į aplinką.

 

Projekto rezultatai

        Įgyvendinus projektą pasiekti numatyti rezultatai ir panaudotas skirtas finansavimas – surinkta 269,42 t asbestinio šiferio atliekų Šiaulių rajone iš 170 vnt. namų ūkių. Panaudota 41173,56 Eur skirtų lėšų.

 

Projekto vadovas

Renata Ulvydienė – Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja,

Tel. 8 (41) 432 885, el. p. renata.ulvydiene@siauliuraj.lt

Informacija atnaujinta 2023-07-17 15:10