Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

PATVIRTINTOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ PASIRENGIMO IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO BRANDUOLINĖS AR RADIOLOGINĖS AVARIJOS ATVEJU RADIACINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS

2022-07-04 Dalintis

Radiacinės saugos centras, kuriam pagal kompetenciją pavesta kontroliuoti radiacinės saugos užtikrinimą teikiant sveikatos priežiūros paslaugas branduolinės ar radiologinės avarijos (toliau – avarija) atveju, Radiacinės saugos centro direktoriaus 2022 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-71 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimo ir veiklos organizavimo branduolinės ar radiologinės avarijos atveju radiacinės saugos rekomendacijų patvirtinimo“ patvirtino Sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimo ir veiklos organizavimo branduolinės ar radiologinės avarijos atveju radiacinės saugos rekomendacijas (toliau – Rekomendacijos). Rekomendacijas galite rasti teisės aktų registre, paspaudę šią nuorodą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ed58d750f7b011ec8fa7d02a65c371ad.

Rekomendacijos nustato greitosios medicinos pagalbos įstaigų (toliau – GMP) ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) pasirengimo ir veiklos organizavimo radiacinės saugos rekomendacijas teikiant medicinos pagalbą avarijos atveju radioaktyviosiomis medžiagomis užterštiems ir (ar) apšvitą patyrusiems nukentėjusiems asmenims, kuriose rasite informacijos apie:

  • asmenines apsaugos priemones ir jų tinkamą naudojimą;
  • darbuotojų radiacinės saugos užtikrinimą;
  • GMP automobilio ir ASPĮ patalpų paruošimą, siekiant juos apsaugoti nuo radioaktyviojo užterštumo;
  • radioaktyviojo užterštumo kontrolės ir dezaktyvavimo organizavimą ASPĮ;
  • apšvitos vertinimą ir ilgalaikį sveikatos stebėjimą;
  • ir kt.

Informuojame, kad Rekomendacijos įsigalioja 2022 m. spalio 1 d. ir nuo šios datos netenka galios Radiacinės saugos centro direktoriaus 2013 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-48 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos organizavimo branduolinės ar radiologinės avarijos atveju metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.

Informacija atnaujinta 2022-07-04 14:50