Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Viešosios ir (ar) administracinės paslaugos

ELEKTRONINIAI VALDŽIOS VARTAI

Per Elektroninius valdžios vartus jau galima užsisakyti visų Lietuvos savivaldybių teikiamas elektronines paslaugas 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

 
APLINKOS APSAUGA (Direktoriaus įsakymas A-1281 2022-07-15, Mero potvarkis M-240 2023-06-22)

Leidimo kirsti, persodinti, kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimo aprašas

El. paslauga

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimo, dublikato išdavimo,  papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo arba galiojimo panaikinimo aprašas

El. paslauga

Pranešimo apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse priėmimo ir skelbimo savivaldybės interneto svetainėje aprašas

 
 
ARCHITEKTŪRA IR PAVELDOSAUGA (Mero potvarkiai M-45 2023-04-25, M-217 2024-04-04, M-317 2024-04-25)
Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimo aprašas  
Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ar panaikinimo aprašas El. paslauga
Teritorijų planavimo proceso inicijavimo aprašas  
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo aprašas El. paslauga
Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo arba galiojimo panaikinimo aprašas El. paslauga
Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo tvarkos aprašas  
Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo arba galiojimo panaikinimas  
Teritorijų planavimo dokumentų suderinimo aprašas  

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto išdavimo aprašas

 

 
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS (Direktoriaus įsakymas A-673 2023-04-17, Mero potvarkis M-38  2023-04-21)

Asmens skundo ar prašymo priėmimo bei nagrinėjimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje aprašas El. paslauga

Asmens skundo ar prašymo šiaulių rajono savivaldybės merui priėmimo bei nagrinėjimo aprašas

El. paslauga

CIVILINĖS METRIKACIJOS IR ARCHYVO SKYRIUS (Direktoriaus įsakymas A-197 2023-01-13, A-885 2023-05-30, A-1813 2023-12-13)

Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinė sistema (MGVDIS)

Gimimo registravimo aprašas El. paslauga

Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą aprašas

El. paslauga
Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimo aprašas  
Tėvystės pripažinimo registravimo aprašas El. paslauga

Santuokos registravimo aprašas

 

Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimo į apskaitą aprašas

El. paslauga
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą aprašas  
Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimo aprašas El. paslauga
Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimo į apskaitą aprašas El. paslauga

Civilinės būklės akto įrašo anuliavimo, atkūrimo, pakeitimo ar papildymo aprašas

El. paslauga
Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimo aprašas El. paslauga
Vardo, pavardės keitimo aprašas El. paslauga
Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų iš savivaldybės veiklos archyvo ir (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimo aprašas El. paslauga
Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo  toliau saugoti ar perduotų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimo aprašas El. paslauga

EKONOMIKOS IR VERSLO PLĖTROS SKYRIUS (Mero potvarkiai: M-186 2023-06-08, M-185 2023-06-08, M-43 2024-01-24, M-384 2024-05-17, M-516 2024-07-04)

Leidimo vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimo, galiojimo pratęsimo ir panaikinimo aprašas  
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo arba galiojimo panaikinimo aprašas El. paslauga
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo, papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo arba galiojimo panaikinimo aprašas El. paslauga
Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimo, papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo arba galiojimo panaikinimo aprašas  
Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu Šiaulių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais išdavimo ir panaikinimo arba jame nurodytos transporto priemonės keitimo aprašas El. paslauga
Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas El. paslauga 
SENIŪNIJOS (Mero potvarkis M-508, 2024-07-03)
Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimo aprašas    
Pažymos, patvirtinančios žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai), išdavimo aprašas El. paslauga
Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimo aprašas   
Įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą aprašas  
Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimo aprašas El. paslauga
Pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimo aprašas

El. paslauga

El. paslauga

Pažymos apie paskutinę asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimo aprašas  
Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas El. paslauga
Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui deklaravimo aprašas El. paslauga
Gyvenamosios vietos deklaravimo, deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir panaikinimo aprašas El. paslauga
Pažymos gyvenamosios patalpos nuomininkams apie Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimo aprašas  
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo, dublikato išdavimo, papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo arba galiojimo panaikinimo aprašas  El. paslauga
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimo aprašas El. paslauga 
Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo, galiojimo pratęsimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimo aprašas El. paslauga
Leidimo laidoti išdavimo aprašas El. paslauga
Žemės ūkio valdų įregistravimo / išregistravimo Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimo / keitimo,  aprašas El. paslauga
Pažymos, patvirtinančios pastatų teisinę registraciją, išdavimo aprašas  
Leidimo, suteikiančio teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje, išdavimo, dublikato išdavimo ar galiojimo panaikinimo aprašas El. paslauga 

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
(Direktoriaus įsakymas A-1270 2022-07-15,
A-2082 2022-11-15, A-2378 2022-12-28, A-1005 2023-06-16, A-1211 2023-08-04, A-30  2024-01-15)
Asmeninės pagalbos skyrimo aprašas  
Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti sprendimus vertinimo atlikimo ir išvados pateikimo aprašas  
Būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliųjų poreikiams organizavimo aprašas  
Dienos, trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos paslaugų asmenims skyrimo aprašas  
Dovanos (išmokos) kūdikiui skyrimo Šiaulių rajono savivaldybėje aprašas  
Fizinio asmens, norinčio steigti šeimyną, kreipimasis dėl pritarimo steigti šeimyną Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje  
Globos (rūpybos) išmokos ir globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimo aprašas  
Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimo aprašas  
Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimo aprašas  
Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimo aprašas  
Išmokos vaikui skyrimo aprašas  
Išmokos, mirus tikslinės kompensacijos gavėjui, skyrimo aprašas  
Išmokų už komunalines paslaugas nedarbingiems neįgaliesiems skyrimo aprašas  
Kompensacijos už būsto šildymą, geriamąjį vandenį ir karštą vandenį skyrimo aprašas  
Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, skyrimo aprašas  
Laidojimo pašalpos skyrimo aprašas  
Laikino atokvėpio paslaugos skyrimo aprašas  
Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) Šiaulių rajono savivaldybėje skyrimo aprašas  
Pažymos apie paskirtas ar išmokėtas socialines išmokas išdavimo Šiaulių rajono savivaldybėje aprašas  
Socialinės paramos mokiniams skyrimo aprašas  
Socialinės pašalpos skyrimo aprašas  
Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų skyrimo aprašas  
Teikimo skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas aprašas  
Vaiko laikinosios priežiūros vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymo ir pabaigos aprašas  
Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimo aprašas  
Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimo aprašas  
Vienkartinės išmokos vaikui skyrimo aprašas  
Vienkartinių (tikslinių) pašalpų skyrimo aprašas  
Vietinės rinkliavos kompensacijos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą aprašas  
Kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje skyrimo aprašas  
Ugdymo išlaidų kompensacija užsieniečiams gavusiems laikinąją apsaugą skyrimo aprašas  
Vienkartinės išmokos įsikurti užsieniečiams, gavusiems laikinąją apsaugą, skyrimo aprašas  
Informacijos, savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungos ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas vaiko išmokas ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas, pateikimo aprašas  

Dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo aprašas

 
Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos skyrimas  

TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIUS
(Mero potvarkis  M-671 2023-10-30)
Vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo, nutraukimo aprašas      
Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų skyrimo tvarkos aprašas  

TURTO VALDYMO SKYRIUS
(Mero potvarkis M-172  2023-06-07)
Įrašymo į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą aprašas  
Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimo aprašas  
Socialinio būsto nuomos asmenims (šeimoms), neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, aprašas  
Socialinio būsto nuomos aprašas  
Savivaldybės turto suteikimo pagal panaudos sutartį aprašas El. paslauga
Nekilnojamojo turto pirkimo ar perėmimo iš juridinių bei fizinių asmenų procedūrų vykdymo aprašas  
Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų nuomininkų prašymų atlikti nuomojamų patalpų kapitalinį remontą ar rekonstrukciją nagrinėjimo aprašas  
Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimo aprašas  
Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekį teikimo aprašas  
Pažymos, patvirtinančios jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimo aprašas El. paslauga
Leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimo aprašas El. paslauga
Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimo aprašas El. paslauga
Šilumos tiekimo licencijos išdavimo, pakeitimo, dublikato išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo aprašas El. paslauga

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS
(Mero potvarkis M-39 2023-04-21, M-813 2023-12-29)
Melioracijos statinių techninių dokumentų teikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams aprašas El. paslauga
Paraiškų dėl tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus bei gyvulius ir paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo aprašas  
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų įregistravimo, išregistravimo, duomenų atnaujinimo, keitimo, registracijos liudijimo dublikato išdavimo aprašas El. paslauga
Paraiškų kompensuoti dalį kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas iš valstybės biudžeto lėšų priėmimo aprašas  
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, paraiškų priėmimo aprašas  
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, paraiškų priėmimo aprašas  
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūros ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimo aprašas  
Paraiškų kompensuoti dalį draudimo įmokų iš valstybės biudžeto lėšų priėmimo aprašas  
Ūkininko ūkio įregistravimo, išregistravimo, perkėlimo į kitą savivaldybę, duomenų atnaujinimo, keitimo, partnerio išregistravimo iš ūkininko ūkio, ūkininko pažymėjimo dublikato išdavimo aprašas El. paslauga
Žemės ūkio valdų įregistravimo, atnaujinimo, išregistravimo, duomenų keitimo mirus valdos valdytojui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre arba partnerio išregistravimo iš žemės ūkio valdos aprašas El. paslauga
Prašymų lėšoms gauti Šiaulių rajono kaimo plėtrai priėmimo aprašas  
Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimo aprašas El. paslauga
Paraiškų dėl paramos bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą priėmimo aprašas  
Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir (ar) užskaitymo aprašas El. paslauga
Mokesčių lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto suteikimo aprašas El. paslauga
Dokumentų, patvirtinančių nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimo aprašas El. paslauga
Prašymų dėl melioracijos statinių remonto, rekonstravimo ar priežiūros darbų melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje priėmimo aprašas  
Prašymų dėl dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje priėmimo aprašas  
Deklaracijų apie valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimą iš Juridinių asmenų priėmimo ir tvirtinimo aprašas El. paslauga
Kartografinės medžiagos melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams teikimo aprašas El. paslauga
Deklaracijos apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimo aprašas  El. paslauga
Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV), išdavimo aprašas  
Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę ir papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, išdavimo aprašas  
Sprendimų aukciono būdu suteikti teisę naudoti žvejybos plotus valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose miestuose ir miesteliuose priėmimo aprašas El. paslauga
Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo aprašas El. paslauga
Sutikimo leisti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, įgyvendinti valstybės, savivaldybės ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus vietos projektus, kuriuos įgyvendinant valstybinėje žemėje nesukuriami nekilnojamieji daiktai, aprašas El. paslauga
Sprendimų perduoti neatlygintinai naudotis valstybinę žemę (panaudai) priėmimo aprašas  
Sandorių dėl žemės servitutų valstybinėje žemėje nustatymo sudarymo aprašas El. paslauga
Sprendimų suteikti teisę be aukciono naudoti žvejybos plotus valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose miestuose ir miesteliuose priėmimo aprašas El. paslauga
Sprendimų išnuomoti ne aukciono būdu naudojamus kitos paskirties valstybinės žemės sklypus miestuose ir miesteliuose priėmimas ir nuomos sutarčių sudarymo aprašas El. paslauga
Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo aprašas  El. paslauga
Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo aprašas El. paslauga
Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo aprašas El. paslauga

 

Informacija atnaujinta 2024-07-08 08:12