Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

NAUJIENOS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJA PRIĖMĖ SPRENDIMUS DĖL KARANTINO

2020-10-23 Komentarai (0) Naujienos Dalintis
NAUJIENOS

Neeiliniame posėdyje Šiaulių rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisija priėmė itin svarbių sprendimų dėl įvairių Savivaldybės gyvenimo sričių karantino laikotarpiu.

Jau skelbėme, kad nuo pirmadienio šalies savivaldybės yra suskirstytos šviesoforo principu pagal sergamumo rodiklius į geltoną, žalią ir raudoną zonas, o į raudonąją zoną patekusiose savivaldybėse, siekiant suvaldyti koronaviruso (COVID-19) plitimą, skelbiamas vietinis karantinas, ribojama gyventojų veikla. Kadangi pagal sergamumo rodiklį Šiaulių rajono savivaldybė patenka į raudonąją zoną, nes sergamumas kol kas yra didesnis negu 150 atvejų 100 tūkst. gyventojų ir atvejų, nesusijusių su protrūkiais ar židiniais, dalis yra 30 proc. ar daugiau per savaitę.

ESK posėdyje aptartos devynios Savivaldybės gyvenimo ir darbo sritys, dėl kurių priimti sprendimai karantino laikotarpiui.

 • Dėl Šiaulių rajono savivaldybės, savivaldybės biudžetinių įstaigų ir įmonių darbo organizavimo:
 • Savivaldybės administracijos, savivaldybės biudžetinių įstaigų ir įmonių darbą organizuoti nuotoliniu ir mišriu būdu, klientus aptarnauti nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas būtina atlikti darbo vietose, gavus įstaigos vadovo leidimą.
 • Privaloma minėtoms įstaigoms ir įmonėms užtikrinti visų būtinųjų neatidėliotinų funkcijų gyventojams atlikimą, asmens apsaugos reikalavimų užtikrinimą.
 • Privačiam sektoriui rekomenduojama dirbti nuotoliniu arba daliniu nuotoliniu būdu (kai darbuotojai kas savaitę rotacijos principu dirba nuotoliniu būdu tokiu režimu: 5 darbo dienas dirbama darbo vietoje, kitas 5 darbo dienas dirbama nuotoliniu būdu ir t. t.) ir atvejus, kai atitinkamas funkcijas būtina atlikti darbo vietoje.
 • Dėl ugdymo organizavimas Šiaulių rajono ugdymo įstaigose:              
 1. Ugdymo procesą bendrojo ugdymo įstaigose organizuoti pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento pateiktas rekomendacijas.

                      1.1. Neformalųjį ugdymą tiek ugdymo įstaigose, tiek kitose įstaigose, kurios oganizuoja neformaliojo ugdymo užsiėmimus, laisviesiems mokytojams organizuoti nuotoliniu būdu.

                      1.2. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui pavedama neformaliojo ugdymo vykdytojų vykdomų neformaliojo ugdymo užsiėmimų nuotoliniu būdu kontrolės ir informacijos apie neformaliojo ugdymo užsiėmimų vykdymą ar nevykdymą funkcija.

          2 Bendrojo ugdymo įstaigose, lopšeliuose-darželiuose nutraukiamas visų renginių ar švenčių organizavimas, mokinių, vaikų ir darbuotojų susibūrimai tiek lauke, tiek viduje, jei tai yra ne ugdymo proceso organizavimo dalis.

 • Dėl kultūros renginių ir kitų veiklų (asmeninių švenčių) organizavimo:
 1. Uždrausti nuo 2020 m. spalio 26 d. Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje visus atvirose ir uždarose erdvėse organizuojamus sporto, kultūros, laisvalaikio, pramogų bei kitus (mokymai, seminarai, edukacijos, sambūriai, repeticijos ir kt.) tiek fizinių, tiek juridinių asmenų organizuojamus renginius, išskyrus aukšto meistriškumo sporto varžybas ir asmenines šventes.
 2. Rekomenduojama asmenines šventes nukelti vėlesniam laikui. Jei asmeninė šventė organizuojama, rekomenduojama apriboti dalyvių skaičių, dalyvaujant tik artimiausiems asmenims ir maksimaliai užtikrinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas (2020 m. rugpjūčio 10 d. rekomendacijos gyventojams dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencinių priemonių).
 • Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos:
 1. Sveikatos priežiūros įstaigose prioritetą teikti nuotolinėms paslaugoms, kai paslaugos pagal paciento sveikatos būklę gali būti suteikiamos nuotoliniu būdu ir pasientas sutinka gauti paslaugas tokiu būdu.
 2. Draudžiamas ligonių / globojamų asmenų lankymas stacionarias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose bei socialinės ir globos įstaigose. Leisti terminalinės būklės pacientų lankymą gavus įstaigos vadovo leidimą.
 3. Stiprinti infekcijų kontrolės priemones asmens sveikatos priežiūros įstaigose, vykdyti sveikatos apsaugos ministro įsakymus.
 • Dėl socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo:
 1. Riboti veiklą žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo dienos centruose, išimtinais atvejais užtikrinti vaikų ir žmonių su negalia priežiūrą, jeigu tokia priežiūra neįmanoma namuose.
 2. Rekomenduoti vaikų užimtumo dienos užimtumo centruose veiklą vykdyti nuotoliniu būdu. . Vaikų dienos centruose organizuoti tik vaikų maitinimą paruošiant maisto paketus.
 3. Paskirti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių atsakingą už priemonių įgyvendinimą.
 • Dėl judėjimas savivaldybės teritorijoje:
 1. Ribojamas keliavimo tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais intensyvumas – keliautojams leidžiama užimti tik sėdimas vietas ne mažesniu kaip 1 metro atstumu.
 2. Įpareigojami asmenys:

                      2.1. viešose vietose būti ne didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus), laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių, vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimų. Reikalavimas netaikomas, kai dalyvaujama laidotuvėse;

                      2.2. vyresnius nei 6 metų, viešose uždarose erdvėse ir viešajame transporte dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), išskyrus asmenis, kai jie sportuoja, aukšto meistriškumo sporto pratybose ar varžybose dalyvaujančius aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistus, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktorius ir teisėjus, viešojo maitinimo įstaigose sėdint prie stalo ar baro, taip pat paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke. Šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį.

 • Dėl religinių apeigų vykdymo:
 1. Rekomenduoti savivaldybės teritorijoje veikiančioms religinėms bendruomenėms organizuoti religines apeigas tai, kad būtų išvengta susibūrimų, arba susilaikyti nuo religinių apeigų atlikimo.
 2. Organizuojant religines apeigas, užtikrinti saugų atstumą 1 m. tarp dalyvių, atskiriant įėjimo srautus, veido apsaugos priemonių laikymąsi, bendrų apeigų priemonių nenaudojimo.

                      Pritarta bendru sutarimu.

 • Dėl privataus sektoriaus veiklos
 1. Parduotuvių, kioskų turgaus ir kitų prekybos vietų patalpose, teritorijose ar šalia jų ribojamas pirkėjų ir kitų lankytojų srautas – užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m. pirkėjui tenkantis prekybos plotas arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas pirkėjas.
 2. Paslaugų teikimo vietose ribojamas paslaugų gavėjų ir kitų lankytojų srautas – užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m paslaugos teikimo vietos patalpų plotas, tenkantis vienam paslaugos gavėjui arba kitam lankytojui, arba vienu metu paslaugos teikiamos ne daugiau kaip vienam paslaugos gavėjui.
 3. Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje esančiose turgavietėse leisti vykdyti prekybą gėlėmis, žvakėmis ir kitais būtinais priedais atmintinai dienai (lapkričio 1 d.) minėti.

                      3.1. Šio nutarimo punkto vykdymo kontrolė pavedama:

Kuršėnų turgaus teritorijoje - UAB „Kuršėnų komunalinis ūkis“;

Kitose seniūnijų teritorijose – seniūnų paskirti asmenys.

                      3.2. Seniūnai įpareigojami pateikti asmenims, išsiėmusiems leidimus prekybai turgavietėse, pateikti atmintinę apie laikymąsi visų įmanomų saugumo priemonių, susijusių su COVID-19 ligos plitimo prevencija.

Šiame posėdyje taip pat paskirtas Šiaulių rajono savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas - Česlovas Greičius, Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas.

Šiaulių rajono savivaldybės informacija

Informacija atnaujinta 2020-10-23 16:14

Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}} {{comment.name}}
{{comment.comment}}