Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Naujienos (GN)

VOVERIŠKIUOSE PAGERBTAS ĮŽYMAUS KRAŠTIEČIO VACLOVO DARGUŽO ATMINIMAS

2020-01-09 Komentarai (0) Naujienos Dalintis
Naujienos (GN)

Šiaulių rajono Voveriškių mokykloje prasmingai pagerbtas kraštiečio, Vilniaus universiteto garbės daktaro VACLOVO DARGUŽO (1920-2009) atminimas. Renginio „Dr. V. Dargužas Lietuvos ir Pasaulio pilietis" sumanytoja - veikli mokyklos direktorė ALBINA GUDAITIENĖ, kuri jau daug metų renka medžiagą apie iškilų kraštietį, mokslininką, o šį renginį skyrė praėjusiems Pasaulio lietuvių metams ir kraštiečio šimto metų jubiliejui paminėti. Į V. Dargužo tėviškę atvyko jo sesuo D. Dargužaitė, iš Šveicarijos - V. Dargužo žmona Ruth, sūnus, daug kitų giminaičių, kurie pri(si)minė savo brangų žmogų, akcentavusį, kad jis turėjo dvi brangias žemes - Lietuvą ir Šveicariją.

Dargužas gimė 1920 m. sausio 6 d. Voveriškiuose. 1940 m., baigęs Šiaulių berniukų gimnaziją, įstojo į Lietuvos veterinarijos akademiją, 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Nuo 1945 m. gyveno Šveicarijoje. 1945-1949 m. mokėsi Berno universitete, 1948-1949 m. jame dirbo, apgynė daktaro disertaciją „Kobalto veikimas organizme“, vėliau dirbo veterinaru, 1957 m. įkūrė vieną moderniausių veterinarijos klinikų Tune ir jai vadovavo iki 1995 m. V. Dargužas buvo vienas iš Šveicarijos lietuvių bendruomenės (ŠLB) Berno skyriaus įkūrimo organizatorių, vicepirmininkas (1981-1990), pirmininkas (1991-2002), vėliau – garbės pirmininkas. Dalyvavo PLB veikloje. Šeimoje užaugo trys sūnūs: Markas Vytautas, Gabrielius Gintaras ir Aras Lukas.

Dargužas domėjosi Lietuvos valstybės istoriniais dokumentais ir sukaupė vertingą Lietuvos ir kitų šalių XVI-XX a. kartografijos rinkinį, kurį 1983 m. padovanojo Vilniaus universitetui. Rūpinosi lietuvių išeivijos kultūros paveldo perdavimu Lietuvai.

Vilniaus universiteto bibliotekoje saugoma unikali V. Dargužo žemėlapių kolekcija, asmeninis archyvas, jo pastangomis ir rūpesčiu bibliotekai iš Šveicarijos ir Romos perduotas Lietuvos diplomato dr. Alberto Geručio archyvas ir biblioteka. 1990 m. birželio 20 d. Vilniaus universitetas suteikė dr. V. Dargužui Vilniaus universiteto globėjo vardą, o 1991 m. V. Dargužui pirmajam Nepriklausomoje Lietuvoje Šv. Jonų bažnyčioje buvo suteiktas Vilniaus universiteto garbės daktaro vardas.

Už nuopelnus Lietuvai 1998 m. dr. V. Dargužas apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu.

Sudėtinė rengino dalis - fotografijų parodos „Lietuvių Šveicarija“ atidarymas. Ją pristatė iš Šveicarijos atvykusi ŠLB pirmininkė, PLB valdybos narė Jūratė Caspersen. Ji papasakojo ne tik apie parodą, bet išsakė daug gražių žodžių apie vieną garsiausių lietuvių Šveicarijoje V. Dargužą, palikusį ryškų pėdsaką negausios, bet veiklios lietuvių bendruomenės narių atmintyje.

Prie šios parodos gražios kelionės po Lietuvą prisidėjo (o ji eksponuota ir Lietuvos Seime) 2019 Pasaulio lietuvių metai iniciatorius,  kalbininkas, pedagogas, politikas, humanitarinių mokslų daktaras, LR Seimo narys Stasys Tumėnas.

„Yra simboliška, kad Voveriškių mokykla yra įkurta 1920 metais, tais pačiais metais gimė ir garbusis šios žemės atstovas daktaras Vaclovas Dargužas. Nesvarbu, kur tu gyveni, svarbu – ką tu darai savo mintimis, savo darbais, svarbu, kad sugrįžtum. Pasaulis yra atviras, galime judėti kur norime, bet svarbu, šviesusis Voveriškių jaunime, nors ir išvažiuosite iš Lietuvos, kad savo darbais, projektais, prisimintumėte Lietuvą, kaip tą darė išeiviai ypač po II pasaulinio karo, kurie iki pat 1991 metų siekė, kad Lietuva atkurtų savo valstybę,“ – kalbėjo Stasys Tumėnas ir pridūrė, jog yra smagu, kad daug po pasaulį pasklidusių įžymių lietuvių yra iš Šiaulių krašto, jų gretose ir daktaras Vaclovas Dargužas.

LR Seimo narys Stasys Tumėnas  mokyklos direktorei Albinai Gudaitienei padovanojo reprodukciją „2020-ieji Steigiamojo Seimo šimtmečio metai. Lietuvos Respublikai – 100“, knygų.

Po parodos atidarymo įvyko šventinis minėjimas „Dr. Vaclovas Dargužas“ Lietuvos ir Pasaulio pilietis“. Apie daktarą Vaclovą Dargužą ir jo draugystę su Voveriškių mokykla pranešimą skaitė mokyklos direktorė Albina Gudaitienė.

Prisiminimus pasakojo Vytenis Rimkus dailininkas menotyrininkas, habilituotas mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos mokslo ir visuomenės veikėjas, Šiaulių miesto Garbės pilietis, Dr. Vaclovo Dargužo žmona Ruth Hofer, sesuo Danutė Mockienė (Dargužaitė), sūnus  Lukas Aras Hofer bei anūkė Alina Hofer.

Šiaulių rajono savivaldybės mero Antano Bezaro sveikinimus perdavė Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius vedėjas Tomas Vaitkus, Šiaulių kaimiškosios seniūnijos seniūno pavaduotojas Ričardas Šiumberevičius, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Elena Leparskienė.

Šaunu, kad renginyje dalyvavo ir Voveriškių mokyklos moksleiviai, kūrybingi pedagogai, šiuo renginiu patvirtinę, kad nedidelėje mokykloje gyva istorinė atmintis, kad čia auga tvirtus vertybinius pamatus gaunantis jaunimas.

Šventėje koncertavo Voveriškių moterų vokalinis ansamblis „Vovingė“ (vadovė Daiva Kembrienė), mokinė Aneta Vireikytė ir kt.

Ant Dr. Vaclovo Dargužo kapo Šiaulių Donelaičių kapinėse buvo padėtos gėlės, uždegtos žvakutės.

Stasys Tumėnas

Zigmas Ripinskis

Nuotr. Zigmo Ripinskio, mokyklos archyvo

Gautas sutikimas viešinti

Informacija atnaujinta 2020-01-09 11:41

Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}} {{comment.name}}
{{comment.comment}}