Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Naujienos (GN)

SKELBIAMAS ŠIAULIŲ RAJONO BENDRUOMENĖS SVEIKATINIMO INICIATYVŲ SKATINIMO KONKURSAS

2024-03-29 Komentarai (0) Naujienos Dalintis
Naujienos (GN)

Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia 2024 m. Šiaulių rajono bendruomenės  sveikatinimo iniciatyvų skatinimo projektų, finansuojamų iš 2024 m. Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų, atrankos konkursą.

Finansuojamos 2024 m. Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų prioritetinės kryptys:

  • sveikatos ugdymas (projektai, skirti neinfekcinių ligų prevencijai, ypač širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto, onkologinių ligų, gyventojų įtraukimas į profilaktines programas, informacijos skaida apie vakcinacijos svarbą, rizikos grupių asmenų sveikatai stiprinti, įvairioms sveikatos stiprinimo programoms, lytinė sveikata, burnos higiena ir sveikata, nelaimingų atsitikimų prevencija);
  • psichikos sveikatos stiprinimas (projektai skirti gyventojų psichinės sveikatos raštingumo ugdymui ir bendruomenės įsitraukimas į sveikatos klausimų sprendimą savižudybių prevencijai);
  • fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos skatinimas;
  • sveikatai žalingos elgsenos prevencija (projektai skirti psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai ir šių medžiagų vartojimo tolerancijos mažinimas bendruomenėse);
  • užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė (projektai, skirti užkrečiamųjų ligų, ypač ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir tuberkuliozės, profilaktikai ir kontrolei, aplinkos sveiktai gerinti. Renginių, akcijų, mokymų, kurie būtų skirti didinti užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės darbo kompetenciją, organizavimas ir rizikos grupių asmenų konsultavimas).

Išsami informacija apie projektų finansavimą, reikalavimus paraiškoms, paraiškų vertinimo kriterijus ir nuostatas, lėšų panaudojimo atsiskaitymą išdėstyta:

  1. Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-80 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“(toliau- Aprašas);
  2. Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų prašymų ir paraiškų vertinimo komisijų darbo reglamento, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės mero 2023 m. balandžio 21 d. potvarkiu Nr. M-28 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų prašymų ir paraiškų vertinimo komisijų darbo reglamento patvirtinimo“.

Paraiškas gali teikti biudžetinės ir viešosios įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės ir kitos organizacijos.

Paraiškų teikimo terminas iki 2024 m. balandžio 30 d. 12.00 val.

Projekto įgyvendinimo terminas – 2024-12-06 d.

 Maksimalus finansavimo dydis vienam projektui:

  • kai projekto veikla apima visą Šiaulių rajono bendruomenę – 2 000,00 Eur (du tūkstančiai Eur);
  • kai projekto veikla apima vietos bendruomenę – 500,00 Eur (penki šimtai Eur);
  • Einamaisiais metais projektinės veiklos finansavimui / išlaidų kompensavimui iš Savivaldybės biudžeto gauti Asmuo gali teikti - Šiaulių rajono bendruomenės sveikatinimo iniciatyvų skatinimui- po vieną paraišką kiekvienam Šiaulių rajono bendruomenės sveikatos tarybos nustatytam prioritetui, bet ne daugiau kaip trims.

SVARBU!    Paraiška turi būt teikiama pagal nustatytą formą: Paraiška Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti (Aprašo 1 priedas).

Paraiška su priedais (pasirašyta elektroniniu parašu arba pasirašyta Paraiška  ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti Paraišką teikiantį asmenį) teikiama Šiaulių rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojui elektroniniu paštu inga.rimgailiene@siauliuraj.lt nurodant, kad Paraiška teikiama Šiaulių rajono bendruomenės sveikatinimo iniciatyvų skatinimo ir rėmimo finansavimo konkursui.

Paraiškos teikimo klausimais konsultuoja Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbo laiku, Inga Rimgailienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja, tel. +370 612 45 519 el. p.  inga.rimgailiene@siauliuraj.lt

PARAIŠKA

TINKAMOS IR NETINKAMOS IŠLAIDOS PROJEKTŲ FINANSAVIMUI 

PARAIŠKOS ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMAS

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Informacija atnaujinta 2024-03-29 12:42

Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}} {{comment.name}}
{{comment.comment}}