Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Naujienos (GN)

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMAS SU ŽVAKELIŲ ŠVIESA, MALDA, NUOŠIRDŽIAIS APSIKABINIMAIS, ARBATA IR DAINOMIS

2020-01-13 Komentarai (0) Naujienos Dalintis
Naujienos (GN)

Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dienos minėjimą, Šiaulių rajono žmonės pradėjo žvakelių šviesa languose. Žvakelės įsižiebė Šiaulių rajono savivaldybės administracijos, seniūnijų, įstaigų, mokyklų ir daugelio namų languose, sušildė daugelio širdis, atgaivino prisiminimus. Į Šv. Mišias, aukotas už Laisvės gynėjus,  žmonės rinkosi savo parapijos šventovėse. Malda, padėka ir daina prisiminti Laisvės gynėjai ir Kuršėnuose.

Kuršėnų šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje už Laisvės gynėjus šv. Mišias aukojo klebonas monsinjoras Vytautas Kadys ir vikaras altarista jubiliatas Julijonas Miškinis. Malda ir giesmėmis padėkota Laisvės gynėjams, prieš 29-eris metus išsaugojusiems jaunutę ir tada labai trapią Lietuvos laisvę. Šv. Mišiose dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Česlovas Greičius, Seimo Pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės padėjėja, Šiaulių rajono tarybos narė Ada Grakauskienė, Šiaulių rajono tarybos nariai Jonas Novogreckis, Roma Albrikienė, Šiaulių rajono Sąjūdžio pirmeiviai, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kuršėnų filialo nariai, miesto moksleiviai, mokytojai.

Po šv. Mišių eisena Kuršėnų miesto centrine gatve pajudėjo link Vyčio paminklo, kur minėjimas prasidėjo nuoširdžiais apsikabinimais džiaugiantis Lietuvos laisve. Miesto moksleiviai prie krūtinių susirinkusiems segė neužmirštuolių žiedelius. Prisiminti visi keturiolika 1991 metų sausio 13-ąją žuvę Lietuvos laisvės gynėjai – kiekvienam uždegta po žvakelę Vyčio paminklo papėdėje. Padėkota visos Lietuvos narsiems žmonėms. Prie Vyčio paminklo padėta gėlių. Gamta šiemet ir pati dovanojo keletą mažų žiedelių, sausio mėnesį pražydusių Vyčio paminklo papėdėje.

Šiaulių rajono mero pavaduotojas Česlovas Greičius, kreipdamasis į susirinkusiuosius, kalbėjo apie ypatingą tų sausio dienų tautos susitelkimą ir vienybę. „Prisiminkime tą ypatingą tautos vienybę, kuri mums padėjo išsaugoti Laisvę 1991 metų sausio dienomis. Atminkime, kol būsime vieningi, kol mylėsime savo tėvynę, gerbsime vieni kitus, tol būsime laisvi“, - sakė vicemeras Česlovas Greičius.

Ada Grakauskienė perdavė Seimo narės Rimos Baškienės linkėjimus būti vieningiems ir susitelkusiems. Dalyvavusieji Parlamento gynime, stovėję prie Televizijos bokšto, budėję Kuršėnų gatvėse žmonės dalijosi prisiminimais.

Po mitingo visi pakviesti į Kuršėnų miesto seniūnijos salę prie arbatos puodelio. Puiki nuotaika netruko peraugti į dainą. Susikibę rankomis, su šypsenomis veiduose dainavo brangias Lietuvių tautai patriotines dainas. Taip nuoširdžiai visi įsijungė į bendrą dainą - darnus skambesys vilnijo pro atdarą langą į J. Basanavičiaus gatvę ir džiugino susirinkusiųjų širdis. 

Šiaulių rajono savivaldybės mero padėjėja Rita Žadeikytė

Zigmo Ripinskio ir Ritos Žadeikytės nuotraukos

Apie fotografavimą ir viešinimą buvo informuota renginio metu

Informacija atnaujinta 2020-01-13 15:02

Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}} {{comment.name}}
{{comment.comment}}