Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Naujienos (GN)

KVIEČIAMA SUDARYTI PAGEIDAUJANČIŲJŲ SKIEPYTIS DARBUOTOJŲ, ATLIEKANČIŲ GYVYBIŠKAI SVARBIAS VALSTYBĖS FUNKCIJAS AR DARBE TIESIOGIAI KONTAKTUOJANČIŲ SU KITAIS ASMENIMIS, SĄRAŠUS

2021-04-08 Komentarai (0) Naujienos Dalintis
Naujienos (GN)

LR Sveikatos apsaugos ministerija kviečia Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių įstaigų, kurių darbuotojai vykdo gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas ar darbe kontaktuoja su kitais asmenimis, pageidaujančiųjų skiepytis nuo koronaviruso, darbuotojų  sąrašus.

Pabaigus skiepyti aukščiau pagal prioritetą esančias grupes bus norima kuo greičiau ir sklandžiau pereiti prie šių darbuotojų skiepijimo.

Darbuotojų, norinčių skiepytis, sąrašus reikia sudaryti užpildant lentelę (pridedama)  ir ją atsiųsti el. paštu registratura@siauliurpspc.lt

Taip pat kartu su užpildyta lentele atsiųsti ir įstaigos vadovo patvirtintą įstaigos darbuotojų, norinčių skiepytis, sąrašą (prisegti skanuotą dokumentą su vadovo parašu arba pasirašytą el. parašu).

! Į šiuos sąrašus gali patekti įstaigų darbuotojai, kurie vykdo gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas, kontaktuoja su kitais asmenimis, išskyrus atliekančius funkcijas bendrosiose veiklos srityse (veiklos planavimas, finansų valdymas, informacinių technologijų valdymas, personalo valdymas, viešieji pirkimai, teisė, dokumentų valdymas, turto valdymas, viešieji ryšiai, tarptautiniai ryšiai, vidaus auditas, korupcijos prevencija):

 • Vidaus tarnybos pareigūnai ir kiti darbuotojai, dirbantys Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose;
 • Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos;
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose;
 • Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos;
 • Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
 • Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose;
 • Muitinės departamente prie Finansų ministerijos;
 • Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos;
 • Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos;
 • Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento pareigūnai ir kiti darbuotojai;
 • Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos žvalgybos pareigūnai ir kiti darbuotojai;
 • savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesiai gelbėtojai ir kiti darbuotojai;
 • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro darbuotojai, užtikrinantys karantino režimo priemonių laikymosi kontrolę, turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis;
 • asmenys, dirbantys įmonėse, įrašytose į Pirmos ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašus (Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 1 ir 2 priedai);
 • kariai, išskyrus nurodytus šio įsakymo 1.7 papunktyje, ir nuolatinės pradinės privalomosios tarnybos karo tarnybos kariai ir juos aptarnaujantis personalas.

! Taip pat kitų sričių darbuotojai, darbe turintys kontaktą su kitais asmenimis:

 • darbuotojai, dirbantys mažmeninės prekybos įmonėse, vykdydami savo funkcijas kontaktuojantys su klientais (kasininkai, salės darbuotojai, apsaugos darbuotojai, kt.);
 • darbuotojai, dirbantys maisto tvarkymo subjektuose, išskyrus viešojo maitinimo įstaigas, tiesiogiai susiję su maisto produktų gaminimu;
 • kiti gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas, išskyrus bendrąsias, vykdantys darbuotojai, kontaktuojantys su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu.

Prioritetinių asmenų grupių sąrašas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fd056f90469711ebb394e1efb98d3e67/asr

Šiaulių rajono savivaldybės informacija, parengta pagal SAM

Informacija atnaujinta 2021-04-12 10:52

Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}} {{comment.name}}
{{comment.comment}}