Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Naujienos (GN)

ASBESTINĖS STOGO DANGOS KEITIMAS, PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS NUO 2020-03-02 IKI 2020-04-30

2020-02-12 Komentarai (0) Naujienos Dalintis
Naujienos (GN)

       Paraiškos priimamos Nacionalinėje mokėjimo agentūroje, Dvaro g. 78, Šiauliuose galima pildyti ir internetu https://www.nma.lt/index.php/paslaugos/e-paslaugos/10014 .

Prieš teikiant paraišką Nacionalinėje mokėjimo agentūroje, gyventojas savivaldybėje užpildo Asbesto turinčių gaminių kiekio apskaičiavimo ataskaitą (dėl ataskaitos ir informacijos kreiptis į Šiaulių rajono savivaldybės administraciją, Vilniaus g. 263, Šiauliai, Turto valdymo sk. 225 kab., tel. 841 500015, atsakinga vyr. specialistė Zita Urbelienė).

       Atvykdamas į savivaldybę Šiaulių rajono gyventojas turi pateikti:

 1. Gyvenamojo namo kadastrinę bylą;
 2. Gyvenamojo namo nekilnojamojo turto registro išrašą (iš VĮ Registrų centro);
 3. Jei turi galimybę žinoti keičiamo stogo plotą m²;
 4. Pažymą apie deklaruojamą gyvenamąją vietą kaimo ar miestelio vietovėje;

Seniūnijos išduoda pažymą apie deklaruojamą gyvenamąją vietą.

PARAMOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

 • Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 2 000 (dviejų tūkstančių) eurų su PVM.
 • Paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas.
 • Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 • Tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalį, kurios nepadengia parama, pareiškėjas turi finansuoti savo piniginiu įnašu.
 • Pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas projekto įgyvendinimo laikotarpiu tuo pačiu metu gali dalyvauti įgyvendinant kitas investicines KPP priemones, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip.

PROJEKTŲ ATRANKA

 • Projektų atranka atliekama Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.
 • Už atitiktį Taisyklėse nustatytiems projektų atrankos kriterijams skiriami balai.
 • Didžiausias galimas balų skaičius vienam pareiškėjui yra 100 (vienas šimtas).
 • Projektų atrankos kriterijai:

Eil. Nr.

Projektų atrankos kriterijai

Didžiausias balas

Balai pagal atskiras kriterijaus reikšmes

1.

Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą:

1.1.

nuo 0,5 iki 1 metų

30

10

1.2.

nuo 1 iki 2 metų

20

1.3.

ilgiau kaip 2 metus

30

2.

Investuojama į gyvenamąjį namą, kuriame gyvenamąją vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent vienas asmuo, kuris atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

– turi negalią (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis);

– yra nedarbingas (pripažintas 0–55 proc. darbingumas);

– yra sulaukęs pensinio amžiaus ir (arba) gauna senatvės pensiją.

10

10

3.

Pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą (vaikai gyvena su pareiškėju)

20

20

4.

Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje:

4.1.

– nuo 1 iki 2 metų

30

10

4.2.

– nuo 2 iki 3 metų

20

4.3.

– ilgiau kaip 3 metus

 

30

5.

Pareiškėjas turi mažametį vaiką (-ų) iki 12 metų (gyvenantį (-čių) kartu su pareiškėju)

10

10

    Balų suma:

100

-

 Privalomas mažiausias balų skaičius – 30 (trisdešimt). Jeigu projektų atrankos vertinimo metu projektas įvertinamas mažiau negu 30 (trisdešimt) balų, paramos paraiška atmetama.

Plačiau įgyvendinimo taisyklėse:

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a4327f50435711ea829bc2bea81c1194

Turto valdymo skyrius

Informacija atnaujinta 2020-02-12 13:33

Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}} {{comment.name}}
{{comment.comment}}