2019 m. gruodžio 13 d., penktadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas Biudžeto, finansų ir valdymo komiteto posėdis
Posėdžio data 2018-11-07 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ALGIRDO KONTRIMO ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ R. ŠILĖNŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ (Nr. TSP-336) aiskinamasis.docx
tsp_336.docx
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ALGIRDO KONTRIMO PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. TSP-335) sprendimas.docx
aiskinamasis.docx
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL VAIDO BACIO PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ R. BUBIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. TSP-343) sprendimas.docx
aiskinamasis.docx
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS ĮGYVENDINANT VAIKŲ GEROVĖS IR SAUGUMO DIDINIMO, PASLAUGŲ ŠEIMAI, GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) KOKYBĖS DIDINIMO BEI PRIEINAMUMO PLĖTROS PROJEKTĄ BEI PRITARIMO JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARČIAI (Nr. TSP-347) 6080_Sprendimo_projekt_sutartis_Tarnyba 6081_Sutartis_Tarnyba 6082_aiskinam_rastas Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Laukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M,. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-3 ,,DĖL 2018 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-337) 2018biudzpatiksl11.docx
2018-m.biudzeto-patiksl-1...
tsp_337_aiskinamasis.docx
Finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja Jonė Ivanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2018–2020 METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-345) tsp-del-svp-2018-2020-m-p...
01-programa-2018-11-13.xl...
05-programa-2018-11-13.xl...
06-programa-2018-11-13.xl...
12-programa-2018-11-13.xl...
13-programa-2018-11-13.xl...
16-programa-2018-11-13.xl...
aiskinamasis-rastas-svp-t...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Smirnovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-289 „DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS RIBOJIMO KOMISIJOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-331) tsp-del-t-289-komisijos-p...
tsp-aa-del-t-289-komisijo...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-299 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-342) arnvo.docx
nvotaryba.docx
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-315) gatviu-suteikimo-s.-kaim....
samanuverduliukai.jpg
geguziai.jpg
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-316) geografines-akm.-g.-10-17...
akmenuverduliuku.jpg
akmenuverduliai.jpg
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-96 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-333) jrt_keitimas_projektas.do...
jrt_keitimas_projekto_ais...
Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti jaunimo reikalų koordinatoriaus funkcijas, Viktorija Savickė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 9 D. SPRENDIMO NR. T-192 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-332) narkotiku_kontroles_komis...
aiskinamasis_rastas.docx
Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti jaunimo reikalų koordinatoriaus funkcijas, Viktorija Savickė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-323) seimos.docx
seimoskomisija.docx
aiskinamasis5.docx
Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Jolanta Šiuparienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO (Nr. TSP-313) pareigybiu.pakeitimas.spr...
pareigybiu.pakeitimas.ais...
informacinis.docx
Savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja Inga Rimgailienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 17 D. SPRENDIMO NR. T-228 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-334) sprendimo.projektas.docx
aiskinamasis.2018.docx
t_228lyginamasis.docx
Savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja Inga Rimgailienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO STOJIMO Į SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURŲ ASOCIACIJĄ (Nr. TSP-314) sprendimo-projektas_vsb_s...
aiskinamsis-rastas_stojim...
Savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja Inga Rimgailienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-298 ,,DĖL ASMENŲ PASKYRIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBAS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-320) sprendimo.projektas1.docx
aiskinamasis.2018.docx
tsp_320.docx
Savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja Inga Rimgailienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO SMILGIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO SENTIKIŲ CERKVĖS (UNIKALUS KODAS 31466) STOGO REMONTO DARBŲ (Nr. TSP-340) sprendimo-projektas_smilg...
aiskinamasis-rastas_cerkv...
prasymas_smilgiu-cerkve_2...
samata.xlsx
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėja Kristina Steponavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS POŽEMINIO VANDENS MONITORINGO PROGRAMOS 2018 – 2022 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-317) siauliu_raj_mp_18-22.pdf
spendimas-monitoringo.doc...
monitoringo-aikinamasis.d...
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Renata Ulvydienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR.T- 97 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO (Nr. TSP-339) spec2018tikslinimas.docx
spec-programa_sprendimas1...
lyginamais-variantas-_spe...
spec.programa_-aikinamasi...
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Renata Ulvydienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-71 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-327) taisykliu-sprendimas.docx
taisykliu_-aikinamasis-ra...
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Renata Ulvydienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-278 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO 2014–2020 METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-319) atlieku-tvarkymo-plano-ly...
atliekutvarkymoplanopakei...
_planas_tikslinamas_aiski...
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Renata Ulvydienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO ŠIAULIŲ RAJONE 2018 METŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-321) apleisto-turto-saraso-tvi...
informacinis_apleisti-sta...
aiskinamasisrastasapleist...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ DAUGĖLIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-322) aiskinamasis-r.-daugeliu-...
patikejimoteisedaugeliup....
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ R. DRĄSUČIŲ MOKYKLAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-338) aiskinamasis-r.-drasuciu-...
patikejimo-t.-drasuciu-m-...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO SAVIVALDYBĖS BUTO IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATO DALIES PARDAVIMO (Nr. TSP-324) tar_sprend_del_bytos_8-3_...
pa180182.jpg
pa180191.jpg
pa180192.jpg
pa180206.jpg
pa180217.jpg
ataskaita.pdf
pazymejimas.pdf
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL BUTŲ PIRKIMO SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRAI ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-329) tar_spr_del_pirk_5.docx
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-304 ,,DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-326) sprendimas.docx
aiskinamasis_rastas.docx
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 9 D. SPRENDIMO NR. T-163 „DĖL KOMISIJOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TIKSLINIŲ SOCIALINIO BŪSTO LĖŠŲ PANAUDOJIMUI SPRĘSTI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-330) tar_spr_del_komis_panaik....


Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-39 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-328) sprendimas.docx
aisk_rastas.docx
programos_lyginamasis_var...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL PRITARIMO ĮRENGTI MEDICINOS PUNKTO PATALPAS DIRVONĖNŲ KAIME (Nr. TSP-346) 6103_Sprend_projekt_medpunktas_Dirvonenai 6104_Aiskinam_rastas_medpunktas_Dirvonenai Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL PRITARIMO ĮSTEIGTI IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ ŠIAULIŲ R. AUKŠTELKĖS MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE (Nr. TSP-325) aukstelke_iu_nauja_gr_tsp...
aukstelke_iu_nauja_gr_tsp...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-86 ,,DĖL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ, MOKINIŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2018–2019 MOKSLO METAIS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-318) t_priedas-2018-11-13-lygi...
t_keitimas-2018-11-134.do...
aisk._rastas-2018-11-132....
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-344) sporto-taryba.docx
sporto-taryba-aiskinamasi...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO ŠAKYNOS MOKYKLAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-341) aiskinamasis-rastas-sakyn...
sprendimas-sakynos-m-kla-...
Ūkio ir transporto skyriaus vedėjas Antanas Šeputis
Įtrauktas į darbotvarkę
36 KITI KLAUSIMAI, INFORMACIJA

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška