2019 m. gruodžio 10 d., antradienis
Spausdinti puslapio vidurį
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos 2014-09-18 posėdis
Posėdžio data 2014-09-18 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL 2014 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PATVIRTINTO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMU NR. T- 1, PATIKSLINIMO IR PAKEITIMO (Nr. TSP-223) aiskinamasis-rastas-2014-...
2014m.biudzeto-patiksl.09...
2014-m.biudzeto-patiksl-0...
Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Priimtas
2 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO KOMUNALINIO ŪKIO PLĖTROS IR SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO PROGRAMOS 2014–2016 METAMS, PATVIRTINTOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMU NR. T-256, PRIEDŲ PAKEITIMO (Nr. TSP-236) programa_kom._ukis-2014_1...
programa_kom._ukis-2014-2...
programa_kom._ukis-2014-3...
aiskinamasis_r._taryba_ko...
tsp-236.doc
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
3 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTROS (Nr. TSP-196) tar_spr_pirk_2014.doc
tar_spr_del_pirk_2014_inf...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
4 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T-181 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO 2011 M. LIEPOS 21 D. SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO RĖMIMO FONDO TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-218) tar_spr_del_fondo_tar_pak...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
5 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 5 D. SPRENDIMO NR. T-104 ,,DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-220) sprendimas.doc
aisk._rastas.doc
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
6 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SU PRIKLAUSINIAIS LENGVATINIO PRIVATIZAVIMO (PARDAVIMO) (Nr. TSP-238) tsp_238.doc
Pranešėjas Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
7 DĖL PATALPŲ, ESANČIŲ ŠIAULIŲ RAJONE, KUŽIŲ SENIŪNIJOJE, SMILGIŲ K., VIEVERSIŲ G. 5, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ASOCIACIJAI „SMILGIŲ BENDRUOMENĖ“ (Nr. TSP-224) aiskinamasis-rastas-smilg...
tsp-224.doc
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
8 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ AKCINEI BENDROVEI ,,ŠIAULIŲ ENERGIJA“ (Nr. TSP-237) aiskinamasis_r._taryba_tu...
tsp-237.doc
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
9 DĖL SUTIKIMO NURAŠYTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. TSP-198) sutikimas_nurasyti.doc
Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Audrius Dešrius
Priimtas
10 DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ASOCIACIJAI ,,ŠIUPYLIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ". (Nr. TSP-239) siupyliu-bendruomenei.doc
Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Audrius Dešrius
Priimtas
11 DĖL MAKSIMALIŲ TRUMPALAIKĖS AR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIŲ NUSTATYMO 1536_TSP_184 1537_TSP_184_aisk Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Priimtas
12 DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PANAIKINIMO. (Nr. TSP-199) del-znm-tvarkos-naikinimo...
ar-znm-tvarka.doc
Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė
Priimtas
13 DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ SPORTO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-229) sprendimas.doc
nuostatai.doc
aiskinamasis.doc
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
14 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-267 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ ETATŲ IR UGDYMO APLINKOS FINANSAVIMO NORMATYVŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-228) sprendimas.doc
aiskinamasis.doc
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
15 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI DĖL UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO PROJEKTUI (Nr. TSP-240) taryba_pritar_bendradarb_...
sutartis_bendradarb_2014....
aisk_rast_rugsejis_18.doc
tsp_240_sutartis.doc
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
16 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-56 ,,DĖL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ, MOKINIŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2014–2015 MOKSLO METAIS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-235) aisk.-rastas-del-2014-09-...
2014-09-18_t-3.xls
tsp-235.doc
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
17 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS METŲ MOKYTOJO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ, PATVIRTINTŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMU NR. T-171 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS METŲ MOKYTOJO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“, PAKEITIMO (Nr. TSP-231) 2014-09-18-aiskinamasis.d...
tsp-231.doc
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
18 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO 1538_TSP_233 1539_TSP_233_aisk Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
19 DĖL MOKESČIO UŽ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLOSE TEIKIAMŲ UGDYMO PASLAUGŲ DYDŽIO PAKEITIMO 1540_TSP_226 Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
20 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 15 D. SPRENDIMO NR. T-98 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR BUBIŲ MOKYKLOS, BAZILIONŲ IR KURTUVĖNŲ MOKYKLŲ-DAUGIAFUNKCIŲ CENTRŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 1541_TSP_227 1542_TSP_227_aiskin Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
21 DĖL MOKINIŲ, GYVENANČIŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ BENDRABUČIUOSE, MAITINIMO DIENOS NORMOS NUSTATYMO 1543_TSP_232 Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
22 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ IR LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ BEI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO AUTOBUSŲ NUOMOS MOKESČIO PAKEITIMO 1544_TSP_230 Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
23 INFORMACIJA APIE BENDROVIŲ, KURIŲ 100 PROCENTŲ AKCIJŲ PRIKLAUSO SAVIVALDYBEI, 2014 METŲ I PUSMEČIO FINANSINIUS REZULTATUS IR 2014 METŲ VEIKLOS PROGNOZES. 1428_Ekon_informacija_2014_pusm Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ŠIAULIŲ RAJONO VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1536_tsp_186 1537_TSP_186_teises_aktu_vertinimo_pazyma_2 Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas
25 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS NUSTATYMO UŽ LEIDIMO ATLIKTI ŽEMĖS KASINĖJIMO DARBUS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, ŠALIGATVIUOSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE, DAUGIABUČIŲ NAMŲ KIEMUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 1538_TSP_187 1539_TSP_187_teisės_aktų_vertinimo_pažyma 1542_TSP_187_aprasas 1543_TSP_187_1_priedas 1544_TSP_187_2_priedas Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas
26 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1545_TSP_188 1546_TSP_188_teises_aktu_vertinimo_pazyma_3 Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas
27 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-342 ,,DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,KURŠĖNŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 1548_TSP_189 Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas
28 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO TEIKIAMŲ PIRTIES PASLAUGŲ KAINOS PATVIRTINIMO 1547_TSP_190 Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas
29 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO NUOTEKŲ SURINKIMO MOBILIOSIOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS KAINOS PATVIRTINIMO 1548_TSP_191 Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas
30 DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO MOKESČIO IR NAMO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-192) namu-administrav_-2014_vi...
tsp_192_teises_aktu_verti...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas
31 DĖL PRITARIMO ASOCIACIJOS ,,VOVERIŠKIŲ BENDRUOMENĖ“ PROJEKTO ,,AKTYVUS JAUNIMAS - ATEITIES KŪRĖJAS“ RENGIMUI IR BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI (Nr. TSP-193) tsp_193.doc
tsp_193_priedas.doc
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas
32 DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESČIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ PAKEITIMO 1549_TSP_194 1550_TSP_194_aiskin Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas
33 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-230 ,,DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ŠIAULIŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BEI PARDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO GYVENTOJAMS KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-241) tsp_241.docx
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas
34 DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO (Nr. TSP-209) vitkauskas-zemes-mok._-20...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas
35 DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ R. KURTUVĖNŲ MOKYKLAI-DAUGIAFUNKCIUI CENTRUI NEATLYGINTINAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-197) aiskin_rastas.docx
ts_turto_perdav-08-28.doc
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas, Irena Brokienė
Priimtas
36 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO PROJEKTĄ ,,IŠ MAŽOS GILĖS DIDELIS ĄŽUOLAS IŠAUGA“ (Nr. TSP-195) aiskin_rastas_etn-kult.do...
tsp_195.doc
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas, Irena Brokienė
Priimtas
37 DĖL PROJEKTO ,,SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO MOKYKLOSE IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE GERINIMAS“ RENGIMO IR DALINIO FINANSAVIMO (Nr. TSP-211) tsp_-norv_proj.doc
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas, Irena Brokienė
Priimtas
38 DĖL KURŠĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE TEIKIAMOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMO (Nr. TSP-202) aiskinamasiskurrsenuvgnka...
kvgnpaslaugoskaina2014.do...
Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Aldona Laukienė
Priimtas
39 DĖL TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IŠLAIDŲ DYDŽIŲ PAKETIMO 1545_TSP_203 1546_TSP_203_priedas Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Aldona Laukienė
Priimtas
40 DĖL TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRE IR JO FILIALUOSE (Nr. TSP-206) patvirtinta.docx
tsp_206.docx
tsp_206_aiskinamasis.docx
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Priimtas
41 DĖL TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR TRADICINIŲ AMATŲ CENTRE (Nr. TSP-207) tsp_207.docx
tsp_207_priedas.docx
tsp_207_aiskinamasis.docx
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Priimtas
42 DĖL TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALUOSE (Nr. TSP-208) tsp_208.docx
tsp_208_priedas.docx
tsp_208_aiskinamasis.docx
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Priimtas
43 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-49 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-213) sprendimo.panaikinimas.do...
Savivaldybės administracijos vyriausioji sanitarijos inspektorė Inga Rimgailienė
Priimtas
44 DĖL LENGVOJO AUTOMOBILIO PIRKIMO (Nr. TSP-219) 1515_tsp-219 1516_tsp-219_aiskin Ūkio ir transporto skyriaus vedėjas Gedas Bičiušas
Priimtas
45 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2014 METŲ SĄMATOS, PATVIRTINTOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMU NR. T-29, PATIKSLINIMO (Nr. TSP-222) g3_sprendimas_samatos_pat...
g3_tarybai_2014_programos...
kg3_aisk_2014_samata5b15d...
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Priimtas
46 DĖL ORGANIZATORIAUS SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO GAMTOS PAVELDO OBJEKTAMS SKELBTI SAUGOMAIS (Nr. TSP-215) sprendimas_pataisytas.doc
aiskinamasis_gpo.doc
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Priimtas
47 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ 2 PRIEDO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-214) priedas.doc
tsp_214.doc
tsp_214_aiskinamasis.doc
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Priimtas
48 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-234) nvo-taryba-proj-ir-aiskin...
nvo-nuostatai.doc
Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė Simona Kulevičiūtė
Priimtas
49 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO MOTAIČIŲ IR LUKŠIŲ KAIMUOSE IR GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO BUBIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-204) del-matkaiciu-ir-boksto-g...
scaned_pdf1.pdf
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
50 DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO ŠILĖNŲ KAIME, KAIRIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-205) doc20140818134537.pdf
actionshow.doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
51 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-212) 20140825161611.pdf
20140825161831.pdf
20140825162023.pdf
20140825162207.pdf
20140826093941.pdf
20140826094050.pdf
20140827083441.pdf
gatviupavadinimai2014-09-...
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
52 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO, PAKEITIMO, PANAIKINIMO IR GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE (Nr. TSP-217) 20140825164602.pdf
20140825164735.pdf
20140825164839.pdf
vinksnenai-dabikines-g..p...
koregavimas2014-09-181121...
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
53 DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO MALAVĖNIUKŲ KAIME, GINKŪNŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-216) doc06811020140826115946.p...
nauj.-gatv.sprend..doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
54 DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ IR MATERIALINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PANAIKINIMO (Nr. TSP-200) ismokos-ii.doc
aiskinamasis-rastas-ismok...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
55 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PANAIKINIMO (Nr. TSP-201) aiskinamasis-rastas-veikl...
veiklos-nuostatai-ii.doc
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
56 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-169 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-94 „DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO“ (Nr. TSP-225) spred_projek_admin_komis_...
aiskin_rast_admin_komis_p...
Savivaldybės meras Algimantas Gaubas
Priimtas
57 KITA INFORMACIJA

Įtrauktas į darbotvarkę
58 Pateiktas svarstyti papildomas klausimas. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRATORIAUS NUOBAUDOS SKYRIMO NR. T-1, PATIKSLINIMO IR PAKEITIMO (Nr. TSP-242) tsp_tarybos_nario.pdf
Savivaldybės tarybos narys Pranas Andruškevičius
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška