2019 m. gruodžio 13 d., penktadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos 2015-07-09 posėdis
Posėdžio data 2015-07-09 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 11 D. SPRENDIMO NR. T–299 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO KOMUNALINIO ŪKIO PLĖTROS IR SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO PROGRAMOS 2015–2017 METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-218) taryba_programa_kom.ukis_...
programa_kom._ukis-2015_1...
programa_kom._ukis-2015-2...
programa_kom._ukis-2015-3...
aiskinamasis_r._taryba_ko...
programa_kom._ukis-2015-3...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
2 TSP-198 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2470_TSP_198 2471_TSP_198_aiskinamasis_rastas_1 2472_TSP_198_antikorupcinis_vertinimas Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
3 TSP-193 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2473_TSP_193 2474_TSP_193_aiskinamasis_rastas_1 2475_TSP_193_antikorupcinis_vertinimas 2476_TSP_193_senasis_aprasas Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
4 TSP-196 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2477_TSP_196 2478_TSP_196_aiskinamasis_rastas_1 2479_TSP_196_170 2480_TSP_196_antikorupcinis_vertinimas Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
5 TSP-174 DĖL KOMISIJOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TIKSLINIŲ SOCIALINIO BŪSTO LĖŠŲ PANAUDOJIMO KLAUSIMAMS SPRĘSTI SUDARYMO 2483_TSP_174 2484_TSP_174_priedas Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
6 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ BŪSTŲ NUOMOS (Nr. TSP-204) tsp_204_nuasmenintas.docx
tsp_204_aiskinamasis_nuas...
tsp_204_skaiciavimaai_nua...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
7 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. SPALIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-269 ,,DĖL SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-179) 2015-07t-ititraukimasisar...
aiskinamasisrastasdelitsa...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
8 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO ŽIŪROVO BILIETO KAINOS NUSTATYMO (Nr. TSP-180) sprendimas.doc
aiskinamasis_rastas.doc
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
9 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-304 ,,DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-192) sprendimas.docx
aiskinamasis_rastas.docx
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
10 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-48 ,,DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO (LAUKO INŽINERINIŲ TINKLŲ), ESANČIO ŠIAULIŲ RAJONE, VIJOLIŲ KAIME, PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠIAULIŲ VANDENYS“ VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-197) tarybossprendimopanaikini...
aiskinamasisrastasdel-spr...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
11 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T–168 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS REKONSTRUOJAMŲ IR REMONTUOJAMŲ STATINIŲ LIEKAMŲJŲ MEDŽIAGŲ APSKAITOS IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-216) taryba-liekamuju_medziagu...
aiskinamasis_r._taryba_li...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
12 TSP-217 DĖL LEIDIMO ĮREGISTRUOTI ASOCIACIJOS SPORTO KLUBO „TUNELIS“ BUVEINĘ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIAME PASTATE 2462_TSP_217 2463_TSP_217_aiskinamasis Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
13 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ ,,GRUZDŽIŲ MIESTELIO DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ (Nr. TSP-222) taryba_melioracija_gruzdz...
aiskinamasis_r._taryba_me...
aiskinamasis_r._taryba_me...
aiskinamasis_r._taryba_me...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
14 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO IR VYKDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-203) biudzeto-asignavimu-admin...
aiskin.-rastas-biudzeto-v...
biudzeto-vykdymo-taisykle...
Finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja Jonė Ivanauskienė
Priimtas
15 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 15 D. SPRENDIMO NR. T-99 "DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 7 PROCENTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. TSP-176) mkl_7proc_sprendimas.docx
tsp_176_aiskinamasis.docx
tsp_176_sprendimas_lygina...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Galkus
Priimtas
16 DĖLŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-57 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ IR LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ BEI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO AUTOBUSŲ NUOMOS MOKESČIO NUSTATYMO IR ŠIŲ ĮSTAIGŲ MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ, LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ IR AUTOBUSŲ NAUDOJIMO BEI NUOMOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-182) stt_pazyma_autobusai.pdf
autob_tvark_keit_aiskin.d...
tsp_182.docx
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Galkus
Priimtas
17 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO (Nr. TSP-185) sprend_projektas_didz_par...
priedas_didz_pareig.doc
aiskinamasis_pareigybiu_s...
priedo_lyginamasi_didz_pa...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Galkus
Priimtas
18 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOMS (Nr. TSP-213) t_iu-programos.doc
aiskin-iu-programos.doc
poveikio_vertinimo_lentel...
1.-aukstelkes-iu-programa...
2.-bazilionu-iu-programa....
3.-bubiu-iu-programa.pdf
4.-dirvonenu-iu-programa....
5.-drasuciu-iu-programa.p...
6.-gilvyciu-iu-programa.p...
7.-naisiu-iu-programa.pdf
8.-pakapes-iu-programa.pd...
9.-raudenu-iu-programa.pd...
10.-sakynos-iu-programa.p...
11.-silenu-iu-programa.pd...
12.-verbunu-iu-programa.p...
13.-voveriskiu-iu-program...
14.-zarenu-iu-programa.pd...
15.-kurtuvenu-iu-programa...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Galkus
Priimtas
19 TSP-220 DĖL MOKESČIO KOMPENSACIJOS DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKO UGDYMĄ IR PRIEŽIŪRĄ ŠIAULIŲ MIESTO IR ŠIAULIŲ RAJONO NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IR KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2444_TSP_220 2445_TSP_220_aiskinamasis 2446_TSP_220_vertininmas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Galkus
Priimtas
20 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS RENGIAMAM IR ĮGYVENDINAMAM PROJEKTUI „3P (PAMATYK, PAMATUOK, PRITAIKYK)“ (Nr. TSP-221) t.doc
aiskinamasis.doc
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Galkus
Priimtas
21 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS IR ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ SPORTO MOKYKLAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-181) 2015-07-09-tarybos-sprend...
2015-07-09-priedas-turto-...
2015-07-09-aiskinamasis-r...
Švietimo ir sporto skyriaus Sporto poskyrio vedėjas Edmundas Vitkus
Priimtas
22 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO DALYVAVIMUI PARTNERIO TEISĖMIS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ ,,KULTŪRA VISIEMS“ (Nr. TSP-183) sprendimas-pritarimas-kc-...
aiskinamasis-kc-su-norveg...
tsp_183_israsas.doc
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Priimtas
23 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS ĮGYVENDINANT ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO PROJEKTUS „TAUTODAILININKŲ, VAIKŲ IR JAUNIMO ETNOKULTŪROS STOVYKLA„KOKS KRAŠTAS – TOKS IR RAŠTAS“ IR „TEORINIŲ-PRAKTINIŲ SEMINARŲ CIKLAS „KURŠĖNŲ KRAŠTO KERAMIKA“, SKIRTAS ETNOGRAFINIŲ REGIONŲ METAMS" (Nr. TSP-209) sprend.-ektac-projektai.d...
aiskinamasis-rastas-ektac...
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Priimtas
24 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS ĮGYVENDINANT ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PROJEKTUS „VERSLO IR AMATŲ AKADEMIJA“ IR „AISIU Į KALNĄ: ŠIAULIŲ KRAŠTO LIAUDIES DAINŲ PATEIKĖJOS MORTOS KATKIENĖS DAINŲ RINKINYS“ (Nr. TSP-210) aiskinamasis-vb.doc
sprend.-vb_projektai.doc
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Priimtas
25 TSP-211 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS ĮGYVENDINANT ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO PROJEKTUS „VAIKŲ IR JAUNIMO FOLKLORO FESTIVALIS „XV-OSIOS JURGINĖS RAUDĖNUOSE“, SKIRTAS ETNOGRAFINIŲ REGIONŲ METAMS“ IR LIETUVOS ŠIAURĖS KRAŠTO SUAUGUSIŲJŲ LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVŲ KONKURSAS-FESTIVALIS „SUK SUK RATELĮ-2015 2442_TSP_211 2443_TSP_211_aiskinamasis Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Priimtas
26 DĖL LEIDIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTOREI NAUDOTI NETARNYBINĮ AUTOMOBILĮ TARNYBOS REIKMĖMS IR KOMPENSACIJOS MOKĖJIMO (Nr. TSP-178) sprendimas-vb-tr..doc
aiskinamasis-r-vb.doc
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Priimtas
27 TSP-206 DĖL NENAUDOJAMŲ KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ ŠIAULIŲ RAJONE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2435_TSP_206 2436_TSP_206_aiskinamsis 2437_TSP_206_antikorupcnis_vertinimas 2438_TSP_206_lyginamasis Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė
Priimtas
28 DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ (Nr. TSP-208) tsp_208_nuasmenintas.doc
tsp_208_aiskinamasis_nuas...
2467_TSP_208_nuasmenintas_II_variantas
Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-227 „DĖL BENDROJO UGDYMO, NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ BEI VAIKŲ GLOBOS ĮSTAIGŲ AUKLĖTINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO, NEATLYGINTINO PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-184) mokiniai-sprendim.docx
tarybos-paaiskinamojo-mok...
mokiniai-sprendim-geras.d...
2430_TSP_184_lyginamasis
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas
30 TSP-205 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-290 ,,DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2464_TSP_205 2465_TSP_205_aiskinamasis 2466_TSP_205_lyginamasis Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas
31 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-163 ,,DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-201) renginiu-org.-pakeit..doc
2434_TSP_201_lyginamasis
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas
32 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 15 D. SPRENDIMO NR. T-103 ,,DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2015 METAMS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-200) zemes-mok.-pakeit..doc
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas
33 DĖL KOMPENSACIJOS MOKĖJIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUI EDVINUI PEČIUKĖNUI UŽ NETARNYBINIO AUTOMOBILIO NAUDOJIMĄ TARNYBOS REIKMĖMS (Nr. TSP-199) taryba-2015-07-09.doc
Ūkio ir transporto skyriaus vedėjas Gedas Bičiušas
Priimtas
34 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ, PATVIRTINTŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-163 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ (ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-30 REDAKCIJA) PAKEITIMO (Nr. TSP-207) 2_priedas.odt
aisk_2015_nuostatai1.doc
del_nuostatu_pakeitimo_2....
1_priedas_1.odt
nuostatu_lyginamasis_vari...
lyginamasis_2_priedas-1.d...
lyginamasis_priedas-1.doc
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Priimtas
35 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-186) narkotikai-nuostatai.docx
aiskinamasis-narkotiku-ko...
sprendimas-nariai-ir-nuos...
Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Elena Leparskienė
Priimtas
36 DĖL PRITARIMO 2014-2020 M. ŠIAULIŲ REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS PROJEKTUI IR ŠIOS PROGRAMOS BENDRAJAM FINANSAVIMUI (Nr. TSP-219) ts-projektas-iti-programa...
aiskinamamojo-rasto-pried...
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Simona Striogienė
Priimtas
37 TSP-190 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2447_TSP_190 2448_TSP_190_1_priedas 2449_TSP_190_2_priedas 2450_TSP_190_3_priedas 2451_TSP_190_4_priedas 2452_TSP_190_5_priedas 2453_TSP_190_6_priedas 2454_TSP_190_7_priedas 2455_TSP_190_8_priedas Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
38 TSP-191 DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2456_TSP_191 2457_TSP_191_1_priedas 2458_TSP_191_2_priedas 2459_TSP_191_3_priedas 2460_TSP_191_4_priedas 2461_TSP_191_5_priedas Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
39 DĖL GATVIŲ PRISKYRIMO, GATVĖS PAVADINIMO KEITIMO BEI SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-214) berzyneliouzmiescio.jpg
ezerouzmiescio.jpg
tarybos-sprendimas.doc
parkoringuvenai.jpg
dainukursenai.jpg
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
40 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO ASMENINIO (POLITINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO (Nr. TSP-194) patarejas.doc
aiskinamasis-rastas-patar...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
41 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE NUSTATYMO (Nr. TSP-195) skaicius.doc
aiskinamasis-rastas-skaic...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
42 TSP-202 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO 2439_TSP_202 2440_TSP_202_priedas 2490_TSP_202_aiskinamasis Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
43 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-212) aiskinamasis-rastas-pavad...
tsp_212.docx
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
44 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGSĖJO 19 D. SPRENDIMO NR. T-239 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ, BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ STEIGĖJA YRA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, BENDROSIOS VEIKLOS KURAVIMO IR KOORDINAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-173) koordinavimo-tvarka-2007-...
aiskinamasis-rastas-apras...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
45 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 16 D. SPRENDIMO NR. T-149 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-175) aiskinamasis-rastas-apras...
tsp_175.docx
tsp_175_priedas.docx
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-322 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PERSONALINIŲ PRIEDŲ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMŲ AUTEIKIMO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-177) aiskinamasis-rastas-apras...
tsp_177.docx
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
47 DĖL ALBINOS GUDAITIENĖS PASKYRIMO Į ŠIAULIŲ R. VOVERIŠKIŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. TSP-187) gudaitienes-priemimas.doc
aiskinamasis.doc
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
48 DĖL VILMOS BAGDONIENĖS ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ R. PAKAPĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGŲ IR PASKYRIMO Į ŠIAULIŲ R. PAKAPĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS 2311_TSP_188 2312_TSP_188_aiskinamasis Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
49 DĖL JŪRATĖS JANKAUSKIENĖS ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGŲ IR PASKYRIMO Į ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS 2313_TSP_189 2314_TSP_189_aiskinamasis Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
50 DĖL DAIVOS JAGMINIENĖS PASKYRIMO Į ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. TSP-215) jagminienes-priemimas.doc
aiskinamasis.doc
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
51 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO 2488_TSP_163 2489_TSP_163_aiskin Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
52 TSP-162 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2485_TSP_162 2486_TSP_162_komisijos_nuostatai 2487_TSP_162_aiskinamasis Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
53 TSP-223 DĖL LEIDIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMNISTRACIJOS DIREKTORIUI DIRBTI AR SUSIPŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA 2468_TSP_223 2469_TSP_223_aiskinamasis Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
54 KITI KLAUSIMAI, INFORMACIJOS.

Įtrauktas į darbotvarkę
55 Siūlomas svarstyti papildomas klausimas. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-155 „DĖL KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-224) aiskinamasis-komisija.doc...
tsp_224.docx
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
56 Siūlomas svarstyti papildomas klausimas. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI ASOCIACIJOS ,,KURŠĖNŲ MIESTO VVG“ VEIKLOJE IR ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ASOCIACIJOS ,,KURŠĖNŲ MIESTO VVG“ VALDYBĄ (Nr. TSP-225) valdyba-vvg.docx
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška