2019 m. rugsėjo 23 d., pirmadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos 2015-09-17 posėdis
Posėdžio data 2015-09-17 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2014 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-254) tsp_sprendimas_finansines...
tsp_priedas_finansines_at...
tsp_aiskinamasis_finansin...
Savivaldybės kontrolierius Saulius Mickus
Priimtas
2 DĖL 2014 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-262) 2014m.biudzeto-apyskaita....
aiskinamasis2014-m.apyska...
2014-m.biudzeto-ataskaita...
Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Priimtas
3 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-226) 2014-kfar-tvirtinimas.doc
2014-kfar-aiskinamasis-ra...
projekto_priedas_ataskait...
Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Priimtas
4 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-1 ,,DĖL 2015 M. ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-257) 2015m.biudzeto-patiksl.09...
aiskinamasis-rastas-2015-...
2015-m.biudzeto-patiksl-0...
Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Priimtas
5 DĖL GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO IR GATVĖS PAVADINIMO KEITIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-248) geograf.-ginkunai-08-03.d...
doc20150807183829.pdf
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
6 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-253) gatviu-suteikimas-08-07.d...
medinupeliopaitaiciai.jpg
plentokursenai.jpg
ramiojikairiai.jpg
ramuniu_smilguliutkunai.j...
suopiu-dainai.jpg
versmesverduliai.jpg
zemynosprociunai.jpg
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
7 DĖL SUTIKIMO PERIMTI LIZINGO SUTARTIES ŠALIES ĮSIPAREIGOJIMUS (Nr. TSP-244) sprendimas-del-kc-lizingo...
aiskinamasis-kc-lizingo.d...
Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Laimutė Marytė Varkalienė
Priimtas
8 TSP-269 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-47 ,,DĖL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ, MOKINIŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2015–2016 MOKSLO METAIS“ PAKEITIMO“ 2524_TSP_269 2525_TSP_269_priedas 2526_TSP_269_lyginamasis 2527_TSP_269_aiskinamasis Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
9 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO DĖL UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES PROJEKTUI (Nr. TSP-255) t_bendradarbiavimo-sutart...
aiskin-iu-sutartis.docx
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
10 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO 2015 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-260) t_nvstvarkosaprasas_15e.d...
aiskin-tvarkos-aprasas.do...
poveikio_vertinimo_lentel...
informacinis_lapas_tvarko...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
11 TSP-261 DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VERTINIMO IR VYKDYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2531_TSP_261 2532_TSP_261_lyginamasis 2533_TSP_261_aiskinamasis 2534_TSP_261_vertinimas Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
12 DĖL ŠIAULIŲ R. KURTUVĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DARBUOTOJŲ ETATŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, PATVIRTINIMO (Nr. TSP-227) kurtuvenu-udc_2015_sprend...
kurtuvenu-udc_2015_prieda...
kurtuvenu-udc_2015_lygina...
kurtuvenu-udc_2015_aiskin...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
13 TSP-252 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2528_TSP_252 2529_TSP_252_aiskinamasis 2530_TSP_252_lyginamasis Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
14 DĖL ŠIAULIŲ R. ŠAKYNOS MOKYKLOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ R. GILVYČIŲ MOKYKLAI (Nr. TSP-263) perdavimas..doc
Ūkio ir transporto skyriaus vedėjas Gedas Bičiušas
Priimtas
15 DĖL TURTO PERDAVIMO (Nr. TSP-264) perdavimas.doc.doc
Ūkio ir transporto skyriaus vedėjas Gedas Bičiušas
Priimtas
16 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (Nr. TSP-259) sprendimo.projektas.netek...
Savivaldybės administracijos vyriausioji sanitarijos inspektorė Inga Rimgailienė
Priimtas
17 TSP-258 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO 2521_TSP_258 2522_TSP_259_PRIEDAS 2523_TSP_258_aiskinamasis Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėja Kristina Steponavičienė
Priimtas
18 DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-228) strateginis.docx
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas
19 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-229) tarybos-sprendimo-projekt...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas
20 DĖL FINANSINIO TURTO KAIP SAVIVALDYBĖS ĮNAŠO SKYRIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI ,,KURŠĖNŲ VANDENYS“ (Nr. TSP-230) kv-ist_kap-2015-1.docx
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas
21 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO ATLIEKAMŲ DARBŲ KAINŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-231) kapiniu-tvarkymas-2015.do...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas
22 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS EKONOMIKOS IR VERSLO PLĖTROS SKYRIAUS 2015-09-17 INFORMACIJA APIE BENDROVIŲ, KURIŲ 100 PROCENTŲ AKCIJŲ PRIKLAUSO SAVIVALDYBEI, 2015 M. I PUSMEČIO FINANSINIUS REZULTATUS IR 2015 METŲ VEIKLOS PROGNOZES 2491_Ekon_informac_2015_pusm Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-268) t_spr_projektu_sarasas.do...
veiksmu_programos_2014_20...
kaimo_pletros_programos_2...
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Simona Striogienė
Priimtas
24 DĖL PROJEKTO „SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA ŠIAULIŲ RAJONE“ ĮGYVENDINIMO IR DALINIO FINANSAVIMO (Nr. TSP-232) t_spr_socialinis_bustas.d...
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Simona Striogienė
Priimtas
25 DĖL PROJEKTO „ŠIAULIŲ RAJONO PAKUMULŠIŲ I TVENKINIO ANT KUMULŠOS UPĖS HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ IR UŽTVANKOS BEI ŠIAULIŲ R. PAKUMULŠIŲ, MICAIČIŲ KADASTRINIŲ VIETOVIŲ DALIES GRIOVIŲ IR JŲ STATINIŲ REKONSTRAVIMO DARBAI“ ĮGYVENDINIMO IR DALINIO FINANSAVIMO (Nr. TSP-233) t_spr_pakumulsiai.doc
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Simona Striogienė
Priimtas
26 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-234) soc_butai_rugsejo_redakc....
tar_spr_del_soc_butu_sara...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
27 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BUTO NUOMOS (Nr. TSP-235) t-235_nuasmenintas.docx
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
28 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ, JŲ DALIŲ PARDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-236) tar_spr_del_savivald_bust...
pardav_aiskin_rastas.docx
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
29 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ, JŲ DALIŲ PARDAVIMO (Nr. TSP-237) tar_spr_del_busto_pard.do...
tar_spr_aisk_rastas.docx
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
30 DĖL PRITARIMO ĮRENGTI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PATALPAS GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLOJE (Nr. TSP-265) taryba_ginkunu_mokykla_20...
aiskinamasis_r._taryba_gi...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
31 DĖL PATALPŲ, ESANČIŲ PASTATE ŠIAULIŲ RAJONE, BUBIŲ SENIŪNIJOJE, BAZILIONŲ MIESTELYJE, PAGELUVIO G. 13, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ASOCIACIJAI SPORTO KLUBUI „TUNELIS“ (Nr. TSP-238) aiskinamasisssportoklubot...
panaudasportoklubuituneli...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
32 DĖL LEIDIMO SUMONTUOTI INTERNETO DUOMENŲ PERDAVIMO MAZGĄ (Nr. TSP-239) aiskinamasisrastasdeliran...
delleidimosumontuotiinter...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Nepriimtas
33 DĖL LEIDIMO ĮREGISTRUOTI ASOCIACIJĄ „ŠAKYNOS BENDRUOMENĖ“ SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOJE PATALPOJE (Nr. TSP-240) 2015-08-06-t_sakynos-bend...
aiskinamasisrastassakynos...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
34 DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ (Nr. TSP-241) del-nuomos-mokescio-uab.d...
ar-del-nuomos-mokescio-ua...
2517_TSP_241_neatleisti
Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė
Priimtas
35 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI``RINGUVĖNŲ MSNA IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA`` (Nr. TSP-249) sprend.doc
aiskinam.doc
Žemės ūkio skyriaus Melioracijos poskyrio vedėjas Saulius Darginavičius
Priimtas
36 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „RAUDĖNŲ MSNA IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. TSP-271) sprendimas.doc
aiskinamasis-rastas.doc
Žemės ūkio skyriaus Melioracijos poskyrio vedėjas Saulius Darginavičius
Priimtas
37 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ KUBILIŲ MSNA IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. TSP-272) sprendimas.doc
aiskinamasis-rastas.doc
Žemės ūkio skyriaus Melioracijos poskyrio vedėjas Saulius Darginavičius
Priimtas
38 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ ŠILĖNŲ MSNA IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. TSP-273) sprendimas.doc
aiskinamasis-rastas.doc
Žemės ūkio skyriaus Melioracijos poskyrio vedėjas Saulius Darginavičius
Priimtas
39 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ LAUMAKIŲ MSNA IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. TSP-274) sprendimas.doc
aiskinamasis-rastas.doc
Žemės ūkio skyriaus Melioracijos poskyrio vedėjas Saulius Darginavičius
Priimtas
40 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ REKČIŲ MSNA IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. TSP-275) sprendimas.doc
aiskinamasis-rastas.doc
Žemės ūkio skyriaus Melioracijos poskyrio vedėjas Saulius Darginavičius
Priimtas
41 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ OŽKĖNŲ MSNA IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. TSP-276) ozkenu_proj.doc
ozken_aisk.doc
Žemės ūkio skyriaus Melioracijos poskyrio vedėjas Saulius Darginavičius
Priimtas
42 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI DALYVAUTI PROJEKTO ĮGYVENDINIME IR BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI (Nr. TSP-243) spr-pritar-bendrad-sutar....
bendr-sutart-su-vaiku-sva...
aisk-ras.-bendrad-sut-vai...
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Priimtas
43 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2015 METŲ SĄMATOS, PATVIRTINTOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMU NR. T-10, PATIKSLINIMO (Nr. TSP-245) k_2015_samatos_patikslini...
k_2015_samata.doc
k_2015_aisk__samata.doc
2015_lyg_variant_programo...
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Orinta Kazėnienė
Priimtas
44 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ PASKELBIMO (Nr. TSP-246) gruzdziu-azuolai.pdf
sprendimas2.doc
aiskinamasis.doc
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Orinta Kazėnienė
Priimtas
45 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ, PATVIRTINTŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMU NR. T-219 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-247) e_zeldiniai_el_paslaugos....
antikor_pazyma.doc
2015_aisk__zeldiniai.doc
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Orinta Kazėnienė
Priimtas
46 DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ (Nr. TSP-250) sprend-projektas-del-kama...
Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas Jonas Kiriliauskas
Priimtas
47 TSP-251 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO 2518_TSP_251 2519_TSP_251_aiskinamasis 2520_TSP_251_antikorupcinis_vertinimas Savivaldybės antikorupcijos komisijos narys Martynas Rusteika
Priimtas
48 TSP-256 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO 2509_TSP_256 2510_TSP_256_aiskinamasis Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
49 DĖL LINOS SAMOŠKIENĖS ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ R. ŽARĖNŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGŲ IR PAVEDIMO ATLIKTI ŠIAULIŲ R. ŽARĖNŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS FUNKCIJAS (Nr. TSP-266) samoskienes-atleidimas-pa...
aiskinamasis-rastas_samos...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
50 DĖL MARIAUS NORBUTO ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ R. ŠILĖNŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGŲ IR PAVEDIMO ATLIKTI ŠIAULIŲ R. ŠILĖNŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS FUNKCIJAS (Nr. TSP-270) norbuto-atleidimas.doc
aiskinamasis.doc
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mckūnė
Priimtas
51 KITI KLAUSIMAI, INFORMACIJA

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška