2019 m. rugsėjo 19 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas Kaimo reikalų ir ekologijos ir Komunalinio ir vietinio ūkio komitetų jungtinis posėdis
Posėdžio data 2015-01-20 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL 2015 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-22) 2015-m.biudzeto-sprend.pr...
2015-m-biudz.aiskin..docx
2015-m.biudzeto-projektas...
Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL PATALPOS, ESANČIOS PASTATE ŠIAULIŲ MIESTE, DUBIJOS G. 16A, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOČIAI (Nr. TSP-10) aiskinamasisrastasvisiaul...
2015-01-29t_vigreitojimed...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PATALPOS, ESANČIOS PASTATE ŠIAULIŲ RAJONE, KURŠĖNŲ MIESTE, J. BASANAVIČIAUS G. 7, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGAI KURŠĖNŲ FILIALUI (Nr. TSP-8) aiskinamasisrastaslietuvo...
2015-01-29t_lietuvostremt...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PATALPOS, ESANČIOS PASTATE ŠIAULIŲ RAJONE, ŠAKYNOS SENIŪNIJOJE, ŠAKYNOS MSTL., ŠIAULIŲ G. 24, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ASOCIACIJAI „ŠAKYNOS BENDRUOMENĖ“ (Nr. TSP-11) aiskinamasis-rastas-sakyn...
2015-01-29t_sakynos-bendr...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-12) tar_spr_del_sarasu_patvir...
busto_fondas.xls
social_fondas.xls
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO IR KEITIMO (Nr. TSP-19) tar_spr_del_mokescio_dydz...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL VIDUTINIŲ KURO KAINŲ, TAIKOMŲ BŪSTO ŠILDYMO IR ŠALTO VANDENS PAŠILDYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOMS APSKAIČIUOTI, PATVIRTINIMO (Nr. TSP-20) sprendimas_projektas_kuro...
aiskinamasis_kuro_kainos....
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL GYVENAMOJO BŪSTO NUOMOS (Nr. TSP-13) tsp_13_nuasmenintas.doc
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (Nr. TSP-3) sprendimas.doc
aisk._rastas.doc
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-18) k_sprendimas_programosata...
k_2014_remimo_programos_a...
k_aisk_2014_ataskaita1.do...
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2015 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-17) g_2-2015_programos_samata...
aisk_2015_samata.doc
k_sprendimas_programos_sa...
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 11 D. SPRENDIMO T-321 ,,DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO ĮSTEIGIMO“ PAKEITIMO IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO STEIGIMO AKTO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-16) sprendimas_nuostatu-pakei...
nuostatai_biuro_pakeitima...
biuro-steigimo-aktas.docx
aiskinamasis-rastas_nuost...
Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Kristina Steponavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO 2015 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-14) tsp_14.docx
tsp_14_priedas.docx
tsp_14_aiskin.docx
ts_14_korupc_vert.docx
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-291 „DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESČIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-21) aiskinamasis_kainos.docx
bilietu_tarifai.docx
Savivaldybės tarybos narys Vidmantas Šulčius
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL KAIRIŲ EŽERO VANDENS APSAUGOS JUOSTOS IR ŽALIOSIOS JUNGTIES NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONE SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. TSP-15) sp-kairiu-ez-vandens-aj-i...
kairiuezspecplanassprend_...
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO ŠAPNAGIŲ KAIME, GINKŪNŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-4) sapnagiu-2014-12.doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO MEŠKIŲ KAIME, BUBIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-5) scaned_pdf.pdf
del-saules-gatves-meskiu-...
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DARBO LAIKO APMOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-23) tn_apmokejimas_tsp_v5.doc
tn_apmokejimas_tv_v7.doc
tn_apmokejimas_priedas1_v...
tn_apmokejimas_priedas2_v...
tn_apmokejimas_ar_v1.doc
Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Valerija Mikalauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-55 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ APMOKĖJIMO KAINŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-6) telef_naik_v2.doc
telef_naik_ar_v2.doc
Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Valerija Mikalauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGSĖJO 19 D. SPRENDIMO NR. T-239 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ, BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ STEIGĖJA YRA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, BENDROSIOS VEIKLOS KURAVIMO IR KOORDINAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-1) sprendimas-2014.doc
priedas.doc
aiskinamasis-rastas_kurav...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PAVEDIMO ATLIKTI ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS FUNKCIJAS (Nr. TSP-2) pavedimas-atlikti-funkcij...
aiskinamasis_pavedimas-at...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS, SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, SAVIVALDYBĖS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VERTINIMO KOMISIJOS NARIŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. TSP-7) vertinimo-komisija.doc
aiskinamasis-rastas-verti...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 16 D. SPRENDIMO NR. T-148 „DĖL VIEŠO KONKURSO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGAS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-9) sprendimas-norminis.docx
aiskinamasis-rastas_apras...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 KITA INFORMACIJA

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška