2019 m. gruodžio 12 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas Bendras Kaimo reikalų ir ekologijos ir Komunalinio ir vietinio ūkio komitetų posėdis
Posėdžio data 2016-11-08 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL PRITARIMO RENGTI IR ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „KURTUVĖNŲ DVARO SODYBOS PARKO TVARKYMAS“ IR DALINIO FINANSAVIMO (Nr. TSP-304) t_spr_kurtuvenai.docx
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Simona Striogienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL PRITARIMO RENGTI IR ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „VENTOS UPĖS VIEŠOSIOS ERDVĖS KURŠĖNŲ M. ĮRENGIMAS IR PRITAIKYMAS BENDRUOMENINIAMS IR VERSLO POREIKIAMS“ IR DALINIO FINANSAVIMO (Nr. TSP-305) t_spr_venta.docx
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Simona Striogienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 17 D. SPRENDIMO NR. T-256 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINTO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-306) korupcijos_prevencijos_pr...
tsp_koruc_prevenc_aiskina...
tsp_korupcijos_prevencijo...
Savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininkas Alfredas Jonuška
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL KURŠĖNŲ MIESTO BUVUSIOS ŽYDŲ BENDRUOMENĖS ATMINIMO ĮAMŽINIMO (Nr. TSP-320) tsp_atminimas.docx
tsp_atminimas_aiskinamasi...
tsp_atminimas_priedas.jpg
Savivaldybės tarybos narys Rolandas Tamošaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL SKLYPO SU STATINIAIS KAPŲ G. 7, KURŠĖNŲ MIESTE PIRKIMO (Nr. TSP-312) tarybos-sprendimas-del-sk...
aiskinamasis-del-sklypo-p...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO ATNAUJINTI IR REMONTUOTI PASTATĄ KURŠĖNUOSE, LIEPŲ AL. 11 (Nr. TSP-317) taryba_daugeliu_kulturos_...
aiskinamasis_r._taryba_da...
rastas_2016_sporto_mokykl...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO RENGTI IR ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ ,,PASTATO, VYTAUTO G. 1, KURŠĖNUOSE, REKONSTRAVIMAS IR PASKIRTIES KEITIMAS Į KULTŪROS, PRITAIKANT ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS REIKMĖMS“ (Nr. TSP-314) taryba_bibliotekos_projek...
aiskinamasis_r._taryba_bi...
tsp_314_bibliotekos_proje...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 10 D. SPRENDIMO NR. T–317 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS 2016–2018 METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-315) taryba_programa_keliai_20...
programa_keliai-2016-1_-p...
programa_keliai-2016-2_-p...
aiskinamasis_r._taryba_ke...
programa_keliai-2016-1_-p...
programa_keliai-2016-2_-p...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 10 D. SPRENDIMO NR. T-315 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO KOMUNALINIO ŪKIO PLĖTROS IR SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO PROGRAMOS 2016–2018 METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-316) taryba_programa_kom.ukis_...
programa_kom._ukis-2016_1...
programa_kom._ukis-2016-2...
aiskinamasis_r._taryba_ko...
programa_kom._ukis-2016_1...
programa_kom._ukis-2016-2...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOČIAI (Nr. TSP-313) sprendimas-del-kardiograf...
aiskinamasis-prietaiso-pe...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 2011–2017 METAMS IR STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2015–2017 METAMS ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS UŽ 2015 METUS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-307) tarybos-sprendimas-del-20...
tarybos-sprendimo-del-201...
2015-m.-spp-igyvendinimo-...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 2017–2023 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-311) tarybos-sprendimas-del-20...
tarybos-sprendimo-del-201...
siauliu-rajono-savivaldyb...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-303) nvo-tarybos-sprendimas.do...
nvo-nuostatai.docx
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-227 „DĖL BENDROJO UGDYMO, NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ BEI VAIKŲ GLOBOS ĮSTAIGŲ AUKLĖTINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO, NEATLYGINTINO PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-319) tarybos-sprendimas-del-mo...
tarybos-sprendimo-del-mok...
mokiniu-pavezejimo-tvarko...
mokiniu-pavezejimo-tvarko...
antikorupcinio-vertinimo-...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-115 ,,DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURE“ PAKEITIMO (Nr. TSP-297) sveikatos_biuras.docx
priedas_sprendimo-projekt...
aiskinamasis-rastas_dizia...
priedo-lyginamasis-varian...
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėja Kristina Steponavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-298) konfidenc.ir-nesal-pasiz....
a.-ras-del-neveiksn-perz-...
neveik-asm-bukl-perz-komi...
antik-pazym-neveik-perziu...
nuost-nev.-perziur-kom-do...
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL VIDUTINIŲ KURO KAINŲ, TAIKOMŲ BŪSTO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOMS APSKAIČIUOTI, PATVIRTINIMO (Nr. TSP-299) kuro_kaina_tarybos_sprend...
antikorupcine_-pazyma-201...
kuro_kainos_2016-09-30_ta...
aiskinamasis_kuro_kainos_...
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO VEIKLOS PROJEKTŲ RĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-300) sporto_projekt_sprend_sud...
sporto_projekt_aiskin.doc...
sporto_projekt_antikor_ve...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (Nr. TSP-301) tsp_t-19_t-282_naikinimas...
tsp_t-19_t-282_naikinimas...
Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Valerija Mikalauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-302) tsp_t-329_t_284_naikinima...
tsp_t-329_t_284_naikinima...
Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Valerija Mikalauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO PLĖTRAI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-310) projektas2016metukrp22112...
aiskinamasisrastas2016-11...
tsp_310_antikorupcinio_ve...
Žemės ūkio skyriaus Melioracijos poskyrio vedėjas Saulius Darginavičius
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI PERDUOTO PATIKĖJIMO TEISE VALDYTI IR NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI (Nr. TSP-308) tsp-dausiskes.doc
aiskinamasis.doc
pazyma.pdf
planas.pdf
Žemės ūkio skyriaus Melioracijos poskyrio vedėjas Saulius Darginavičius
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-309) sprendimas-ektac.docx
aiskinamasis-ektac.docx
ektac-nuostatai.docx
tsp_309_lyginamasis_varia...
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PAVEDIMO ATLIKTI ŠIAULIŲ R. ŠILĖNŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS FUNKCIJAS (Nr. TSP-318) 2016-11-15sprendimas.docx
2016-11-15aiskinamasis.do...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL ĮGALIOJIMŲ VYKDYTI SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMPETENCIJĄ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI (Nr. TSP-296) sprendim_kompetencij.doc
2aiskin_rast.doc
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-295) seniunaiciu-rinkimu-organ...
aiskinamasis_seniunaiciai...
avp.docx
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 KITI KLAUSIMAI, INFORMACIJA

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška