2019 m. rugsėjo 23 d., pirmadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos 2015-05-28 posėdis
Posėdžio data 2015-05-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-1 ,,DĖL 2015 M. ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-136) 2015m.biudzeto-patiksl.05...
aiskinamasis-rastas-2015-...
2015-m.biudzeto-patiksl.0...
Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Priimtas
2 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO 2016 METAMS (Nr. TSP-127) nekilnojamojo-turto-mokes...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
3 TSP-137 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2016 METAMS 2297_TSP_137 Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas
4 DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO (Nr. TSP-129) -garant.-2015.05.doc
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas
5 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO (Nr. TSP-130) del_zemes_mok_vizuota_nua...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Nepriimtas
6 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (Nr. TSP-171) sprendimu-naikinimas.doc
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas
7 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO DALININKO TEISES IR PAREIGAS (Nr. TSP-169) tic-perdav.-2015.05.doc
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas
8 INFORMACIJA APIE AKCINIŲ BENDROVIŲ, KURIŲ AKCIJŲ TURI SAVIVALDYBĖS TARYBA, 2014 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ 2261__2014_ m_rezult_AB,,Šiaulių energija_ ekonomika docx. Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
9 INFORMACIJA DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ STEIGĖJA ARBA DALININKĖ YRA SAVIVALDYBĖS TARYBA, 2014 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ 2262_Vies_2014_ m_rezult_ekonomika-sutrumpintadocx Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ TARIFŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO 2015 METAMS (Nr. TSP-161) priedas-2015-zn-tarifai-i...
ar-2015-zn-tarifai-ir-nd....
2015-zn-tarifai-ir-nd-gal...
tsp_161_vertinimo_pazyma....
Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė
Priimtas
11 TSP-147 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2293_TSP_147 2294_TSP_147_priedas 2295_TSP_147_priedo_1_priedas 2296_TSP_147_priedo_2_priedas Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
12 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJOS MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-158) tar_spr_del_nuomos_kompen...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
13 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. TSP-148) aiskinamasisrastasdelsuti...
delbalsadeziuperimimoisvr...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
14 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-193 „DĖL ASMENŲ (ŠEIMŲ), TURINČIŲ TEISĘ Į SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ, SĄRAŠŲ PRIORITETŲ NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-138) tar_spr_del_prioritetu_pa...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
15 DĖL ŠIAULIŲ R. RAUDĖNŲ MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-146) aiskinam_raud_daug_c_nuos...
nuost_raud_daug_centr2015...
taryba_sprend2015-05_raud...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
16 TSP-156 DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2286_TSP_156 2287_TSP_156_aiskinamasis 2288_TSP_156_poveikio_vertinimo_lentele Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
17 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VASARIO 10 D. SPRENDIMO NR. T-17 „DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS STUDENTAMS NUOSTATAMS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-128) stipendijospakeitimas_ais...
stipendijosskyrimostudent...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
18 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-170) 2015-05-28_autob_spr_smm_...
2015-05-28_autob_aisk_smm...
smm_pvz.pdf
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
19 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (Nr. TSP-126) aiskinamasis-siauliu-r.be...
sprend-del-bendruomenes-v...
Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Aldona Laukienė
Priimtas
20 TSP-131 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURE 2307_TSP_131 2308_TSP_131_aiskinamasis 2309_TSP_131_aiskinamasis 2310_TSP_131_aiskinamojo_priedas Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Kristina Steponavičienė
Priimtas
21 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KURŠĖNŲ LIGONINĖS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-132) kurs.ligonine_2014_ataska...
Savivaldybės administracijos vyriausioji sanitarijos inspektorė Inga Rimgailienė
Priimtas
22 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO GRUZDŽIŲ AMBULATORIJOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-133) ambulat_2014_ataskaita_ts...
Savivaldybės administracijos vyriausioji sanitarijos inspektorė Inga Rimgailienė
Priimtas
23 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-134) pspc_2014_ataskaita_tsp_p...
Savivaldybės administracijos vyriausioji sanitarijos inspektorė Inga Rimgailienė
Priimtas
24 TSP-154 DĖL NEPANAUDOTŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI, NAUDOJIMO KITAI SOCIALINEI PARAMAI FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2289_TSP_154 2290_TSP_154_priedas 2291_TSP_154_aiskinamsis 2292_TSP_154_vertinimo_pazyma Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Priimtas
25 TSP-65 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS ADMINISTRAVIMO BEI LĖŠŲ (SKIRTŲ ATLIEKOMS ŠALINTI) NAUDOJIMO 2014 M. SAUSIO 1 D. SUTARTIES NR. S-14-5/SRZ-4(3.54) PAPILDOMAM SUSITARIMUI 2243_TSP_65 2281_TSP_65_priedas 2282_TSP_65_priedo_priedas 2283_TSP_65_aiskinamasis Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Priimtas
26 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-158 „DĖL PRISIDĖJIMO PRIE PROJEKTO „ŠIAULIŲ REGIONO KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-160) kf_mba_sprendimas.doc
kf_aiskinamasis_mba.doc
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Priimtas
27 INFORMACIJA DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS, KURIŲ DALININKĖ ARBA AKCININKĖ YRA SAVIVALDYBĖS TARYBA, 2014 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ 2278_K_ATASKAITOS_SRATC_TOKSIKA Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (Nr. TSP-157) sprendimas-turtas-vb.doc
2015-vb-priedasprie-mazvy...
aiskinamasis-rastas-bibli...
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Priimtas
29 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LIEPOS 21 D. SPRENDIMO NR. T-190 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO VISUOMENINĖS KULTŪROS TARYBOS SUDĖTIES IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-159) visuomenines-sprendimo-pr...
aiskinamasis-rvt.docx
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Priimtas
30 DĖL PROJEKTO „ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO PLĖTRA“ ĮGYVENDINIMO IR DALINIO FINANSAVIMO (Nr. TSP-151) tsprojektasamatucentras.d...
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas, Irena Brokienė
Priimtas
31 DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO VINKŠNĖNŲ KAIME, ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-124) birzu-gatve.pdf
gatves-pavadinimas-2015-0...
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
32 DĖL GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-125) nemuno-g.-koregavimas.pdf
koregavimas2015-05-281.do...
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
33 DĖL STOTIES GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO ŠILĖNŲ KAIME, KAIRIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-123) stoties-g.pdf
stoties1.doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
34 DĖL GATVIŲ PRISKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KURŠĖNŲ MIESTUI (Nr. TSP-110) agronomu.pdf
aguonu.pdf
alytaus.pdf
artoju.pdf
dainu.pdf
dobilo.pdf
lauku.pdf
ramuniu.pdf
vairuotoju.pdf
vysniu.pdf
zemdirbiu-a..pdf
12-gatviu.doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
35 DĖL UŽMIESČIO GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO KURŠĖNŲ MIESTE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-111) uzmiescio-g..pdf
uzmiescio-g.-koreg..doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
36 DĖL PAEŽERIŲ GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO KURŠĖNŲ MIESTE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-112) paezeriu.pdf
paezeriu-g.-koreg..doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
37 DĖL GEDIMINO GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO KURŠĖNŲ MIESTE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-113) gedimino-g..pdf
gedimino-koreg..doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
38 DĖL VILNIAUS GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO KURŠĖNŲ MIESTE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-116) vilniaus-g..pdf
vilniaus.doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
39 DĖL PRAMONĖS GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO KURŠĖNŲ MIESTE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-117) pramones.pdf
pramones.doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
40 DĖL GELEŽINKELIEČIŲ GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO KURŠĖNŲ MIESTE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-119) gelezinkelieciu.pdf
gelezinkelieciu.doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
41 DĖL VYTAUTO GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO KURŠĖNŲ MIESTE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-121) vytauto.doc
vytauto-g..pdf
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
42 DĖL PAPILĖS GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO KURŠĖNŲ MIESTE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-122) papiles.pdf
papiles-g..doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
43 DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO KURŠĖNŲ MIESTE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-114) parkelio.pdf
parkelio.doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
44 DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO KURŠĖNŲ MIESTE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-115) v.-vitkausko.pdf
vytauto-vitkausko.doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
45 DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO KURŠĖNŲ MIESTE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-118) poilsio.pdf
poilsio.doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
46 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO KURŠĖNŲ MIESTE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-120) berzynelio.pdf
ezero-g..pdf
berzynelio-ir-ezero.doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
47 DĖL DURPYNŲ GATVĖS PAVADINIMO PANAIKINIMO BERŽTVŲ KAIME, KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-144) aiskinamasis-rastas-durpy...
sprendimas-durpynu-g..doc...
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
48 DĖL VILNIAUS GATVĖS PAVADINIMO PANAIKINIMO MEDVALAKĖS KAIME, KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-142) aiskinamasis-rastas-vilni...
sprendimas-vilniaus-g..do...
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
49 DĖL KRAŠTINĖS GATVĖS PAVADINIMO PANAIKINIMO UŽMIESČIO KAIME, KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-140) aiskinamasis-rastas-krast...
sprendimas-krastines-g..d...
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
50 DĖL BERŽYNĖLIO, EŽERO IR VYTAUTO GATVIŲ PAVADINIMŲ PANAIKINIMO UŽMIESČIO KAIME, KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-139) aiskinamasis-rastas-berzy...
sprendimas-berzynelio-eze...
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
51 DĖL PAEŽERIŲ GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO BERŽTVŲ KAIME, KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-141) aiskinamasis-rastas-paeze...
sprendimas-paezeriu-g..do...
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
52 DĖL SVIRBŪČIŲ GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO RINGUVĖNŲ KAIME, KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-143) aiskinamasis-rastas-svirb...
sprendimas-svirbuciu-g..d...
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
53 DĖL POILSIO IR GELEŽINKELIEČIŲ GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO MILVYDŲ KAIME, KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-145) aiskinamasis-rastas-poils...
del-poilsio-ir-gelezinkel...
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
54 TSP-152 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2015 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2304_TSP_152 2305_TSP_152_priedas 2306_TSP_152_aiskinamasis Kontrolės komiteto pirmininkas Laisvūnas Neimanas
Priimtas
55 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-168) 2reglam.doc
aiskin_rast_regl.doc
taryb_reglam.doc
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Mitkienė
Priimtas
56 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO 2298_TSP-163 2299_TSP-163_aiskinamasis Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Mitkienė
Nepriimtas
57 TSP-162 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO 2300_TSP-162 2301_TSP_162_aiskinamasis Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Mitkienė
Nepriimtas
58 DĖL PAVEDIMO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBAI ATLIKTI VEIKLOS AUDITĄ (Nr. TSP-149) taryb_kontrolier.doc
kontrolier_aiskin.doc
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Mitkienė
Priimtas
59 DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS 2284_TSP_166 2285_TSP_166_aiskinamasis Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Mitkienė
Priimtas
60 DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO MOKYKLOS DIREKTORĖS DANUTĖS LOTIUKIENĖS TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS (Nr. TSP-150) t-komandiruote.doc
aiskinamasis-lotiukienei....
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Mitkienė
Priimtas
61 TSP-153 DĖL ŠIAULIŲ R. AUKŠTELKĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS VAIDO BACIO TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS 2302_TSP_153 2303_TSP_153_aiskinamasis Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Mitkienė
Priimtas
62 DĖL DANUTĖS PETKIENĖS ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ R. DRĄSUČIŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ IR PAVEDIMO ATLIKTI DIREKTORIAUS FUNKCIJAS (Nr. TSP-155) petkienes-atleidimas-sali...
aiskinamasis-rastas_petki...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Mitkienė
Priimtas
63 DĖL KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. TSP-165) taryb_vicemer.doc
vcemer_aiskin.doc
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Mitkienė
Priimtas
64 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO DELEGAVIMO Į DARBO GRUPĘ (Nr. TSP-167) delegavimas.doc
delegavimas_aiskinamasis....
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Mitkienė
Priimtas
65 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-81 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-135) komitetu_pakeitimas.doc
Savivaldybės meras Antanas Bezaras
Priimtas
66 KITA INFORMACIJA

Įtrauktas į darbotvarkę
67 Siūlmas svarstyti papildomas klausimas. DĖL PAVEDIMO ATLIKTI ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS FUNKCIJAS (Nr. TSP-172) pavedimas-atlikti-funkcij...
aiskinamasis_pavedimas-at...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška