2019 m. sausio 20 d., sekmadienis
Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Aktualijos
2019-01-18

Šiaulių rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 bei statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriumi, 4 ir 13 priedais, informuoja apie Kaštonų g. Kairių miestelyje rekonstravimą įrengiant šaligatvį ir automobilių stovėjimo aikštelę projekto rengimą bei apie parengtus statinio projektinius pasiūlymus.

2019 m. vasario mėn. 4 d. 17 val. Kairių miestelio seniūnijos patalpose (Plento g. 2, Kairiai) vyks viešas susirinkimas.

2019-01-18

Kairių seniūnijos kolektyvas džiaugiasi labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas“, kuris geranoriškai parėmė seniūnijos sunkiai gyvenančias šeimas maisto produktais. Devynios seniūnijos šeimos, kuriuose gyvena 33 asmenys, sulaukė turtingų „Maisto banko“ dovanų , tai labai svarbūs ir reikalingi maisto produktai : miltai, aliejus, įvairios kruopos, mėsos ir žuvies konservai ir kt.

2019-01-17

Nuo 2019 m. sausio 1 d., vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsniu, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai, privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai.

2019-01-14

Sausio 13 – ąją, kaip ir visoje Lietuvoje, Kuršėnuose paminėta Laisvės gynėjų diena. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje aukotos Šv. Mišios žuvusiesiems už Lietuvos laisvę. Po Šv. Mišių prie Vyčio paminklo, kur tradiciškai vyko iškilmingas vėliavos pakėlimas ir Sausio 13-osiso minėjimas, rinkosi neabejingi savo tautos praeičiai žmonės. Jaunosios kuršėniškės pasirūpino į susirinkusių žmonių atlapus įsegti vieningą simbolį – Neužmirštuolės žiedą. Visi darniai sugiedojo Lietuvos himną, o prie Vyčio paminklo uždegtos žvakės ir padėtos gėlės.

2019-01-14

Jau trečiąjį kartą tradicinis Šiaulių rajono sportininkų pagerbimo vakaras sukvietė gausybę Šiaulių rajoną garsinusių ir puikių rezultatų pasiekusių sportininkų ir jų trenerių. Šventę „2018 metų Šiaulių rajono sportininkų apdovanojimai“ pradėjo Šiaulių rajono sporto mokyklos direktorė Ilona Vaičiulienė ir Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė. Jos pasidžiaugė jaunais žmonėmis, kurie savo laisvalaikį skiria sportui, buria aplink save seniūnijų gyventojus, o geriausius rezultatus pasiekusieji garsina Šiaulių rajoną respublikinėse ir tarptautinėse varžybose.

2019-01-09

Iki 2019 m. vasario 9 d.

Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos projektai (toliau – Projektai) teikiami vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-358 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su pakeitimais (toliau – Aprašas).

2019-01-08

         „MOTERIS SAULĖ“ rinkimus organizuoja  UAB “Šiaulių apskrities televizija“ (,,Šiaulių televizija”).

         Rinkimų   nominacijos suteikimo tikslas - paskatinti ir išreikšti padėką Šiaulių  apskrities moterims, kurios per metus padarė daugiau nei joms priklausė pagal profesiją ar pareigas ir taip savo asmeniniu indėliu prisidėjo prie Šiaulių krašto garsinimo mokslo, kultūros, sporto, švietimo, socialinio vystymo bei kitose srityse, aktyvia visuomenine veikla ugdė pilietiškumą, gerumą, filantropiją.