2019 m. rugpjūčio 23 d., penktadienis
Spausdinti puslapio vidurį
ADMINISTRAVIMO GRUPĖ

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2006-07-28 iki 2007-10-10

Projekto, administravimo ir priežiūros darbo  grupės vadovas bei statybos darbų sutarties  vadovas, Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas

  Nariai:   

Danutė Jasulevičienė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus Programų ir investicijų paieškos poskyrio vyriausioji specialistė, asmuo atsakingas už projekto priežiūrą bei projekto įgyvendinimo ataskaitų rengimo organizavimą, kontaktavimą su Viešąja įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra;

Eduardas Bivainis, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus Programų ir investicijų paieškos poskyrio vyresnysis specialistas - projekto vadovo asistentas paslaugoms,  darbų viešiesiems pirkimams organizuoti ir  raštvedybai organizuoti, kontrolei ir byloms tvarkyti, projekto ir paramos programai viešinti, visuomenei informuoti ir projekto viešinimo planui vykdyti.

Alfonsas Dankisas, Turto valdymo skyriaus pastatų priežiūros poskyrio vyriausiasis inžinierius - projekto statybos darbų sutarties vadovo asistentas projekto techninei priežiūrai (inžinerinės komunikacijos);

Feliksas Kačka, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas - projekto statybos darbų sutarties vadovo asistentas projekto techninei priežiūrai (lauko darbai- keliai, aikštelės), statybos techninis prižiūrėtojas;

Ingrida Klupšaitė, Buhalterijos vedėja-projekto  vyr. buhalterė, audito sutarties vadovė ir darbo sutarčių projekto darbuotojams sudarymo organizatorė;

Jurgita Mickūnaitė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė - projekto vadovo asistentė teisės klausimais;

Valentas Plukas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas- projekto vadovo asistentas, konsultantas paslaugų,  darbų viešųjų pirkimų klausimais. 

  ( Administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymas  Nr. A-819 ,,Dėl Administravimo ir priežiūros užtikrinimo grupės sudarymo ir grupės darbo reglamenti tvirtinimo“)   

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2007-10-10

Projekto, administravimo ir priežiūros darbo  grupės vadovas bei statybos darbų sutarties  vadovas, Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas;

  Nariai:   

Danutė Jasulevičienė, Investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, asmuo atsakingas už projekto priežiūrą bei projekto įgyvendinimo ataskaitų rengimo organizavimą, kontaktavimą su Viešąja įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra;

Eduardas Bivainis, Investicijų skyriaus vyresnysis specialistas - projekto vadovo asistentas paslaugoms,  darbų viešiesiems pirkimams organizuoti ir  raštvedybai organizuoti, kontrolei ir byloms tvarkyti, projekto ir paramos programai viešinti, visuomenei informuoti ir projekto viešinimo planui vykdyti.

Rimantas Vilimas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas - projekto statybos darbų sutarties vadovo asistentas projekto ir statybos techninei priežiūrai (lauko darbai- keliai, aikštelės, inžinerinės komunikacijos);

Ingrida Klupšaitė, Buhalterijos vedėja-projekto  vyr. buhalterė, audito sutarties vadovė ir darbo sutarčių projekto darbuotojams sudarymo organizatorė;

Jurgita Mickūnaitė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė - projekto vadovo asistentė teisės klausimais;

Valentas Plukas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas- projekto vadovo asistentas, konsultantas paslaugų,  darbų viešųjų pirkimų klausimais. 

    (Administracijos direktoriaus 2007 m. spalio 10 d. įsakymas  Nr. A-1298 „Dėl šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. A-819 ,,Dėl Administravimo ir priežiūros užtikrinimo grupės sudarymo ir grupės darbo reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“)   

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2007-10-22 10:48:57 Atgal