2019 m. spalio 17 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Administravimo ir priežiūros grupė (Kuršėnų miesto ir miestelių...)

Projekto ,,Šiaulių rajono Kuršėnų miesto, miestelių ir kaimų gatvių gerinimo galimybių studijos ir techninės dokumentacijos parengimas“ administravimo ir priežiūros užtikrinimo grupė projekto įgyvendinimo etapui:

Projekto vadovas, Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas;

  Nariai:   

Danutė Jasulevičienė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus Programų ir investicijų paieškos poskyrio vyriausioji specialistė, asmuo atsakingas už projekto priežiūrą;

Ingrida Klupšaitė, Buhalterijos vedėja-projekto finansininkė (buhalterė), atsakinga už paramos lėšų panaudojimą, už išlaidų kompensavimo tvarkaraščio suderinimą, mokėjimų prašymų teikimą, apmokėjimų už praėjusio laikotarpio atliktus darbus organizavimą ir vykdymą, finansinių ataskaitų įgyvendinančiai organizacijai teikimą  paramos sutarties nustatyta tvarka, už tinkamą su projektu susijusios finansinės apskaitos tvarkymą, su projektu susijusių finansinių dokumentų saugojimą (10 metų);

Laima Lungienė, Informacijos tarnybos vedėja- projekto vadovo asistentas projektui ir paramos programai viešinti, visuomenei informuotii,  atsakinga už privalomą visuomenės informavimo įgyvendinimą;

Valentas Plukas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas- projekto vadovo asistentas viešiesiems paslaugų pirkimams,  atsakingas už viešųjų pirkimų konkurso sąlygų ir dokumentų paketo parengimą bei konkursų  organizavimą ir įgyvendinimą  pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir ES viešųjų pirkimų direktyvų nuostatas;

Vilija Vaičekausienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė- projekto vadovo asistentė, projekto konsultantė architektūros ir urbanistikos klausimais, grafinės projekto dalies – kelių žemėlapio- parengimo ir susiejimo su  įgyvendinamu projektu.

  (Pakeista Administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 17 d. įsakymu   Nr. A-26 ,,Dėl Darbo grupės sudėties pakeitimo“) 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2006-03-08 09:06:13 Atgal