2019 m. rugpjūčio 22 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Administravimo grupė

2006 m. spalio 6 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-935 “Dėl 2006 m. gegužės 2 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-360 „Dėl administravimo ir priežiūros užtikrinimo grupės sudarymo ir grupės darbo reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“ sudaryta šios sudėties projekto „Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas“ administravimo ir priežiūros užtikrinimo grupė:

Vilija Vaičekauskienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja, projekto vadovė;

Ingrida Klupšaitė, Administracijos buhalterijos vedėja, projekto vyriausioji buhalterė;

Simona Striogienė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus Programų ir investicijų poskyrio vedėja, atsakinga už projekto priežiūrą;

Sudaryta šios sudėties projekto administravimo ir priežiūros užtikrinimo grupė:

Grupės vadovė – Vilija Vaičekauskienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja - projekto bei savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo paslaugų sutarčių vadovė;

Nariai:

Eduardas Bivainis, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus Programų ir investicijų paieškos poskyrio vyresnysis specialistas – projekto vadovo asistentas viešiesiems pirkimams bei raštvedybai organizuoti, kontrolei ir byloms tvarkyti;

Ingrida Klupšaitė, Administracijos buhalterijos vedėja - projekto vyr. buhalterė, audito sutarties vadovė;

Laima Lungienė, Informacijos tarnybos vedėja - projekto vadovo asistentė viešinimo veiklai, visuomenei informuoti ir projekto viešinimo planui vykdyti;

Jurgita Mickūnaitė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė - projekto vadovo asistentė teisės klausimais;

Simona Striogienė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus Programų ir investicijų paieškos poskyrio vedėja - asmuo, atsakingas už projekto priežiūrą bei projekto įgyvendinimo ataskaitų rengimo organizavimą, kontaktavimą su viešąja įstaiga centrine projektų valdymo agentūra.

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2006-11-17 15:36:36 Atgal