2019 m. rugpjūčio 23 d., penktadienis
Spausdinti puslapio vidurį
PATIKRA VIETOJE

2007-11-07 atlikta projekto  „Viešosios infrastruktūros pritaikytos turizmo reikmėms, Kryžių kalne sukūrimas“ planinė patikra vietoje adresais: Administracijoje – Vilniaus 263, Šiauliai ir rangos darbų vietoje – Jurgaičių kaimas, Meškuičių seniūnija, Šiaulių rajonas (teritorija prie Kryžių kalno). Ją atliko VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros Projektų kontrolės departamento Šiaulių ir Telšių skyriaus projektų vadybininkės Dalia Glodenytė ir Jolita Alsienė. Patikros darbe dalyvavo Projekto vadovas - Alfredas Budrys, vyr. buhalterė - Ingrida Klupšaitė, asmuo atsakingas už projekto priežiūrą - Danutė Jasulevičienė, statybos techninis prižiūrėtojas - Rimantas Vilimas. Statybos objekte prie dalyvių prisijungė UAB ,,Aitra“ atstovas - statybos darbų vadovas Kazys Milius ir UAB ,,Gerbūnis“ atstovas - bendrosios techninės priežiūros darbų vadovas Kęstutis Vaičaitis.

  Patikros metu analizuota projekto pažanga, vykdomų veiklų atitikimas įgyvendinimo grafikui, projekto  ir paramos viešinimo priemonės, projekto žmoniškieji ištekliai vykdantys projekto  įgyvendinimo priežiūrą, projekto finansavimo šaltiniai, projekto lėšų apskaita ir jų valdymas bei jau pasiekti rezultatai nuo rangos darbų lauko inžineriniams tinklams įrengti ir aplinkai sutvarkyti pradžios už mokėjimo prašymo teikimo ataskaitinį laikotarpį.
 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2007-11-09 10:17:58 Atgal