2019 m. lapkričio 17 d., sekmadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Švietimo naujienos

INFORMACIJA EKSTERNAMS


UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2019–2020 M. M.

Mokslo metų pradžia: 2019 m. rugsėjo 2 d. (pirmadienis)

Atostogos (1–4, 5–8, 9–10(I–II), III–IV kl.):

Atostogos

Laikotarpis

Rudens atostogos

2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.

Žiemos atostogos

2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d.

 Ugdymo proceso trukmė ⃰:

Klasės

Ugdymo(si) dienų skaičius

Mokslo metų pabaiga

Vasaros atostogų pradžia

1–4 kl.

175 d.

2020 m. birželio 9 d.

2020 m. birželio 10 d.

5–8, 9–11 (I–III) kl.

185 d.

2020 m. birželio 23 d.

2020 m. birželio 25 d.

IV kl.

163 d.

2020 m. gegužės 22 d.

Pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai

* Mokyklos vadovas gali keisti vasaros atostogų pradžią, suderinęs su mokyklos taryba ir
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėju.                  


 

 

 

 

 

 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-14 08:44:14 Atgal