2019 m. gruodžio 10 d., antradienis
Spausdinti puslapio vidurį
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas Sveikatos ir socialinių reikalų ir Švietimo, kultūros ir sporto komitetų jungtinis posėdis
Posėdžio data 2014-12-02 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-1 ,,2014 M. ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. TSP-341) 2014m.biudzeto-patiksl.12...
aiskinamasis-rastas-2014-...
2014-m.biudzeto-patiksl.1...
Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2015–2017 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-298) svp_2015-2017_projektas.d...
svp_2015-2017_sprendimo_p...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PROGRAMOS 2015 - 2017 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-294) veiklos_programa_2015-m.....
2015-m.-veiklos-progr-pri...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS IR VISUOMENINIŲ INICIATYVŲ SKATINIMO PROGRAMOS 2015-2017 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-299) ekonomine-programa-2015.d...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-317) alk_tvarka_2014_sprendimo...
tvarka_alkoholis_nauja_ru...
teises-aktu-vertinimo-paz...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESČIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-319) taryba-tarifai-pakeistas-...
tarybos-paaiskinamojo-tar...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 18 D. SPRENDIMO NR. T-206 ,,DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-302) reklama-2014-pakeista.doc...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 18 D.SPRENDIMO NR. T-204 ,,DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ŠIAULIŲ RAJONO VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-303) prekybos-nuostatai-2014-p...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 18 D. SPRENDIMO NR. T-205 ,,DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS NUSTATYMO UŽ LEIDIMO ATLIKTI ŽEMĖS KASINĖJIMO DARBUS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, ŠALIGATVIUOSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE, DAUGIABUČIŲ NAMŲ KIEMUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-304) kasinejimai-taryba-2014-p...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T- 239 ,,DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELE PRIE KRYŽIŲ KALNO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-305) rinkliava-uz-automobiliu-...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-238 ,,DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ“ PAKEITIMO (Nr. TSP-306) komerciniai-renginiai-201...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI (Nr. TSP-313) bibliotekai_perdavimas.do...
Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Audrius Dešrius
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-256 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO KOMUNALINIO ŪKIO PLĖTROS IR SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO PROGRAMOS 2014–2016 METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-330) taryba_programa_kom.ukis_...
programa_kom._ukis-2014_1...
programa_kom._ukis-2014-2...
programa_kom._ukis-2014-3...
aiskinamasis_r._taryba_ko...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO KOMUNALINIO ŪKIO PLĖTROS IR SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO PROGRAMOS 2015–2017 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-331) taryba_programa_kom.ukis_...
programa_kom._ukis-2015.d...
programa_kom._ukis-2015_1...
programa_kom._ukis-2015-2...
programa_kom._ukis-2015-3...
aiskinamasis_r._taryba_ko...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS 2014–2016 METAMS, PATVIRTINTOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 15 D. SPRENDIMU NR. T–86, PRIEDŲ PAKEITIMO (Nr. TSP-332) taryba_programa_keliai_20...
programa_keliai-2014-1_-p...
programa_keliai-2014-2_-p...
programa_keliai-2014-3_-p...
aiskinamasis_r._taryba_ke...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS 2015–2017 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-333) taryba_programa_keliai_20...
programa_keliai-2015.doc
programa_keliai-2015-1_-p...
programa_keliai-2015-2_-p...
programa_keliai-2015-3_-p...
aiskinamasis_r._taryba_pr...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ, ATLIEKAMŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, VYKDANT VALSTYBINES (VALSTYBĖS PERDUOTAS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO 2015 METAMS (Nr. TSP-309) sprendimas.doc
aiskinamasis_rastas.doc
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS 2015 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-312) sprendimas.doc
priedas.doc
aiskinamasis_rastas.doc
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-310) sprendimas.docx
aiskinamasis_rastas.docx
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SVIVALDYBĖS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-300) aiskinamasis-rastas-taisy...
2014-12prieziurosirkontro...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO (LAUKO INŽINERINIŲ TINKLŲ), ESANČIO ŠIAULIŲ RAJONE, IR ILGALAIKIO NEMATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „KURŠĖNŲ VANDENYS“ VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-343) aiskinamasis-rastas-turto...
perdavimaskursenuvandenim...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SU PRIKLAUSINIAIS LENGVATINIO PRIVATIZAVIMO (PARDAVIMO) (Nr. TSP-327) tar_spr_del_gink_ir_dzid....
untitled.pdf
untitled2.pdf
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 18 D. SPRENDIMO NR. T-184 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTROS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-336) tar_spr_pirk_2014_papild....
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO VEIKLOS PROGRAMOS 2015–2017 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-315) 15-17_trimete_25d.doc
15-17_trimet_aisk.doc
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL TURTO PERDAVIMO KURŠĖNŲ LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJAI, KURŠĖNŲ DAUGĖLIŲ PAGRINDINEI IR KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO MOKYKLOMS (Nr. TSP-301) aiskinamasis_rastas_2014_...
2014_12_11_turto_perdavim...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ IR ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO MOKYKLOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-340) aiskinamaisis_turtui_gink...
taryba_turtui_anglickis_g...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO IR GAUTŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-342) 2014_12_11_svietimo_centr...
aiskinamasis_rastas_2014_...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS 2015-2017 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-334) tsp_334.doc
aiskinamasis-r.doc
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL LEIDIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUI NAUDOTI NETARNYBINĮ AUTOMOBILĮ TARNYBOS REIKMĖMS IR KOMPENSACIJOS MOKĖJIMO (Nr. TSP-297) tsp-297.doc
aiskinamasis-r.doc
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ SAUGIOS APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS 2015–2017 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-311) aiskin-rastas-tarybai-del...
priedas-2015-2017-1.doc
programa-2015-2017-tekst....
sprend-projekt-2015-2017-...
Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas Jonas Kiriliauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERĖMIMO (Nr. TSP-307) sprend-projekt-priedas.do...
sprendim-del-pompos-proje...
aiskin-rastas-tarybai-del...
Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas Jonas Kiriliauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2015-2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-318) seniuniju-veiklos-progr.-...
Meškuičių seniūnijos seniūnė Jolanta Baškienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PROGRAMOS 2015-2017 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-329) spr-social.-progr-2015-20...
2015_2017_soc_programa.do...
2015-2017-m-soc-progr-pri...
aisk-r-social.-progr.2015...
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS SKYRIMO IR TEIKIMO VYKDANT SAVARANKIŠKĄJĄ SAVIVALDYBĖS FUNKCIJĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 1705_tsp_344 1706_TSP_344_PRIEDAS 1707_TSP_344_aiskinamasis Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PROGRAMOS 2015–2017 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-324) programasveikatos2015m..d...
Savivaldybės administracijos vyriausioji sanitarijos inspektorė Inga Rimgailienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO STEIGIMO (Nr. TSP-323) sprendimo-projektas.docx
aiskinamasis-rastas_biura...
nuostatai.docx
Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Kristina Steponavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ FINANSAVIMO PROGRAMOS 2015– 2017 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-322) ts_projektu_finansavimo_p...
aiskin_rastas_trimete_pro...
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjoS funkcijas, Irena Brokienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS 2015–2017 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-339) g_sprendimas_aplinkos_aps...
aiskinamasis_programa.doc
tsp_339_priedas.doc
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2014 METŲ SĄMATOS, PATVIRTINTOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMU NR. T-29, PATIKSLINIMO (Nr. TSP-326) g_patikslinimas_2014_prog...
g_aisk_2014_samata.doc
rg_sprendimas_samatos5b15...
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-30 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-163 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-325) nuostatu_priedas.doc
aisk_2014_nuostatu-2-pr1....
del_nuostatu_2_priedo-4.d...
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROGRAMOS 2015 – 2017 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-295) programa-15-17.doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL PRITARIMO KOREGUOTI SUSISIEKIMO SISTEMOS SPECIALŲJĮ PLANĄ ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-296) susisiekimo-sp-koregavimo...
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL MIŠKO GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO BUBIŲ KAIME, BUBIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-314) scaned_pdf.pdf
del-geograf.charakt.koreg...
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL VINGIO GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO JONELAIČIŲ KAIME, KUŽIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-320) vingio_g_jonelaiciai_spre...
vingio_g..pdf
doc20141120140731.pdf
doc20141120140745.pdf
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL SODŲ GATVĖS BERŽYNĖS KAIME, KUŽIŲ SENIŪNIJOJE , ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO (Nr. TSP-321) sodu_g_berzynes_k__koreg_...
sodu_g_berzyne_schema.pdf
doc20141120143443.pdf
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-338) danes-zaliukes.pdf
biciuliu.pdf
lazdynu.pdf
gatviupavadinimai2014-12-...
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-337) azuolu.pdf
volunges.pdf
audros.pdf
koregavimas2014-12-1111.d...
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VEIKLOS PROGRAMOS 2015-2017 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-316) tsp_316.doc
tsp_316_priedas.doc
tsp_316_aiskinamasis.doc
Savivaldybės kontrolierius Saulius Mickus
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-335) tarybos-aiskinamasis-rast...
komiteto-ataskaita_2014.d...
Kontrolės komiteto pirmininkas Vidmantas Šulčius
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL RAIMONDO GALKAUS ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ R. PAKAPĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ IR PAVEDIMO ATLIKTI DIREKTORIAUS FUNKCIJAS (Nr. TSP-328) galkaus-atleidimas-paciam...
aiskinamasis-rastas_galku...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL 2015 METŲ I KETVIRČIO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-308) grafikas.doc
grafikas_aiskinamasis.doc
Savivaldybės meras Algimantas Gaubas
Įtrauktas į darbotvarkę
53 KITA INFORMACIJA

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška