2019 m. spalio 16 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Aktualijos
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA PROJEKTO „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI“ (TOLIAU – PROJEKTAS) PARTNERIŲ ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGOMS ORGANIZUOTI IR TEIKTI ATRANKOS KONKURSĄ

Projekto partnerių atranka vykdoma vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto‚ Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416‚ Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. A1-364 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.

Projekto partnerių atranka vykdoma asmeninio asistento paslaugų teikimui asmenims nuo 16 metų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo numatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai ir (ar) kompleksinės negalios, visiškai arba vidutiniškai apribojančios jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti ir savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba. Paslaugas numatoma teikti atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikiant jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų būti izoliuotam nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Galimi projekto partneriai:
- nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
- viešieji ir privatieji juridiniai asmenys;
- fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą;
Atrankos dalyvis užklijuotame voke turi pateikti vieną paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų egzempliorių. Ant voko turi būti užrašyta „Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai“ partnerių asmeninio asistento paslaugoms vykdyti atrankos konkursui“.
Paraiška gali būti siunčiama paštu, per pašto kurjerį arba pristatoma pačio pareiškėjo ar jo įgalioto asmens adresu: Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 263, Šiauliai. Elektroniniu paštu ar faksu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos nebuvo gautos.

Paraiška turi būti pateikta iki 2019 m. rugsėjo 23 d. (įskaitytinai).

Detalesnė informacija dėl paraiškų pateikimo yra išdėstyta Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projekto asmeninio asistento paslaugoms teikti partnerių atrankos tvarkos apraše, patvirtintame Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A-637 (Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. A-922 redakcija) „ Dėl asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Už informacijos pareiškėjams teikimą atsakinga Eglė Petrylienė, tel. (8 41) 596 683. el. p. egle.petryliene@siauliuraj.lt., darbo laiku: I-IV – nuo 8 iki 17 val., V – nuo 8 iki 15.45 val.

ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO PARTNERIŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS

Twitter Facebook

Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam


komentarų nėra
Spausdinimo versija Atgal