2019 m. gruodžio 11 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas Savivadybės tarybos 2014-06-26 posėdis
Posėdžio data 2014-06-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-180) kontroles_audito_tarnybos...
Savivaldybės kontrolierius Saulius Mickus
Priimtas
2 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-153) 2013 m. KFAR.pdf
Aiškinamasis raštas 201...
2013 KFAR tvirtinimas.doc
Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Priimtas
3 DĖL 2013 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-154) 2013m.biudzeto APYSKAITA....
Aiškinamasis raštas 201...
2013 m.biudzeto ATASKAITA...
Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Priimtas
4 DĖL 2013 M.ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IR SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-155) tarybos sprendimas del tu...
infor_lap turto ataskaito...
TURTO ATASKAITA 2013M.xls
Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Priimtas
5 DĖL 2014 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PATVIRTINTO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMU NR. T-1, PATIKSLINIMO IR PAKEITIMO 1305_TSP_152 1306_TSP_152_PRIEDAS 1307_TSP_152_aiskinamasis Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Priimtas
6 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO KOMUNALINIO ŪKIO PLĖTROS IR SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO PROGRAMOS 2014–2016 METAMS, PATVIRTINTOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMU NR. T-256, PRIEDŲ PAKEITIMO (Nr. TSP-164) Taryba_programa_kom.ukis_...
PROGRAMA_KOM._UKIS-2014_1...
PROGRAMA_KOM._UKIS-2014-2...
PROGRAMA_KOM._UKIS-2014-3...
Aiskinamasis_r._taryba_ko...
Turto valdymo skyrius vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
7 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS 2014-2016 METAMS, PATVIRTINTOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 15 D. SPRENDIMU NR. T-86, PRIEDŲ PAKEITIMO (Nr. TSP-163) Taryba_programa_keliai_20...
PROGRAMA_KELIAI-2014-1_ p...
PROGRAMA_KELIAI-2014-2_ p...
PROGRAMA_KELIAI-2014-3_ p...
Aiskinamasis_r._taryba_ke...
Turto valdymo skyrius vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
8 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. SPALIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-269 ,,DĖL SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-165) TSP-2014-06-26-Nuomojamo-...
aiskinamasis rastas nuomo...
Turto valdymo skyrius vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
9 DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĘ 1308_TSP_166 1309_TSP_166_aiskinamasis 1310_TSP_166_papildoma_informacija Turto valdymo skyrius vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
10 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO KURŠĖNŲ MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ DAUGĖLIŲ G. 80A, 82, 84 KIEMŲ INFRASTRUKTŪRAI GERINTI (Nr. TSP-167) Taryba-privatizavimo_fond...
Aiskinamasis_r._taryba_pr...
Turto valdymo skyrius vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
11 DĖL PASTATO, ESANČIO VENTOS G. 79, KURŠĖNUOSE, ŠIAULIŲ RAJONE PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI 1311_TSP_168 1312_TSP_168_aiskinamasis Turto valdymo skyrius vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
12 DĖL LEIDIMO ĮREGISTRUOTI ASOCIACIJĄ „VOVERIŠKIŲ BENDRUOMENĖ“ SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOJE PATALPOJE IR PANAUDOS SUTARTIES SUDARYMO (Nr. TSP-169) del_leidimo _iregistruoti...
aiskinamasis rastas Siaul...
Turto valdymo skyrius vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
13 DĖL PASTATO, ESANČIO ŠIAULIŲ RAJONE, KURŠĖNŲ MIESTE, S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 4, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJOS PASTORACINIAM CENTRUI 1325_TSP_170 1326_TSP_170_aiskinamasis Turto valdymo skyrius vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
14 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI NURAŠYMO BEI LIKVIDAVIMO (Nr. TSP-132) tar_sprend_del_sulinio_Sa...
Turto valdymo skyrius vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
15 DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO OBJEKTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ (Nr. TSP-140) Sprendimas.doc
Aiskinamasis_rastas.doc
Turto valdymo skyrius vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
16 DĖL SUTIKIMO PERIMTI ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN 1327_TSP_181 1328_TSP_181_aiskinamasis Turto valdymo skyrius vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
17 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-56 ,,DĖL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ, MOKINIŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2014–2015 MOKSLO METAIS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-139) Aisk. rastas del 2014-06-...
T-sprendimas_2014-06-26_G...
2014-06-26_T-priedas.xls
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
18 DĖL PRITARIMO PAKAPĖS, ŠAKYNOS IR ŽARĖNŲ MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOMS (Nr. TSP-142) T_IU_PROGRAMOS.doc
aiskinamasis_IU.doc
Pakape_IU_programa.doc
Sakynos IU programa.doc
Zarenai_IU_programa.doc
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
19 DĖL ŠIAULIŲ R. BAZILIONŲ VIDURINĖS MOKYKLOS-DARŽELIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-172) 2014_06_26Bazilionu_nuost...
Bazilionu_nuostatai4.docx
Aiskinamasis_rastas_2014_...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
20 DĖL ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ GIMNAZIJOS BAZILIONŲ SKYRIAUS ĮSTEIGIMO IR ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ GIMNAZIJOS NAUJOS REDAKCIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-173) 2014_06_26Gruzdziu_nuosta...
Aiskinamasis_rastas_2014_...
Gruzdziu_nuostatai2014_2....
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
21 DĖL SUTIKIMO PERIMTI MOKYKLINĮ AUTOBUSĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN 1313_TSP_182 1314_TSP_182_aiskinamasis Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
22 DĖL PRITARIMO ASOCIACIJOS ,,GRUZDŽIŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖ“ PROJEKTO ,,AUKIME IR BENDRAUKIME“ RENGIMUI (Nr. TSP-130) Aiškin_raštas_Gruzdžiu...
antikorupcine.docx
TSP_130.docx
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Brokienė
Priimtas
23 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ R. KAIRIŲ VAIKŲ LOPŠELIO - DARŽELIO ,,SPINDULĖLIS“ PROJEKTO ,,APLINKĄ KURIAME KARTU“ RENGIMUI 1315_TSP_137 1316_TSP_137_aiskinamasis 1317_TSP_137_antikorupc Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Brokienė
Priimtas
24 DĖL TURTO PERDAVIMO KURŠĖNŲ MENO MOKYKLAI 1318_TSP_171 1319_TSP_171_aiskinamasis 1320_TSP_171_antikorupcin Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Brokienė
Priimtas
25 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 2011–2017 METAMS IR STRATEGINIO VEIKLOS PLANO2013-2015 METAMS ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS UŽ 2013 METUS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-127) SPP_uz_2013_ataskaita_TSP...
TSP_127_priedas.docx
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas
26 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,KURŠĖNŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO PADIDINIMO IR BENDROVĖS ĮSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-133) KV ist_kap 2014_05 taryb...
KV_ istatai 2014_05docx.d...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas
27 DĖL NACIONALINIO EURO ĮVEDIMO PLANO ĮGYVENDINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VEIKLOS SRITYSE IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTOSE BIUDŽETINĖSE IR VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-183) Sprendimo priedasTSP-109_...
Dėl euro įvedimo 2014.d...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas
28 DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-174) 2014_06_TV Kreipimosi.doc
2014_06_KreipimosiAiskRas...
2014_06_TarybSprKreipSPM....
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Priimtas
29 DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-175) 2014_06_TV Maitinimo.doc
2014_06_MaitinimoAiskRast...
2014_06_TarybSprMait.doc
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Priimtas
30 DĖL MOKINIŲ APRŪPINIMO MOKINIO REIKMENIMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-176) 2014_06_MrAiskRast.doc
2014_06_TV MRsen.doc
2014_06_TarybSpr.MR.doc
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Priimtas
31 DĖL PARAMOS MIRTIES ATVEJU SKYRIMO IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-177) aprasas.docx
Aišk r - parama mirties ...
sprendimas.docx
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Priimtas
32 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-50 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METAMS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO" 1340_TSP_178 1341_TSP_178_priedas 1342_TSP_178_aiskinamasis Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Priimtas
33 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-251 ,,DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ ASMENŲ SU SUNKIA NEGALIA SOCIALINEI GLOBAI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. TSP-179) spr sunki neg.lesos docx....
Aisk. rast -lesu sunkiai ...
Scan3.PDF
Scan30001.PDF
Scan30002.PDF
Scan30003.PDF
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Priimtas
34 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TRIUKŠMO VALDYMO INFORMACIJOS 2013 METŲ ATASKAITA–KLAUSIMYNAS 1152_aiskinamasis_triuksmas 1153_Aplinkos_triukšmas_2013_1 1154_Sav_triuksmo_anketa_2013_1 Savivaldybės administracijos vyriausioji sanitarijos inspektorė, vykdanti savivaldybės gydytojo funkcijas Inga Rimgailienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO 1303_TSP_161 1304_TSP_161_aiskinamasis Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Priimtas
36 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2014 METŲ SĄMATOS, PATVIRTINTOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMU NR. T-29, PATIKSLINIMO (Nr. TSP-162) G_AISK_2014_SAMATA.doc
E_SPRENDIMAS_SAMATOS_PATI...
E_Patikslinimas_2014_prog...
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Priimtas
37 DĖL PRISIDĖJIMO PRIE PROJEKTO ,,ŠIAULIŲ REGIONO KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ ĮGYVENDINIMO 1300_TSP_156 1301_TSP_156_aiskinamasis 1302_TSP_156_SRATC_rastas Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Priimtas
38 DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS REZULTATŲ IR PRITARIMO PLANUI 1329_TSP_146 1330_TSP_146_aiskinamasis 1331_Kursenu_m_10000_A0_V Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskenė
Priimtas
39 DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO MOTAIČIŲ KAIME, BUBIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-126) DĖL PLENTO GATVĖS MOTA...
Scaned_PDF.pdf
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskenė
Priimtas
40 DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO LUKŠIŲ KAIME, BUBIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-141) DĖL VANDENVIETĖS GATV...
Scaned_PDF.pdf
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskenė
Priimtas
41 DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-157) koregavimas 2014-06.doc
20140610151743.pdf
20140610151923.pdf
20140610152058.pdf
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskenė
Priimtas
42 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-158) 20140610140434.pdf
20140610140606.pdf
20140610140800.pdf
20140610141013.pdf
20140610141206.pdf
Architektu, keruziu, aidi...
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskenė
Priimtas
43 DĖL DVARO GATVĖS BERŽYNĖS KAIME, KUŽIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO (Nr. TSP-159) doc20140604141309.pdf
Dvaro_ g_koregavimas_(spr...
Aiskinamasis _Dvaro_g_Ber...
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskenė
Priimtas
44 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 17 D. SPRENDIMO NR. T-80 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-160) statybos k panaikinimas.d...
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskenė
Priimtas
45 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO, PATVIRTINTO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 16 D. SPRENDIMU NR. T-147, PAKEITIMO 1321_TSP_144 1322_TSP_144_aiskinamasis Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
46 DĖL SENIŪNAIČIŲ IŠMOKŲ, SUSIJUSIŲ SU JŲ VEIKLA SAVIVALDYBĖJE, APMOKĖJIMO 1323_TSP_129 1324_TSP_129_aiskinamasis Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
47 DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERUI IR MERO PAVADUOTOJUI (Nr. TSP-138) mero igal II.doc
aiskinamasis rastas igali...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
48 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-94 „DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-134) T_administracine.doc
T_administracine_aiskinam...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
49 DĖL VYTAUTO ARVASEVIČIAUS ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ R. ŽARĖNŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ IR PAVEDIMO ATLIKTI DIREKTORIAUS FUNKCIJAS (Nr. TSP-131) Arvasevičiaus atleidimas...
aiskinamasis rastas_Arvas...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
50 DĖL VIDMANTO JANUŠAUSKO ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ SPORTO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ IR PAVEDIMO ATLIKTI DIREKTORIAUS FUNKCIJAS 1332_TSP_147 1333_TSP_147_aiskinamasis Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
51 DĖL DANUTĖS LOTIUKIENĖS ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ (Nr. TSP-148) Lotiukienės atleidimas s...
aiskinamasis rastas_Lotiu...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
52 DĖL ONOS GUŽAUSKIENĖS ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ DIREKTORIAUS PAREIGŲ IR PAVEDIMO ATLIKTI DIREKTORIAUS FUNKCIJAS 1334_TSP_150 1335_TSP_150_aiskinamasis Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
53 DĖL SIGITOS UŽKURAITIENĖS PASKYRIMO Į ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. TSP-151) Užkuraitienės priėmima...
aiskinamasis rastas_Užku...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
54 DĖL ILONOS VAIČIULIENĖS PASKYRIMO Į ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS 1336_TSP_149 1337_TSP_149_aiskinamasis Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
55 DĖL VAIDO BACIO PASKYRIMO Į ŠIAULIŲ R. AUKŠTELKĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS 1338_TSP_145 1339_TSP_145_aiskinamasis Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
56 DĖL DALIOS GRICIENĖS PASKYRIMO Į ŠIAULIŲ R. KAIRIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SPINDULĖLIS“ DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. TSP-146) Gricienės priėmimas.doc
aiskinamasis rastas_Grici...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
57 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PANAIKINIMO (Nr. TSP-128) korupcija 2014 eldok.docx
TSP_128_aiskinamasis.doc
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
58 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PRIVATIZAVIMO PROCEDŪRŲ VIEŠINIMO TAISYKLIŲ PANAIKINIMO (Nr. TSP-143) viesinimo taisykles 2014 ...
aiskinamasis rastas vieš...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
59 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-92 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-135) komiteto_pakeitimas.doc
Savivaldybės meras Algimantas Gaubas
Priimtas
60 DĖL 2014 METŲ II PUSMEČIO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-136) T_grafikas.doc
T_grafikas_aiskinamasis.d...
Savivaldybės meras Algimantas Gaubas
Priimtas
61 KITA INFORMACIJA

Įtrauktas į darbotvarkę
62 Papildomas kausimas. DĖL MAKSIMALIŲ TRUMPALAIKĖS AR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-184) spr maksim soc globos kai...
Aisk rast -maksim soc glo...
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška