2019 m. rugpjūčio 24 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Viešosios bibliotekos renginiai

RENGINIAI IR PARODOS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

STRUKTŪRINIUOSE TERITORINIUOSE PADALINIUOSE

2019 M. RUGPJŪČIO MĖNESĮ

 

ŠVENTĖS IR ATMINTINOS DIENOS 

9 d. – Tarptautinė tautos diena.

12 d. – Tarptautinė Jaunimo diena.

15 d. – Žolinė (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena).

23 d. – Baltijos kelio ir Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti. 

SUKAKTYS 

4 d. – 1904 m. Kairių (Šiaulių r.) bažnyčioje susituokė rašytojas Jonas BILIŪNAS su Julija JANULAITYTE. /Šalčiūtė A. Jonas Biliūnas. — Vilnius, 1977, p. 37./

15 d. – 1984 m. Kaune mirė Antanas GABRĖNAS, aktorius. Gimė 1922 02 07 Kuršėnuose.

/T L E.Vilnius,1985. – T. 1, p. 559./

18 d. – 1869 m. Gruzdžiuose caro žandarai sulaikė knygnešę Karoliną LAURINAVIČIŪTĘ (Laniaučaitę). Tai pirmasis knygnešio sulaikymas Šiaulių apskrityje.

/Merkys V. Lietuvos valstiečiai ir spauda XIX a. pabaigoje — XX a. pradžioje. — Vilnius, 1982, p. 78./

19 d. – 1934 m. Gruzdžiuose gimė veterinarijos gydytojas, žemės ūkio mokslų kandidatas Liudas LIZAVERAS. Paskelbė mokslinių straipsnių. /M L T E. — V.,1968. — T. 2, p. 467./

■ 21 d. – 1859 m. Plocke (Lenkija) gimė Liudvikas KŠIVICKIS (Krzywicki), lenkų sociologas archeologas. 1910, 1911 m. tyrinėjo Bubių piliakalnį. Mirė 1941 06 10 Varšuvoje.

/T L E. — Vilnius, 1986. — T. 2, p. 413./

26 d. – 1929 m. Čičirkuose ( Šiaulių r.) gimė Antanas Kęstutis BULOTA, matematikas.

/M L T E. — Vilnius, 1968. — T. 2, p. 283./

29 d. – 1894 m. Kurtuvėnuose (Šiaulių r.) gimė Balys MINGILAS, dramaturgas, visuomenininkas. Baigė Kurtuvėnų parapijos mokyklą. Šiauliuose priklausė „Varpo“ draugijai, dalyvavo jos rengiamuose vaidinimuose. Nuo 1912 m. gyveno JAV. Gyvendamas Waterbury, CT, su kitais įkūrė „Aušrelės“ draugiją, kelerius metus buvo pirmininkas, vaidino jos statomose pjesėse. Vėliau gyveno Baltimorėje, MD. 1923 – 1926 bendradarbiavo „Vienybėje lietuvininkų“. Išleido dramą Gyvenimo verpete“, paliko keleto pjesių rankraščius („Už tėvynę“, „Kas kaltas“, „Sapnas“, „Naminė audra“ ir kt.). Mirė 1958 04 29 Worcesteryje (JAV, Massachusettso valst.).

/Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. – V.,1996, p.203; Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. – Vilnius, 1998. – T. 1./ 

RENGINIAI  

■ 13 d. 15 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – Kino erdvėje – Kino seansas 7–16 metų žiūrovams.

14 d. 12 val. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – edukacija vaikams „Gėlė pasakė vėjui…“

19 d. 10.30 val. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – susitikimas su Ginkūnų senjorų klubo nariais „Gabija“ ir paskaita „Kairiai – Šiladžio kairėje“. Skirta Vietovardžių metams.

22 d. 16 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – bibliotekos vaikų klubo „Smalsučiai“ užsiėmimas.

23 d. 14 val. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – akcijos „Vasara su knyga“ baigiamasis renginys „Skaitydami mes keitėme pasaulį“. 

PARODOS 

■ 1 d. –  KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – Fotomeno erdvėje – fotokorespondento, Lietuvos fotomenininkų sąjungos nario, meno kūrėjo, filokartisto, Šiaulių fotografijos muziejaus įkūrėjo Antano Dilio fotonuotraukų paroda „Iš fotoarchyvo“ (veiks iki 09-09).

■ 1 d.KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Baltijos kelias, pakeitęs istoriją“, skirta Baltijos kelio 30-mečiui (veiks iki 08-30).

■ 1 d. – KUŽIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Mūsų prezidentai“, skirta Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metams (veiks iki 08-31).

19 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Laisvės kelias“, skirta Baltijos kelio 30-mečiui (veiks iki 08-27).

 

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos

Informacijos ir kraštotyros skyriaus inf.

2019-08-02

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-02 10:17:12 Atgal