2019 m. spalio 20 d., sekmadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Patikra vietoje

2005-09-08 Administracijoje vyko projekto ,,Šiaulių rajono Kuršėnų miesto ir miestelų bei kaimų gatvių gerinimo galimybių studijos ir techninės dokumentacijos parengimas" patikra vietoje. Ją atliko Lietuvos TID atstovai - Rūta Norvaišaitė, Struktūrinių fondų skyriaus vyriausioji specialistė (nuotraukoje prie administracijos stendo kairėje pirma) ir Daiva Sinicaitė, Struktūrinių fondų skyriaus vyresnioji specialistė (nuotraukoje prie administracijos stendo kairėje antra).
Patikros darbe dalyvavo Projekto vadovas-Alfredas Budrys, vyr. finansininkė - Ingrida Klupšaitė, asmuo atsakingas už projekto priežiūrą -Danutė Jasulevičienė.
 Užfiksuoti projekto patikros darbo momentai, analizuojant projekto pažangą, vykdomų veiklų atitikimą įgyvendinimo grafikui bei jau pasiektus rezultatus.

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2005-09-12 13:36:29 Atgal