2019 m. birželio 19 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Aktualijos
SKELBIAMAS PRAŠYMŲ SKIRTI LĖŠŲ IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLOS RĖMIMO PROJEKTINĖMS VEIKLOMS REMTI

Informuojame, kad nuo 2019 m. birželio 3 d. iki birželio 21 d. (15.45 val.) skelbiamas prašymų skirti lėšų iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo projektinėms veikloms remti (toliau - Bendruomenių prašymai) priėmimas (prašymo skirti lėšas projektui įgyvendinti forma pridedama).

Bendruomenių prašymai gali būti pateikti šiais būdais: atsiųsti, naudojantis registruoto pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis, el. paštu priimamasis@siauliuraj.lt pasirašyti elektroniniu parašu arba Savivaldybės administracijai pristatyti asmeniškai adresu: Vilniaus g. 263, Šiauliai ( kab. Nr. 309).

Bendruomenių prašymai pildomi, priimami, svarstomi ir lėšos išmokamos, vadovaujantis Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-246 „Dėl Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo nuostatų patvirtinimo“ (pridedama).

Bendruomenės prašymus gali teikti Nuostatuose nurodytoms veikloms remti, kurios išdėstomos prioritetų eiliškumo tvarka:

• bendruomenių projektams, skatinantiems verslo aplinkos plėtrą, gyventojų iniciatyvumą, ugdantiems partnerystę ir bendruomeniškumą, kuriantiems patrauklią ir patogią gyvenamąją aplinką rajone finansuoti - iki 650 Eur;

• bendruomenių, bendruomenes vienijančių asociacijų ar VVG, kurių veikloje dalyvauja Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomenės, dalyvavimui mokymuose, konferencijose, sąskrydžiuose ir kt. išlaidoms finansuoti - iki 600 Eur;

• bendruomenių, bendruomenes vienijančių asociacijų ar VVG, kurių veikloje dalyvauja Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomenės, atributikai (vėliava, herbas, informacinė iškaba su bendruomenės pavadinimu ir kt.) įsigyti - iki 100 Eur;

• bendruomenių vykdomiems projektams, kurie papildomai pritraukia lėšų iš įvairių fondų bei kitų finansavimo šaltinių iš dalies finansuoti ne daugiau kaip 10 proc. bendros projekto vertės.

• išsamiai aprašytą prašymą skirti lėšų projektui įgyvendinti (3 priedas).

• bendruomenės įregistravimo pažymėjimo ir įstatų kopijas;

• visuotinio bendruomenės narių susirinkimo dėl projekto poreikio protokolo kopiją;

• dokumentų, patvirtinančių pareiškėjo dalyvavimą kituose projektuose iš kitų fondų, kopijas, kaip prašymas pateiktas pagal Nuostatų 10.4 punktą.

 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyrių adresu: Vilniaus g. 263, Šiauliai (221-227 kab.), tel. 8 (41) 59 66 69; 59 66 67, el. p. audrone.birutiene@siauliuraj.lt, vaida.kereziene@siauliuraj.lt

 

 

Twitter Facebook

Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam


komentarų nėra
Spausdinimo versija Atgal