2019 m. spalio 16 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Aktualijos
PAKARTOTINAI SKELBIAMA PROJEKTO „BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA ŠIAULIŲ RAJONE“ PARTNERIŲ ATRANKA

Šiaulių rajono savivaldybės administracija pakartotinai skelbia projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šiaulių rajone“ (toliau – projektas) partnerių atranką.

Projekto partnerių atranka vykdoma vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1 „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. A1-457.

Viena iš projekto remiamų veiklų, kuriai skelbiama projektų partnerių atranka – vaikų dienos centrų (toliau –VDC) tinklo plėtra:

- naujų VDC steigimas;

- veikiančių VDC plėtra, kuria didinamas nuolatinių VDC lankytojų skaičius, naujiems lankytojams pritaikant naujas (papildomas) erdves (pastatus, patalpas).

Atrinkti projekto partneriai kartu su savivaldybės administracija (pareiškėjas) rengs projekto paraišką ir dalyvaus veiklų vykdyme bei naudodamiesi projekto įgyvendinimo metu sukurta infrastruktūra VDC teiks vaikams dienos socialines priežiūros ir ugdymo paslaugas.

Galimi projekto partneriai:

- biudžetinės įstaigos (išskyrus ikimokyklinio ugdymo įstaigas, bendrojo ugdymo mokyklas, neįgaliųjų organizacijas ir organizacijas, teikiančias paslaugas tik neįgaliesiems, psichikos sveikatos centrus);

- viešosios įstaigos;

- asociacijos;

- religinės bendruomenės ar bendrijos;

- labdaros ir paramos fondai.

Paraiška pateikiama savivaldybės administracijoje adresu: Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 263, Šiauliai, užantspauduotame voke, ant kurio užrašytas atrankos pavadinimas „Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šiaulių rajone“ partnerių atrankai VDC veiklai vykdyti“. Paraiškos gali būti pateikiamos paštu, įteikta pašto kurjerio, tiesiogiai pristatyta pačio pareiškėjo ar jo įgalioto asmens.

Paraiškos priimamos iki 2019 m. rugsėjo 27 d. 15.45 val. (įskaitytinai).

Detalesnė informacija dėl paraiškų pateikimo nurodyta projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šiaulių rajone“ partnerių vaikų dienos centrų veiklai vykdyti atrankos tvarkos apraše, patvirtintame Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. A-1581.

Informaciją dėl paraiškų rengimo teikia Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus specialistė Aurelija Bacevičiūtė, tel. (8 41) 596 678, el. p. aurelija.baceviciute@siauliuraj.lt., darbo laiku: I-IV – nuo 8.00 iki 17.00 val., V – nuo 8.00 iki 15.45 val. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos.

- Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šiaulių rajone“ partnerių vaikų dienos centrų veiklai vykdyti atrankos tvarkos aprašas

- Paraiškos forma

 

Twitter Facebook

Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam


komentarų nėra
Spausdinimo versija Atgal