2019 m. lapkričio 17 d., sekmadienis
Spausdinti puslapio vidurį
4.4.1 Šiaulių rajono Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas“ energetinių sistemų tobulinimas
     

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas, SFMIS numeris

Projekto tikslai

Pagrindinės projekto veiklos

Projektą remiantis fondas

Projekto vertė

Įgyvendinimo laikotarpis

Savivaldybės lėšos

Paramos suma

1 510 628,00 Lt

4.4.„Šiaulių rajono Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas“ energetinių sistemų tobulinimas", Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-61

Siekti efektyviau naudoti energetinius išteklius sumažinant lopšelio-darželio „Buratinas"

pastato suvartojamos energijos sąnaudos

- lopšelio-darželio „Buratinas" pastato išorinių aitvarų rekonstravimas;

- lopšelio-darželio energetikos sistemų rekonstravimas pagerinant jų energetines charakteristikas
 Europos Sąjungos Sanglaudos fondas198 499,05 Lt 1 224 828,72 Lt 2011-09 – 2012-12
I. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ.
II. INFORMACIJA APIE PROJEKTO EIGĄ.
III. SKELBTA INFORMACIJA SPAUDOJE.
IV. INFORMACIJA TV.
V. PROJEKTO PATIKRA VIETOJE.
VI. VIEŠIEJI PIRKIMAI.
VII. ADMINISTRAVIMO GRUPĖ.
 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2013-01-31 10:14:15 Atgal