2019 m. gruodžio 16 d., pirmadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Naujienos
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE – VIEŠAS SUSIRINKIMAS DĖL BENDROJO PLANO KEITIMO KONCEPCIJOS ALTERNATYVŲ

Šiaulių rajono savivaldybėje vyko viešas susirinkimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo plano keitimo koncepcijos alternatyvų ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitos. Susirinkime dalyvavo šio plano rengėjai, Savivaldybės vadovai, Savivaldybės administracijos darbuotojai, seniūnijų darbuotojai ir gyventojai.

Plačiau
SAVIVALDYBĖJE PRISTATYTI JT NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KONVENCIJOS BENDRIEJI PRINCIPAI IR NUOSTATOS

Pirmadienį Šiaulių rajono savivaldybėje jos vadovams, seniūnijų seniūnams, Savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovams Viešosios įstaigos „Švietėjiškų iniciatyvų centro direktorė Kristina Paulikė ir Vilniaus miesto Balsių bendruomenės pirmininkė Neringa Kleniauskienė pristatė Jungtinių tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos bendrąsias nuostatas ir principus.

Plačiau
V.VITKAUSKO JAUNŲJŲ FILOLOGŲ KONKURSUI PASIBAIGUS

Gruodžio 13 dieną Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos muziejuje vyko tradicinis V.Vitkausko jaunųjų filologų konkurso baigiamasis renginys, kuriame dalyvavo filologinius darbus pristatę mokiniai, jų mokytojos, komisijos pirmininkė, Lietuvos kalbininkė, humanitarinių mokslų daktarė, profesorė, Lietuvių kalbos draugijos pirmininkė Genovaitė Kačiuškienė, keletas komisijos narių, vertinusių jaunųjų filologų kūrybą, gimnazijos administracijos atstovai, garbūs svečiai:

Plačiau
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS ĮGYVENDINA DVI KULTŪROS PASO PROGRAMAS

Kultūros pasas – tai LR Kultūros ir Švietimo ministerijose akredituota ir visoje šalyje veikianti priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas.

Plačiau
ASOCIACIJOS „ŠIAULIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

20019 m. gruodžio 12 d. įvyko Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ visuotinis narių susirinkimas, kuris buvo skirtas paminėti Šiaulių rajono VVG 15-kos metų veiklos sukaktį. Dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės meras, seniūnai, VVG nariai, kaimo bendruomenių, verslo atstovai, administracijos darbuotojai ir svečiai.

Plačiau
KURŠĖNŲ POLITECHNIKOS MOKYKLOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

2019 m. gruodžio 9 d. Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla ir Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Kuršėnų politechnikos mokyklos infrastruktūros plėtra“ Nr.09.1.2-CPVA-K-722-01-0018 įgyvendinimo.

Plačiau
POILSIO ZONŲ ĮRENGIMAS SEREIKIŲ IR DAUNORŲ KAIMUOSE

2019 m. išplėstinėse Meškuičių seniūnijos seniūnaičių sueigose buvo svarstyti klausimai dėl projektinių lėšų panaudojimo ir pasirinkti jų skyrimo prioritetai. Atsižvelgiant į vietos bendruomenių norus ir pageidavimus, lėšas nutarta skirti mažesniems seniūnijos kaimams.

Plačiau
„KINO PAŽINIMO ERDVĖS ĮKŪRIMAS KURŠĖNUOSE“ PROJEKTO ANTRASIS ETAPAS „KINAS + FOTOGRAFIJA“

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyrius 2019 m. vykdė projektą „Kino pažinimo erdvės įkūrimas Kuršėnuose“ II etapas „Kinas + fotomenas“. Įgyvendinant projektą buvo sudarytos sąlygos įvairaus amžiaus vaikams atskleisti, ugdyti ir vystyti savo kūrybinį potencialą ir tapti ne tik intelektualiais kino žiūrovais, žinovais, net filmų kūrėjais aktyviai ir prasmingai dalyvaujant edukacinėse kino pažinimo veiklose, bet ir plėsti bei gilinti saviraiškos galimybes fotografijos mene.

Plačiau
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TINKLAPIS www.siauliuraj.lt – 100 PROCENTŲ ATITINKA VISUS REIKALAVIMUS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės Informacinės visuomenės plėtros komitetas šių metų gegužės – liepos mėnesiais atliko Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams vertinimą. Tyrime nustatyta, kad Šiaulių rajono savivaldybės tinklapis 100 procentų atitinka visus reikalavimus.

Plačiau
ATGYJA GRUŽEVSKIŲ DVARO RŪMAI KURŠĖNŲ PARKE

Kuršėnų parke jau metus vykdomas projektas „Kuršėnų dvaro sodybos tvarkybos darbai ir pritaikymas kultūros ir verslo poreikiams (I-as etapas)“. Projektos tikslas: padidinti Kuršėnų dvaro sodybos pritaikymą kultūrinėms ir edukacinėms lankytojų reikmėms. Atliekama pagrindinių rūmų pastato – fasadų, vidaus elementų restauravimas ir vertingų savybių atstatymas, stogo, inžinerinių pastato sistemų atnaujinimas, vidaus patalpų apdaila, įsigyjami baldai ekspozicijų demonstravimui ir saugojimui, edukacinių užsiėmimų įrangos komplektai.

Plačiau