2019 m. gruodžio 10 d., antradienis
Spausdinti puslapio vidurį
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas Bendras Sveikatos ir socialinių reikalų ir Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdis
Posėdžio data 2016-10-04 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-4 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-294) 2016m.biudzeto-patiksl.10...
2016-m.biudzeto-patiksl-1...
tsp_294_aiskinamasis.docx
Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL PRITARIMO REKONSTRUOTI BUBIŲ KAIMO GATVIŲ APŠVIETIMĄ (Nr. TSP-274) taryba_gatviu_apsvietimas...
aiskinamasis_r._taryba_ga...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI (Nr. TSP-284) projek_284.docx
saras_284.docx
aisk_284.docx
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL GYVENAMOJO BŪSTO NUOMOS (Nr. TSP-286) tsp_286_nuasmenintas.doc
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (Nr. TSP-290) sprendimas-komsija.docx
aiskinamasis-garbes-pilie...
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PARAMOS (FINANSAVIMO) TEIKIMO ATVYKSTANTIEMS DIRBTI Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS GYDYTOJAMS, REZIDENTAMS BEI MEDICINOS KRYPTIES SPECIALYBIŲ STUDENTAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-293) antikorupcine.pazyma2016-...
pspc-1.pdf
pspc-2.pdf
paramafinansavimassprendi...
Savivaldybės administracijos vyriausioji sanitarijos inspektorė Inga Rimgailienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-96 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-275) aiskinamasissukytegailiut...
jrt-keitimas-sukyte-gaili...
Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė Simona Dambrauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-281) gatves.doc
untitled_20160926_191251....
untitled_20160926_191323....
untitled_20160926_191353....
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-282) geograf.-ch-09-26.doc
untitled_20160926_183847....
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,KURŠĖNŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO PADIDINIMO 3592_TSP_276 Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 6 D. SPRENDIMO Nr. T-247 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO ATLIEKAMŲ DARBŲ KAINŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. TSP-291) ikauniu-patvirtinimas_vie...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2017 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, NUSTATYMO (Nr. TSP-280) verslo-liudijimo-priedas_...
verslo-liudijimo-priedas_...
lengvatos2017.docx
sprendimas2017.docx
verslo-liudijimo-priedas_...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERDAVIMO ŠIAULIŲ R. DIRVONĖNŲ MOKYKLAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-277) perdavimas-dirvonenai-201...
aiskinamasis-dirvonenai.d...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Galkus
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERDAVIMO ŠIAULIŲ R. RAUDĖNŲ MOKYKLAI-DAUGIAFUNKCIAM CENTRUI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-278) perdavimas-raudenams-2016...
aiskinamasis-raudenai.doc...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Galkus
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠIAULIŲ R. AUKŠTELKĖS MOKYKLOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ R. ŠAKYNOS MOKYKLAI (Nr. TSP-279) perdavimas-sakyna.docx
autob_aisk-sakyna.docx
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Galkus
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL PAVEDIMO UAB KURŠĖNŲ KOMUNALINIAM ŪKIUI TEIKTI ŠIAULIŲ RAJONO KOMUNALINIŲ IR ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR TRANSPORTAVIMO PASLAUGAS (Nr. TSP-283) del_pavedimo_kursenu_komu...
2016-09-26_aisk_rastas.do...
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PAVEDIMO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBAI ATLIKTI VŠĮ ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO VEIKLOS AUDITĄ (Nr. TSP-289) 2016-09-27_veiklos_audita...
2016_09_26_aisk_auditas.d...
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 17 D. SPRENDIMO NR. T-233 ,,DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-288) t_spr_sarasas_koregavimas...
t_spr_sarasas_priedas_kor...
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Simona Striogienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOJE RENGIANT IR ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ RAJONO PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ REKONSTRUKCIJA IR PLĖTRA“ IR DALINIO FINANSAVIMO 3622_TSP_285 Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Simona Striogienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PRITARIMO RENGTI IR ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ RAJONO VIETINIO SUSISIEKIMO VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARKO ATNAUJINIMAS“ IR DALINIO FINANSAVIMO (Nr. TSP-287) t_spr_transportas.docx
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Simona Striogienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL VIEŠO KONKURSO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGAS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 3618_TSP_292 3619_TSP_292_aiskinamasis 3620_TSP_292_lyginamasis_variantas 3621_TSP_292_antikorupcinio_vertinimo_pazyma Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 KITI KLAUSIMAI, INFORMACIJA

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška