2019 m. birželio 20 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Naujienos
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO ATRANKOS KONKURSAS 2019 METAMS

Iki 2019 m. vasario 9 d.

Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos projektai (toliau – Projektai) teikiami vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-358 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su pakeitimais (toliau – Aprašas).

 

Projektai priimami 30 kalendorinių dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Šiaulių rajono savivaldybės tinklapyje.

Dokumentai pateikiami Švietimo ir sporto skyriui adresu V. Montvilos g. 4, Šiauliai, 101 kab.

Reikalavimai paraiškoms:

1. Paraiškas gali teikti įstaigos ir organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą, registruotos ir veiklą vykdančios Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje bei pagal veiklos nuostatus (įstatus) turinčios teisę organizuoti kūno kultūros ir sporto renginius.

2. Vienas Pareiškėjas tais pačiais kalendoriniais metais gali pateikti:

2.1. pagal Aprašo 23.1 papunktyje nurodytą prioritetą vieną Projekto paraišką žaidimų komandai ir vieną Projekto paraišką individualiai sporto šakai;

2.2. pagal Aprašo 23.2 papunktyje nurodytą prioritetą vieną Projekto paraišką.

3. Vadovaujantis Aprašo 10 p. :

- paraiška teikiama pagal patvirtintą paraiškos formą (Aprašo 1 priedas);

- teikiamas projekto originalas, tituliniame lape pažymint „Originalas“, pasirašant pareiškėjo vadovui ir projekto vadovui, patvirtintas antspaudu;

- pridedant: registravimo pažymėjimo kopiją, įstatų (nuostatų) kopiją (jei Pareiškėjai teikia Paraišką pirmą kartą arba yra pakeisti organizacijos įstatai), projektą įgyvendinant su partneriais, pridedama bendradarbiavimo sutartis ar sutikimas, garantiniai raštai, jei gautas finansavimas iš kitų šaltinių.

4. Projekto paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta.

5. 2017 m. lapkričio 23 d. Šiaulių rajono savivaldybės sporto tarybos posėdyje patvirtintas šis sporto šakų prioritetų sąrašas:

Komandinės šakos:

- vyrų krepšinis (dalyvavimas vienoje iš trijų lygų: Lietuvos krepšinio, Nacionalinėje krepšinio, Regionų krepšinio);

- virvės traukimas (dalyvavimas Lietuvos čempionate).

Individualios sporto šakos: lengvoji atletika, jėgos trikovė, kiokušin karate, svarsčio kilnojimas, graikų-romėnų imtynės (dalyvavimas Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionatuose).

Jei per nustatytą terminą dokumentai nebus pristatyti, paraiška nevertinama.

Kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo tvarkos aprašas

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis konsultuoja Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas Tadas Matusevičius, tel. (8 41) 43 25 74, el. p. tadas.matusevicus@siauliuraj.lt

Twitter Facebook

Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam


komentarų nėra
Spausdinimo versija Atgal