2019 m. rugsėjo 21 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Kultūrinė veikla
                                          

RAJONO KULTŪROS CENTRAS
(aukščiausia kategorija)
Ventos g. 11a, Kuršėnai, Šiaulių rajonas, LT - 81156,  fax. 8 41 502119, el. paštas rkc@siauliai-r.sav.lt

DIREKTORIUS Raimondas Sinkevičius tel. 8 41 523698, el. paštas r.sinkevicius@siauliai-r.sav.lt
Pavaduotojai : Rolanda Bitienė tel. 8 41 502119, el. paštas rkc@siauliai-r.sav.lt

Zenonas Gestautas tel. 8 41 508050, el. paštas rkc@siauliai-r.sav.lt

Vyriausioji buhalterė Dalia Tarasevičienė tel. 8 41 502116, el. paštas daliata@siauliai-r.sav.lt

Kolektyvų vadovai tel. 8 41 508053.

Bilietų kasa tel. 8 41 508052 (darbo laikas 15.30-18.30, išskyrus sekmadienį, pirmadienį)

Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros centras - tai daugiafunkcinis centras, turintis juridinį statusą. Centrą sudaro:

 • Kultūros centras (aukščiausia kategorija)
 • 13 filialų (7 II kategorijos ir 5 III kategorijos). Jiems priklauso 9

salės ir Naisių literatūros muziejus.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įvertinimu už 2002 m. kūrybingą kultūros centro veiklą, pasiekimus ir darbus Kuršėnų miesto kultūros centras pripažintas geriausiu šalyje savo kategorijoje. Įteikta premija ir atminimo ženklas „GERIAUSIAS KULTŪROS CENTRAS".

 

Kultūros centras atlieka šias funkcijas:

 • Organizuoja etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkina kitus kultūrinius bendruomenės poreikius;
 • Organizuoja meno mėgėjų kolektyvų, studijų, būrelių kultūrinę veiklą;
 • Rūpinasi meno mėgėjų kolektyvų parengimu ir dalyvavimu dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
 • Organizuoja pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;
 • Organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių minėjimus;
 • Rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;
 • Organizuoja vaikų ir jaunimo kūrybines stovyklas;
 • Kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias meno veiklos formas;
 • Sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
 • Tenkina sociokultūrinius bendruomenės poreikius;
 • Atlieka turto, valdomo patikėjimo teise, nuomą;
 • Rengia ir įgyvendina aptarnaujamos teritorijos kultūrinių programų projektus, bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir organizacijomis;
 • Koordinuoja  kalendorių ir Z. Gėlės literatūros muziejų veiklą;
 • Organizuoja profesionalių dailininkų ir tautodailininkų meninių darbų parodas.

Tradiciniai renginiai

 • Lietuvos kaimo kapelų šventė „Griežk, smuikeli" (kasmetinė šventė nuo 1999 m.);
 • Respublikinis tremtinių ir politinių kalinių mišrių chorų festivalis , skirtas šv. Cecilijos , chorų globėjos, garbei (kasmetinė šventė nuo 2000 m.);
 • Klojimo teatrų festivalis „Kurtuvėnai" (organizuojamas nuo 2001 m.);
 • Respublikinis jaunimo šiuolaikinio šokio festivalis „Taškas" (kasmet nuo 2004 m., o nuo 2007 m. kas antri metai) ;
 • Senųjų amatų šventė Dirvonėnų parke (kasmetinė šventė nuo 2001 m.);
 • Šiaulių apskrities tautinių šokių konkursai „Suk,suk ratelį" (kas antri metai nuo 1999 m.) ir „Pašokdinsiu vidury ratelio" (kas antri metai nuo 2004 m.);
 • Jaunimo vokalinės-instrumentinės muzikos festivalis „neto" (kasmet nuo 2005 m.);
 • Regioninė chorinės muzikos šventė „Tegul dainoj ištirpsta toliai" (organizuojama nuo 2008 m.);
 • Zigmo Gėlės respublikinės premijos įteikimas už geriausią metų poezijos debiutą Naisiuose (kasmet nuo 1977 m.);
 • Lauryno Ivinskio respublikinės premijos įteikimas geriausiam metų kalendoriui Kuršėnuose (kasmet nuo 1990 m.);
 • Respublikinė A. Griciaus premijos skyrimo šventė už pirmąją prozos knygą Gruzdžiuose (nuo 2004 m.);
 • Šiaulių rajono „Metų kraštotyrininko" vardo suteikimo šventė (kasmet nuo 2001 m.).
 •  Visų žanrų rajoniniai festivaliai, konkursai, apžiūros, šventės (pagal veiklos planą).

 

Kultūros centras didžiuojasi aukščiausiais ir vertingiausiais savo darbo įvertinimais- tai „Aukso paukštės" statulėlės. Lietuvos liaudies kultūros centras, Kultūros Ministerija   ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių fondas 1999 metais  įsteigė nominacijas  šalies meno mėgėjų kolektyvams ir jų vadovams,    kurių simbolis - statulėlė „AUKSO PAUKŠTĖ". Šios nominacijos yra skiriamos  už reikšmingą, aktyvią pastarųjų metų veiklą, naujų programų parengimą,  dalyvavimą svarbiausiuose šalies renginiuose, prizinių vietų  laimėjimą. Šešiems Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro meno mėgėjų kolektyvams yra skirtos nominacijos ir įteiktos  „Aukso Paukštės" statulėlės:

1999 metais pagyvenusiųjų tautinių šokių grupei „DOBILAS", kaip geriausiai suaugusiųjų šokių grupei ir vadovui;

2001 metais vaikų ir jaunimo teatrui „IKARAS", kaip geriausiam vaikų ir jaunimo teatrui ir vadovui;

2002 metais Birutės Prokopavičienės ir Kosto Urbonaičio mišriam vokaliniam duetui  ir moterų vokaliniam ansambliui „MELODIJA" nominacijoje, kaip geriausiam kameriniam ansambliui ir vadovui;

2006 metais Meškuičių filialo moterų tercetui,  kaip geriausiam kameriniam ansambliui ir vadovui;

2008 metais liaudiškos muzikos kapelai „SALDUVA", kaip geriausiai  liaudiškai  kapelai ir vadovui.   

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įvertinimu už 2008 m. kūrybingą kultūros centro veiklą, pasiekimus ir darbus Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Meškuičių filialas pripažintas geriausiu šalyje savo kategorijoje.  Įteikta premija ir atminimo ženklas „GERIAUSIAS KULTŪROS CENTRAS".

 


PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro

Direktoriaus 2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr.V-10

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO

2012 m. KULTŪRINĖS VEIKLOS PLANAS

 

Eil.Nr.

Renginio pavadinimas

Data

Vieta

Koordinatoriai

Organizatoriai

 

VALSTYBINĖS ŠVENTĖS

 

 

 

 

1.

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, Vasario

16- osios minėjimas-koncertas

Vasario

 16 d.

Kuršėnų mieste

 

Z.Gestautas

Org.grupė

2.

Kovo 11-osios, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo minėjimas- koncertas

Kovo 11 d.

Rajono KC /Kuršėnai/

Z.Gestautas

Z.Gestautas

R.Bitienė

 

3.

Mindaugo Karūnavimo - Valstybės dienos šventė

Liepos 6 d.

Kuršėnai

 

Z.Gestautas

 

Org.grupė

 

ATMINTINOS DATOS

 

 

 

 

1.

Lietuvos Laisvės Gynėjų diena

Sausio 13 d.

Kuršėnai

Z.Gestautas

Kult. centras

Seniūnija

2.

Gedulo ir Vilties diena

Birželio 14 d.

Kuršėnai

Z.Gestautas

KC, Seniūnija

3.

Juodojo Kaspino diena

Rugpjūčio  23 d.

Kuršėnai

Z.Gestautas

KC, Seniūnija

 

RAJONINIAI RENGINIAI

 

 

 

 

1.

Tradicinė rajono literatų popietė „Žodžiai iš širdies"

Sausio 20 d.

Bridų  fil.

R.Bitienė

N.Girniuvienė

2.

Respublikinio vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių grupių ir ansamblių konkurso  „Aguonėlė" rajoninis turas

Kovo 13 d.

Rajono k.c.

E. Šėgždaitė

E. Šėgždaitė

L. Lideikienė

3.

Lietuvos lėlių teatrų šventė- apžiūra MOLINUKO TEATRAS (rajoninis turas)

Kovo mėn.

Rajone

V.Dovidauskienė

Z.Gestautas

4.

Tradicinis knygnešio dienos minėjimas. Premijų įteikimas geriausiems rajono kraštotyrininkams

Kovo 16 d.

Kult.skyriuje

L.Varkalienė

 

5.

Tradicinė rajono humoro ir satyros šventė  „Juoktis sveika, juoktis reikia"

Kovo 31 d.

Micaičių fil.

Z.Gestautas

V. Baužas

6.

Rajono švietimo ir kultūros įstaigų vaikų ir jaunimo liaudiškų  šokių grupių šventė „Šoksim  šokimėlį"

Kovo 27 d.

 

Rajono k.c.

E. Šėgždaitė

Z Gestautas,

k.c. darbuot.

7.

10 -asis šiuolaikinių šokių grupių  rajoninis festivalis  „Pavasario ritmai - 2012"

                                           Vyresniųjų  grupė                                            Jaunesniųjų grupė                                        

 

 

Balandžio 19 d.

 

Balandžio 20 d.

 

 

Pavenčių vid. mokykla

Kužių  vid. mokykla

E. Šėgždaitė

 

 

 

G. Pučinskienė

 

I. Dunauskienė

8.

Rajono vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų šventė - konkursas „ Jurja"

Balandžio 23 d.

Raudėnų k.c.

A. Brijūnienė

J. Lubienė

9.

Rajono vokalinių ansamblių šventė „Aš atdarysiu dainų skrynelę". Vokalinio ans. „Kolegos" 10 - mečio jubiliejinė šventė

Balandžio 21 d.

Rajono KC

A.Brijūnienė

R. Bitienė

10.

VIII rajono  vaikų populiariosios muzikos  šventė  „Ant vaivorykštės sparnų"

Gegužės 4 d.

Meškuičių fil.

A.Brijūnienė

L.Morkūnienė

 

11.

Rajoninė vaikų ir jaunimo teatrų šventė „Po kauke", skirta Tarptautinei Vaikų gynimo dienai

Birželio 1 d.

Rajono KC

V. Dovidauskienė

Z.Gestautas

12.

Rajono  kapelų ir liaudies muzikantų šventė „Auksinio rudens valsas"

Rugsėjo 22 d.

Šakynos  f.

A.Brijūnienė

S. Butvidienė

13.

Rajono mėgėjų teatrų šventė - peržiūra , dėl dalyvavimo Lietuvos kaimo teatrų šventėje „PASTOGĖ"

Rugsėjo 29 d.

Rajono k..c.

V. Dovidauskienė

Z.Gestautas

14.

2 -osios rajono folkloro šokių varžytuvės „Pazvalyk tunciavuot"

Spalio 13 d.

Micaičių fil.

A. Brijūnienė

V. Baužas

15.

Rajoninės Stasio Anglickio premijos įteikimas jauniesiems mokyklinio amžiaus poetams už brandžiausią poezijos kūrinį

Lapkričio

mėn.

Kuršėnuose

Seniūnija

L.Varkalienė

 

St.Anglickio m-la

R.Bitienė

16.

16 - oji rajono populiariosios muzikos  šventė „PopRAtas"

III ketv.

Gilaičių fil.

A.Brijūnienė

R.Bitienė

R. Spulginas

 

REGIONINIAI  RENGINIAI

 

 

 

 

1.

Regioninė chorinės muzikos šventė „Tegul dainoj ištirpsta toliai" (ant laukinių laiptų)

Gegužės 25 d. 17.00 val.

Rajono KC

A.Brijūnienė

T.Kot

KC darbuot.

2.

XII respublikinis lietuviškų tarmių klojimo teatrų festivalis „Kurtuvėnai 2012",

skirtas 5-osioms TAFISA pasaulio sporto visiems žaidynėms

Liepos  7-8 d.

Kurtuvėnai

Bazilionai

Z.Gestautas

Fil. darbuotojai

3.

Retro muzikos vakaras Paežerių dvare

Rugpjūčio 3 d.

Paežerių dvaras

O. Baranauskienė

Kult.darbuotojai

 

 

 

 

 

 

 

RESPUBLIKINIAI RENGINIAI

 

 

 

1.

14-oji Lietuvos kaimo kapelų šventė                 „Griežk,  smuikeli"

Sausio  21 d.

Rajono KC /Kuršėnai/

Z.Gestautas

KC darbuot.

2.

Respublikinis renginys  ŽEMAIČIŲ DIENOS VILNIUJE.  Dalyvauja rajono meno mėgėjų k-vai, tautodailininkai

Kovo 2-4 d.

Vilnius

Org grupė

Org. grupė

3.

Lietuvos studentų folkloro festivalis „O kieno žali sodai" (partnerystė)

Gegužės  13 d.

Rajone

Org.grupė

Org.grupė

4.

Tradicinė poezijos šventė „Tylios mano dainos",  36 - osios respublikinės Zigmo Gėlės premijos įteikimas už geriausią metų poezijos debiutą. Susitikimas su „Tarptautinio poezijos pavasario 2012" dalyviais

Gegužės 23 d.

Naisių filialas

L.Varkalienė

D.Kazlauskienė

R.Žukauskienė

5.

Tradicinė Lietuviškojo kalendoriaus šventė, skirta Lauryno Ivinskio gimimo metinėms paminėti. L. Ivinskio premijos įteikimas

(23-ajam)  geriausiam metų kalendoriaus sudarytojui

Spalio mėn.

Rajono KC /Kuršėnai/

L. Varkalienė

Z.Gestautas

 

6.

Respublikinis XIII tremtinių ir politinių kalinių mišrių chorų festivalis, skirtas šv. Cecilijos, chorų globėjos, garbei

Lapkričio mėn.

 Kuršėnų Šv.Jono  Krikštytojo bažnyčioje,

rajono KC

Kultūros skyrius,

Kuršėnų tremtinių sk.

J.Bražukienė

R. Bitienė

7.

Respublikinis Augustino Griciaus premijos įteikimas už geriausią I- ąją prozos knygą

Gruodžio mėn.

Gruzdžių fil.

L.Varkalienė

Fil.darbuotojai

 

TARPTAUTINIAI RENGINIAI

 

 

 

1.

Šiaulių Tarptautinis velykinis muzikos festivalis „Resurexit"

Balandžio 17 d.

Kuršėnų bažnyčia

Org.komitetas

A. Brijūnienė

Z. Gestautas

 

KALENDORINĖS ŠVENTĖS

 

 

 

 

1.

Užgavėnės Kuršėnuose

Vasario 21 d.

Kuršėnai

B.Poškienė

Z.Gestautas

2.

Kalendorinė Jurginių šventė

Balandžio  23 d.

J.V.Lubių sodyb.

Rajone

A.Brijūnienė

Fil.darbuotojai,

Bendruomenės

3.

Lietuvių kalendorinė šventė - Šeštinės

 

Gegužės 20 d.

Šakynos sen. Agailių miškas

A. Brijūnienė

S.Butvidienė

4.

Advento vakarų ciklas Šiaulių rajone

Gruodžio mėn.

Kuršėnų bažnyčioje,

rajono fil.

Z.Gestautas

 

KC darbuot.

 

 

TRADICINIAI RENGINIAI

 

 

 

 

1.

Tarptautinė darbo žmonių diena

Gegužės 1 d.

Kuršėnai

Z.Gestautas

KC darbuot.

2.

 Tradicinė Joninių šventė

Birželio 23 d.

Kuršėnų  parkas

Z.Gestautas

KC darbuot.

3.

12 - oji  Senųjų amatų šventė Dirvonėnų parke

 

Rugpjūčio  4  d.

Dirvonėnai

A. Brijūnienė

Fil.darbuotojai

4.

VIII Jaunimo vokalinės - instrumentinės muzikos festivalis  „neto", skirtas Tarptautinei muzikos dienai

Rugsėjo 29 d.

Kuršėnai

 

A.Brijūnienė

N.A.Bernotai

5.

Tarptautinė pagyvenusių žmonių dienos šventė

Spalio 1 d.

Rajono KC

Z.Gestautas

KC darbuot.

6.

Sakralinės muzikos vakaras

Gruodžio mėn.

Kuršėnų bažnyčia

Z. Gestautas

T. Kot

7.

Teatralizuotas KC meno kolektyvų koncertas „Sudie senieji- susitiksime Naujaisiais"

Gruodžio 28 d.

Rajono KC /Kuršėnai/

Z.Gestautas

 

KC darbuot.

 

PRAMOGINIAI RENGINIAI

 

 

 

 

1.

Šokio spektaklis . KU sportinių šokių katedros diplomantės A. Petrylaitės diplominis darbas

Sausio mėn.

Rajono k.c.

Z. Gestautas

L.P. Valskiai

2.

Šventė, skirta Tarptautinei teatro dienai „Teatro uždangą praskleidus". Vilniaus Muzikos akademijos magistrantės darbas

Kovo 30 d.

Rajono KC

Z.Gestautas

V. Dovidauskienė

L.P.Valskiai

3.

Jaunimo chorų festivalis „Baltas paukštis"

Kovo 17 d.

Rajono k.c.

R. Bitienė

N. Bernotienė

J. Bražukienė

4.

Kultūros diena. Rajono kultūros darbuotojų šventė

Balandžio 15 d.

 

R.Sinkevičius

KC darbuotojai

5.

 Motinos dienos šventė. Tarptautinė šokio diena

Balandžio 29 d.

Rajono KC /Kuršėnai/

Z.Gestautas

R.Bitienė

6.

Jaunimo muzikos grupės „neto" 5 -erių metų kūrybinė šventė

Gegužės mėn.

Rajono k.c.

Z.Gestautas

N.Bernotienė

7.

Džiazo vakaras

Gegužės mėn.

Rajono k.c.

Z. Gestautas

N.A. Bernotai

8.

Dvasingumo šventė (partnerystė)

Gegužės 19 d.

Rajono k.c.

VšĮ „Eterna vita"

 

9.

Kaimo teatrų šventė „Po savo stogu"

Birželio   24 d.

Bazilionų fil.

V. Dovidauskienė

Z.Gestautas

Fil.darbuotojai

10.

Kuršėnų krašto žmonių ir kraštiečių klubo vakaras- susitikimas

Lapkričio mėn.

Vilnius

L.Varkalienė

Kult.darbuot.

Seniūnija

11.

Kalėdinės eglutės ir miesto iliuminacijų įžiebimo šventė

Gruodžio

6 d.

Kuršėnai

Z.Gestautas

KC darbuotojai

12.

Kalėdiniai renginiai  miesto švietimo įstaigoms, organizacijoms, socialiai remtiniems vaikams

Gruodžio

 21-28 d.

Rajono KC /Kuršėnai/

Z.Gestautas

L.P.Valskiai

KC darbuot.

 

EDUKACINĖ VEIKLA

 

 

 

 

1.

Etninės kultūros seminarai kultūros darbuotojams

I, II, IV ketv.

Rajone

A.Brijūnienė

R. Bitienė

2.

Kraštotyros seminarai (2)

 

I, II ketv.

 

L.Varkalienė

R. Bitienė

3.

Seminarai meno mėgėjų muzikinių kolektyvų vadovams

I, II, IV ketv.

Rajone

A.Brijūnienė

R. Bitienė

4.

Seminarai teatrinio žanro kolektyvų vadovams

I-III ketv.

rajone

V. Dovidauskienė

Z.Gestautas

R. Bitienė

5.

7-oji tarptautinė kūrybinė vaikų ir jaunimo teatrų stovykla „Svajoti, kurti, tobulėti... kartu..."

Birželio, liepos mėn.

Kuršėnai

Palanga

V. Dovidauskienė Z. Gestautas

 

L.P.Valskiai

6.

2-oji vaikų ir jaunimo etnokultūrinė stovykla

Rugpjūčio 1-4 d.

Paežerių dvaras

Dirvonėnai

L.Lidiekienė

J.Lubienė

Kult. darbuotojai

7.

Seminarai rajono kultūros ir švietimo įstaigų šokių grupių vadovams

I, II, IV ketv.

Kultūros skyriuje,

išvykose

E.Šėgždaitė

KC darbuot.

8.

Kraštotyros konferencija ir kraštotyros darbų paroda „Praeities pėdsakais"

Vasario 23 d.

 

L.Varkalienė

KC darbuot.

9.

Susitikimai su kultūros, meno ir mokslo žmonėmis. Naujų knygų pristatymai

Per metus

Rajone

 

Kult.darbuotojai

 

PARODOS

 

 

 

 

1.

Įvairios profesionalaus meno ir tautodailės  darbų parodos

 

Visus metus

Rajono KC, filialuose

Z.Gestautas

KC darbuotojai

Z.Pipirienė

 

 

ŠIAULIŲ REGIONO AVIACIJOS ŠVENTĖ

Gegužės 26 d.

Rajone

Rajono savivaldybė

Org. grupė

 

KURŠĖNŲ MIESTO ŠVENTĖ „Kuršėnai - puodžių sostinė"

Liepos 6 d.

Kuršėnai

Kult. skyrius

Org. komitetas

 

RESPUBLIKINĖ MOKSLEIVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ:

Vaikų ir jaunimo tautinių šokių studija „Diemedėlis"

Šiuolaikinių šokių grupė „JAMP"

Raudėnų fil. folkloro ansamblis „Gerviki"

Liepos 6-8 d.

Vilnius

 

Kol. vadovai

 

RAJONO KULTŪROS CENTRO RENGINIAI FILIALUOSE

 

 

 

 

Bazilionų filialas

 

 

 

 

1.

Vasaros šventė - šv. Jokūbo atlaidai

Liepos 29 d.

Kurtuvėnai

R.Bitienė

Fil. darbutojai

2.

Kraštiečių šventė „Gimtinė tu mano šventovė"

Rugpjūčio 5 d.

Bazilionai

R.Bitienė

Fil.darbuot.

3.

 Kaimo šventė „Sudie, gražuole, vasara"

Rugpjūčio 17 d.

Gilvyčiai

R.Bitienė

Fil.darbuot.

4.

Vasaros palydos „Vasara jau nubarstė..."

Rugpjūčio 24 d.

Bubiai

R.Bitienė

Fil.darbuot.

 

Bridų filialas

 

 

 

 

1.

Tradicinė  vasaros šventė  „Sveika, vasara"

Gegužės 26 d.

Aukštelkė

R.Bitienė

N.Girniuvienė

2.

Tradicinė Joninių (Rasos)  šventė

Birželio 23 d.

Bridai

R.Bitienė

N.Girniuvienė

3.

Voveriškių kaimo šventė ,,Pabūkime kartu..."

Gegužės mėn.

Voveriškės

N.Girniuvienė

Fil. darbuot.

4.

Žolinių šventė ,,Dėk žiedą prie žiedo- vainiką nupinsi"

Rugpjūčio 15 d.

Pakapė

R.Bitienė

N.Girniuvienė

5.

Rudens šventė Aukštelkėje (partnerystė)

Rugsėjo 15 d.

Aukštelkė

Bendruomenė

Bendruomenė

 

Drąsučių filialas

 

 

 

 

1.

Vasaros renginys „Joninės - 2012"

Birželio 22 d.

Drąsučiai

R.Bitienė

I. Jonuškienė

 

Gilaičių filialas

 

 

 

 

1.

 Tradicinė šventė  „Žalioji mugė"

Birželio 2  d.

Kužių mst. aikštė

R.Bitienė

R.Spulginas

2.

Kužių miestelio šventė - Šilinės atlaidai 

Rugsėjo 8-9 d.

 

Kužiai

R.Spulginas

Fil.darbuotojai

3.

Sauginių kaimo šventė

Spalio 20 d.

Sauginiai

R.Spulginas

Fil.darbuotojai

4.

Gilaičių kaimo šventė

Lapkričio 17 d.

Gilaičiai

R.Spulginas

Fil.darbuotojai

Bendruomenė

 

Ginkūnų filialas

 

 

 

 

1.

Tradicinė 15 -oji vasaros šventė „Ginkūnų vasara 2012", skirta Mindaugo karūnavimo dienai

Birželio 30 d.

Ginkūnai

R. Bitienė

G. Doftartaitė

2.

Regioninė vokalinės muzikos šventė „Auksinis ruduo"  (dalyvauja vokaliniai ansambliai)

Lapkričio 10 d.

Ginkūnai

G.Doftartaitė

Fil.darbuot.

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2012-03-27 15:09:45 Atgal