2019 m. gruodžio 10 d., antradienis
Spausdinti puslapio vidurį
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas Kaimo reikalų ir ekologijos ir Komunalinio ir vietinio ūkio komitetų jungtinis posėdis
Posėdžio data 2015-05-19 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-1 ,,DĖL 2015 M. ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-136) 2015m.biudzeto-patiksl.05...
aiskinamasis-rastas-2015-...
2015-m.biudzeto-patiksl.0...
Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO 2016 METAMS (Nr. TSP-127) nekilnojamojo-turto-mokes...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2016 METAMS (Nr. TSP-137) zemes-mokestis-2016-m..do...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO (Nr. TSP-129) -garant.-2015.05.doc
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO (Nr. TSP-130) del_zemes_mok_vizuota_nua...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ AUTOBUSŲ PARKO, UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,KURŠĖNŲ VANDENYS“ VALDYBŲ NARIŲ IŠRINKIMO (Nr. TSP-164) valdybos-visos-2015.doc
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
7 INFORMACIJA APIE AKCINIŲ BENDROVIŲ, KURIŲ AKCIJŲ TURI SAVIVALDYBĖS TARYBA, 2014 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ 2255__2014_ m_rezult_AB,,Šiaulių energija_ ekonomika docx. Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
8 INFORMACIJA DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ STEIGĖJA ARBA DALININKĖ YRA SAVIVALDYBĖS TARYBA, 2014 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ 2256_Vies_2014_ m_rezult_ekonomika-sutrumpintadocx Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ TARIFŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO 2015 METAMS (Nr. TSP-161) priedas-2015-zn-tarifai-i...
ar-2015-zn-tarifai-ir-nd....
2015-zn-tarifai-ir-nd-gal...
tsp_161_vertinimo_pazyma....
Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-147) tar_spr_del_savivald_ir_s...
nuomos-tvarkos-aprasas-1....
savivald_buto_nuomos_suta...
soc_buto_nuomos_sutarties...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJOS MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-158) tar_spr_del_nuomos_kompen...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. TSP-148) aiskinamasisrastasdelsuti...
delbalsadeziuperimimoisvr...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-193 „DĖL ASMENŲ (ŠEIMŲ), TURINČIŲ TEISĘ Į SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ, SĄRAŠŲ PRIORITETŲ NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-138) tar_spr_del_prioritetu_pa...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL GRUZDŽIŲ GIMNAZIJOS PASTATO ATNAUJINIMO Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PASTATO STATYBOS TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO KURŠĖNŲ M., VILNIAUS G. 3 2229_Prezentacija 2015-01-28 Biblioteka Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠIAULIŲ R. RAUDĖNŲ MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-146) aiskinam_raud_daug_c_nuos...
nuost_raud_daug_centr2015...
taryba_sprend2015-05_raud...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-156) t-27fspu-priemimas.doc
aiskin-fspu.doc
tsp_156_poveikio_vertinim...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VASARIO 10 D. SPRENDIMO NR. T-17 „DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS STUDENTAMS NUOSTATAMS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-128) stipendijospakeitimas_ais...
stipendijosskyrimostudent...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (Nr. TSP-126) aiskinamasis-siauliu-r.be...
sprend-del-bendruomenes-v...
Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Aldona Laukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURE (Nr. TSP-131) sprendimo-projektas_didzi...
aiskinamasis-rastas_parei...
priedas_didziausias-leist...
Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Kristina Steponavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KURŠĖNŲ LIGONINĖS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-132) kurs.ligonine_2014_ataska...
Savivaldybės administracijos vyriausioji sanitarijos inspektorė Inga Rimgailienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO GRUZDŽIŲ AMBULATORIJOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-133) ambulat_2014_ataskaita_ts...
Savivaldybės administracijos vyriausioji sanitarijos inspektorė Inga Rimgailienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-134) pspc_2014_ataskaita_tsp_p...
Savivaldybės administracijos vyriausioji sanitarijos inspektorė Inga Rimgailienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL NEPANAUDOTŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI, NAUDOJIMO KITAI SOCIALINEI PARAMAI FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-154) tarybos_spr_nepanaudotos_...
paaiskin_rastas_nepanaudo...
nepanaudotos_lesos_tvarka...
nepanaudotos_l_ntikorupci...
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 TSP-65. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS ADMINISTRAVIMO BEI LĖŠŲ (SKIRTŲ ATLIEKOMS ŠALINTI) NAUDOJIMO 2014 M. SAUSIO 1 D. SUTARTIES NR. S-14-5/SRZ-4(3.54) PAPILDOMAM SUSITARIMUI 2231_TSP_65 2232_TSP_65_priedas 2233_TSP_65_priedo_priedas 2234_TSP_65_aiskinamasis Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-158 „DĖL PRISIDĖJIMO PRIE PROJEKTO „ŠIAULIŲ REGIONO KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-160) kf_mba_sprendimas.doc
kf_aiskinamasis_mba.doc
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL SĄSKAITŲ APMOKĖJIMO PAGAL 2015 M. SAUSIO 21 D. SUTARTĮ NR. SRZ-43 (3.54) „APLINKOS SUTVARKYMO DARBAI, PO LAUKO ATVIRO PLAUKIMO BASEINO NUGRIOVIMO Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (Nr. TSP-157) sprendimas-turtas-vb.doc
2015-vb-priedasprie-mazvy...
aiskinamasis-rastas-bibli...
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LIEPOS 21 D. SPRENDIMO NR. T-190 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO VISUOMENINĖS KULTŪROS TARYBOS SUDĖTIES IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-159) visuomenines-sprendimo-pr...
aiskinamasis-rvt.docx
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL PROJEKTO „ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO PLĖTRA“ ĮGYVENDINIMO IR DALINIO FINANSAVIMO (Nr. TSP-151) tsprojektasamatucentras.d...
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas, Irena Brokienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO VINKŠNĖNŲ KAIME, ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-124) birzu-gatve.pdf
gatves-pavadinimas-2015-0...
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-125) nemuno-g.-koregavimas.pdf
koregavimas2015-05-281.do...
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL STOTIES GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO ŠILĖNŲ KAIME, KAIRIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-123) stoties-g.pdf
stoties1.doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL GATVIŲ PRISKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KURŠĖNŲ MIESTUI (Nr. TSP-110) agronomu.pdf
aguonu.pdf
alytaus.pdf
artoju.pdf
dainu.pdf
dobilo.pdf
lauku.pdf
ramuniu.pdf
vairuotoju.pdf
vysniu.pdf
zemdirbiu-a..pdf
12-gatviu.doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL UŽMIESČIO GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO KURŠĖNŲ MIESTE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-111) uzmiescio-g..pdf
uzmiescio-g.-koreg..doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL PAEŽERIŲ GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO KURŠĖNŲ MIESTE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-112) paezeriu.pdf
paezeriu-g.-koreg..doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL GEDIMINO GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO KURŠĖNŲ MIESTE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-113) gedimino-g..pdf
gedimino-koreg..doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL VILNIAUS GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO KURŠĖNŲ MIESTE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-116) vilniaus-g..pdf
vilniaus.doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL PRAMONĖS GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO KURŠĖNŲ MIESTE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-117) pramones.pdf
pramones.doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL GELEŽINKELIEČIŲ GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO KURŠĖNŲ MIESTE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-119) gelezinkelieciu.pdf
gelezinkelieciu.doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL VYTAUTO GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO KURŠĖNŲ MIESTE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-121) vytauto.doc
vytauto-g..pdf
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL PAPILĖS GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO KURŠĖNŲ MIESTE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-122) papiles.pdf
papiles-g..doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO KURŠĖNŲ MIESTE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-114) parkelio.pdf
parkelio.doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO KURŠĖNŲ MIESTE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-115) v.-vitkausko.pdf
vytauto-vitkausko.doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO KURŠĖNŲ MIESTE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-118) poilsio.pdf
poilsio.doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO KURŠĖNŲ MIESTE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-120) berzynelio.pdf
ezero-g..pdf
berzynelio-ir-ezero.doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL DURPYNŲ GATVĖS PAVADINIMO PANAIKINIMO BERŽTVŲ KAIME, KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-144) aiskinamasis-rastas-durpy...
sprendimas-durpynu-g..doc...
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL VILNIAUS GATVĖS PAVADINIMO PANAIKINIMO MEDVALAKĖS KAIME, KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-142) aiskinamasis-rastas-vilni...
sprendimas-vilniaus-g..do...
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL KRAŠTINĖS GATVĖS PAVADINIMO PANAIKINIMO UŽMIESČIO KAIME, KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-140) aiskinamasis-rastas-krast...
sprendimas-krastines-g..d...
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL BERŽYNĖLIO, EŽERO IR VYTAUTO GATVIŲ PAVADINIMŲ PANAIKINIMO UŽMIESČIO KAIME, KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-139) aiskinamasis-rastas-berzy...
sprendimas-berzynelio-eze...
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL PAEŽERIŲ GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO BERŽTVŲ KAIME, KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-141) aiskinamasis-rastas-paeze...
sprendimas-paezeriu-g..do...
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL SVIRBŪČIŲ GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO RINGUVĖNŲ KAIME, KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-143) aiskinamasis-rastas-svirb...
sprendimas-svirbuciu-g..d...
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
53 DĖL POILSIO IR GELEŽINKELIEČIŲ GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO MILVYDŲ KAIME, KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-145) aiskinamasis-rastas-poils...
del-poilsio-ir-gelezinkel...
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
54 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2015 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-152) kontr-komit-sprendimo-pro...
2015-kk-veiklos-programa....
aiskinamasis-rastas.doc
Kontrolės komiteto pirmininkas Laisvūnas Neimanas
Įtrauktas į darbotvarkę
55 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO 2263_TSP_reglamentas 2271_reglamentas_aiskinamasis Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Mitkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
56 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. TSP-163) etika.doc
etika_aiskinamasis.doc
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Mitkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
57 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. TSP-162) korupcijos_prevencija.doc
korupcijos_prevencija_ais...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Mitkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
58 DĖL PAVEDIMO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBAI ATLIKTI VEIKLOS AUDITĄ (Nr. TSP-149) taryb_kontrolier.doc
kontrolier_aiskin.doc
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Mitkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
59 TSP-166 DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS 2247_TSP_166 2248_TSP_166_aiskinamasis Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Mitkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
60 DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO MOKYKLOS DIREKTORĖS DANUTĖS LOTIUKIENĖS TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS (Nr. TSP-150) t-komandiruote.doc
aiskinamasis-lotiukienei....
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Mitkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
61 DĖL ŠIAULIŲ R. AUKŠTELKĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS VAIDO BACIO TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS (Nr. TSP-153) t-sprendimas.doc
aiskinamasis-baciui.doc
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Mitkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
62 DĖL DANUTĖS PETKIENĖS ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ R. DRĄSUČIŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ IR PAVEDIMO ATLIKTI DIREKTORIAUS FUNKCIJAS (Nr. TSP-155) petkienes-atleidimas-sali...
aiskinamasis-rastas_petki...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Mitkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
63 DĖL KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. TSP-165) taryb_vicemer.doc
vcemer_aiskin.doc
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Mitkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
64 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-81 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-135) komitetu_pakeitimas.doc
Savivaldybės meras Antanas Bezaras
Įtrauktas į darbotvarkę
65 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO DELEGAVIMO Į DARBO GRUPĘ (Nr. TSP-167) delegavimas.doc
delegavimas_aiskinamasis....
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Mitkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
66 INFORMACIJA DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS, KURIŲ DALININKĖ ARBA AKCININKĖ YRA SAVIVALDYBĖS TARYBA, 2014 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ 2269_K_ATASKAITOS_SRATC_TOKSIKA Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška