2019 m. rugpjūčio 24 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

 Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-226 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.)

 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-177 „Dėl mokesčio kompensacijos dydžio nustatymo už vaiko ugdymą ir priežiūrą Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.)

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. A-595 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas ilgiau nei 4 val., 2019 metų vasaros darbo grafiko patvirtinimo"

Įsakymo Nr. A-595 priedas

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. A-195 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės vaikų registracijos į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijos

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-177 „Dėl mokesčio kompensacijos dydžio nustatymo už vaiko ugdymą ir priežiūrą Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos spendimas dėl vaikų, gyvenančių Šiaulių rajone, nukreipimo į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir mokesčio už vaikų išlaikymą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (prašymo forma)                                        

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos srendimas dėl švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose auginančioms šeimoms, gyvenančioms Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Specialus informacinis portalas Lietuvos ikimokyklinukų ugdytojams http://www.ikimokyklinis.lt/

 Programos "Zipio draugai", "Obuolio draugai" ir "Įveikime kartu" dalyvaujančių Šiaulių rajono ugdymo įstaigų ir pedagogų sąrašus, naujai į programą įsitraukusių pedagogų seminarų datas ir kitą su programomis susijusią informaciją rasite internetiniame puslapyje http://www.vaikolabui.lt/

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-10 14:18:58 Atgal