2019 m. rugsėjo 17 d., antradienis
Spausdinti puslapio vidurį
Šiaulių rajono Kuršėnų miesto, miestelių ir kaimų gatvių gerinimo galimybių studija ir techninės dokumentacijos parengimas

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas, SFMIS numeris

Projekto tikslai

Pagrindinės projekto veiklos

Projektą remiantis fondas

Projekto vertė

Įgyvendinimo laikotarpis

Bendri projekto kaštai

Paramos suma

6.

Šiaulių rajono Kuršėnų miesto, miestelių ir kaimų gatvių gerinimo galimybių studija ir techninės dokumentacijos parengimas

BPD04-ERPF-1.1.0-01-04/0076

Strateginiai projekto tikslai parengti sąlygas;

* Integruotis i regiono transporto sistemą, siekiant sudaryti palankias sąlygas regiono ekonomikos plėtrai-Siekti , kad rajono kelių tinklas (įskaitant ir miestų, miestelių, kaimų gatvės ) tenkintų didėjančius eismo poreikius bei savo techniniais parametrais priartėtų prie tarptautinių standartų bei sumažintų avarijų skaičių

* Sukurti šiuolaikinę bendrą rajono transporto sistemą, tobulinant eismo sąlygas keliuose ir gatvėse , didinant eismo saugą ir mažinant neigiamą transporto poveikį aplinkai
*Pagerinti kaimo vietovių susisiekimą su miestais ir miesteliais.

Projekto tikslams pasiekti pasirinktą pagrindinę veiklų grupę ,,Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas"

Projekto pagrindinės veiklos

* Galimybių studijos parengimas;

* Techniniu projektu parengimas;

Kitos projekto veiklos:

* Viešieji pirkimai

* Projekto ir programos viešinimas

(žiniasklaida, savivaldybes interneto puslapis-

www.siauliai-r.sav.lt );

* Leidybine veikla;

* Projekto administravimas ir projekto priežiura (projekto igyvendinimo metu ir 5 metai po projekto igyvendinimo ):

* Projekto auditas

Europos Sajungos Strukturiniai fondai

1225803Lt

919352 Lt

Paramos teikimo sutartis nuo 2004-12-31 iki 2007-07-31 galutinio mokejimo prašymo pateikimo data

I. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ.
II. INFORMACIJA APIE PROJEKTO EIGĄ.
III. SKELBTA INFORMACIJA SPAUDOJE.
IV. INFORMACIJA TV.
V. PROJEKTO PATIKRA VIETOJE.
VI. VIEŠIEJI PIRKIMAI.
VII. ADMINISTRAVIMO GRUPĖ.
VIII. RENGINIAI

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2011-06-29 11:33:31 Atgal