2019 m. rugsėjo 19 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
T-30

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO

2017–2019 METAMS PATVIRTINIMO

2017 m. vasario 21 d. Nr. T-30

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 10-3 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės strateginį veiklos planą 2017–2019 metams (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. T-305 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2016–2018 metams patvirtinimo“;

2.2. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimą Nr. T-244 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T-305 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2016–2018 metams patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.3. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. T-325 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės veiklos programos 2016–2018 metams patvirtinimo“;

2.4. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. T-329 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos programos 2016-2018 metams patvirtinimo“;

2.5. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. T-326 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės ekonominės plėtros ir visuomeninių iniciatyvų skatinimo programos 2016–2018 metams patvirtinimo“;

2.6. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. T-335 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės projektų finansavimo programos 2016–2018 metams patvirtinimo“;

2.7. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. T-326 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T-335 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės projektų finansavimo programos 2016–2018 metams patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.8. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. T-332 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2016–2018 metų veiklos programos patvirtinimo“;

2.9. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. T-339 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros programos 2016–2018 metams patvirtinimo“;

2.10. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. T-340 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės teritorijų planavimo programos 2016–2018 metams patvirtinimo“;

2.11. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. T-315 „Dėl Šiaulių rajono komunalinio ūkio plėtros ir savivaldybės turto valdymo programos 2016–2018 metams patvirtinimo“;

2.12. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. T-67 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T-315 ,,Dėl Šiaulių rajono komunalinio ūkio plėtros ir savivaldybės turto valdymo programos 2016–2018 metams patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.13. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 15 d. sprendimą Nr. T-295 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T-315 ,,Dėl Šiaulių rajono komunalinio ūkio plėtros ir savivaldybės turto valdymo programos 2016–2018 metams patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.14. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. T-338 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T-315 ,,Dėl Šiaulių rajono komunalinio ūkio plėtros ir savivaldybės turto valdymo programos 2016–2018 metams patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.15. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. T-351 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo ir sporto veiklos programos 2016–2018 metams patvirtinimo“;

2.16. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. T-330 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kultūros plėtros programos 2016–2018 metams patvirtinimo“;

2.17. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. T-344 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos programos 2016–2018 metams patvirtinimo“;

2.18. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. T-333 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų saugios aplinkos užtikrinimo programos 2016–2018 metams patvirtinimo“;

2.19. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. T-338 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės socialinės paramos ir socialinių paslaugų programos 2016–2018 metams patvirtinimo“;

2.20. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. T-321 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T-338 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės socialinės paramos ir socialinių paslaugų programos 2016–2018 metams“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.21. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. T-317 „Dėl Šiaulių rajono vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūros ir plėtros programos 2016–2018 metams patvirtinimo“;

2.22. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 11 d. sprendimą Nr. T-294 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T-317 ,,Dėl Šiaulių rajono vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūros ir plėtros programos 2016–2018 metams patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvaka.

 

 

 

Savivaldybės meras Antanas Bezaras

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-16 14:48:33 Atgal