2019 m. gruodžio 13 d., penktadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas Biudžeto, finansų ir valdymo komiteto posėdis
Posėdžio data 2015-12-02 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-1 ,,DĖL 2015 M. ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. TSP-388) 2015m.biudzeto-patiksl.12...
aiskinamasis-rastas-2015-...
2015-m.biudzeto-patiks-12...
Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,KURŠĖNŲ VANDENYS“ 2015–2019 METŲ VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-400) 2015_siauliu_energija.doc
aiskinamasisrastassiauliu...
veiklos-ir-pletros-planas...
priedasprieveiklosplano20...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 11 D. SPRENDIMO NR. T–299 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO KOMUNALINIO ŪKIO PLĖTROS IR SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO PROGRAMOS 2015–2017 METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-399) taryba_programa_kom.ukis_...
programa_kom._ukis-2015-2...
programa_kom._ukis-2015-3...
aiskinamasis_r._taryba_ko...
programa_kom._ukis-2015_1...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO KOMUNALINIO ŪKIO PLĖTROS IR SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO PROGRAMOS 2016–2018 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-396) taryba_programa_kom.ukis_...
programa_kom._ukis-2016.d...
programa_kom._ukis-2016_1...
programa_kom._ukis-2016-2...
aiskinamasis_r._taryba_ko...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ, SKIRTŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-398) taryba_keliu_lesu_tvarka_...
keliu-programa-lesu-naud....
aiskinamasis_r._taryba_ke...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS 2016–2018 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-397) taryba_programa_keliai_20...
programa_keliai-2016.doc
programa_keliai-2016-1_-p...
programa_keliai-2016-2_-p...
aiskinamasis_r._taryba_pr...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ, ATLIEKAMŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VYKDANT VALSTYBINES (VALSTYBĖS PERDUOTAS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO 2016 METAMS (Nr. TSP-330) sprendimas.doc
aiskinamasis_rastas.doc
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS 2016 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-344) vdprograma2016m.doc
priedas.doc
aiskinamasis_rastas.doc
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LEIDIMO ĮREGISTRUOTI ASOCIACIJOS ŠIAULIŲ RAJONO UGNIAGESIŲ SAVANORIŲ DRAUGIJOS BUVEINĘ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIAME PASTATE (Nr. TSP-331) aiskinamasis-ugniagesiams...
delugniagesiudraugijosire...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL ĮPAREIGOJIMO ATLIKTI NEPRIKLAUSOMĄ TURTO VERTINIMĄ ŽEMĖS SKLYPO IR PASTATŲ S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 1, GRUZDŽIŲ MIESTELYJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-332) aiskinamasisrastasdelturt...
delnepriklausomoturtovert...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-304 ,,DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-345) sprendimas.docx
aiskinamasis_rastas.docx
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. 105 „DĖL TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ STATUSO SUTEIKIMO BUTAMS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-357) tar_spr_del_tarnybiniu.do...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-358) soc_butai_rugsejo_redakc....
tar_spr_del_soc_butu_sara...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO SAVIVALDYBĖS BUTO IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATO DALIES PARDAVIMO (Nr. TSP-360) tsp_360_nuasmenintas.docx
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ MIESTO (BUVUSIOS RINGUVĖNŲ KAIMO DALIES) GYVENTOJŲ ASBESTINIŲ STOGŲ KEITIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2848_TSP_402 2849_TSP_402_aiskin 2850_TSP_402_antikorupcine Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2016–2018 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-353) tarybos-sprendimo-projekt...
svp-2016-2018-projektas.d...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja Stefanija Dovidaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PROGRAMOS 2016-2018 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-392) veiklos-programa-2016_der...
2016_-veiklos-pr.priedas....
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja Stefanija Dovidaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS IR VISUOMENINIŲ INICIATYVŲ SKATINIMO PROGRAMOS 2016-2018 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-384) ekonomine-programa-2016-2...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja Stefanija Dovidaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO ĮSTATINIO KAPITALO PADIDINIMO (Nr. TSP-401) spr.ku-istat_kapit.2015.1...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja Stefanija Dovidaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI KURŠĖNŲ AUTOBUSŲ PARKUI IR BENDROVĖS ĮSTATINIO KAPITALO PADIDINIMO (Nr. TSP-385) spr.ap-istat_kapit.2015.d...
sprendimo-priedas.doc
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja Stefanija Dovidaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS (Nr. TSP-395) tarybos-sprendimo-projekt...
antikorupcinio-vertinimo-...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja Stefanija Dovidaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO (Nr. TSP-338) tsp_338_nuasmenintas.doc
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja Stefanija Dovidaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VEIKLOS PROGRAMS 2016-2018 METAMS PATVIRTINIMO Savivaldybės kontrolierius Saulius Mickus
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS 2016–2018 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-394) aiskinamasisr-1.doc
2016-2018mkulturospletros...
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SU ŠIAULIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRU SUTARČIAI (Nr. TSP-333) sprendim-pritarimas-su-sp...
bendradarbiavimo-su-sprc-...
tsp_333_aikinamasis.doc
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2016–2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2855_TSP_352 Meškuičių seniūnijos seniūnė Jolanta Baškienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ SAUGIOS APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS 2016–2018 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-347) program-2016-2018-m.doc
program-2016-2018-pried.d...
aiskin-rastas-tarybai-del...
sprend-proj1-program-2016...
Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas Jonas Kiriliauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PAPILDYMO (Nr. TSP-334) sprend-projekt-del-nuos-p...
papildyti-priesg-tarnybos...
aiskin-rast-del-nuost-pap...
Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas Jonas Kiriliauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ FINANSAVIMO PROGRAMOS 2016–2018 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-389) pfp_2016_2018.doc
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Simona Striogienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-335) vsb_pakeisti-nuostatai_20...
lyginamasis-variantas_nuo...
sprendimo-projektas_vsb_n...
aiskinamasis-rastas_vsb-n...
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėja Kristina Steponavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-319 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PROGRAMOS 2015-2017 METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-363) spr-2015-2017-m-progr-pak...
2015-2017-m-soc-progr-pri...
aisk-ra.-soc-prog-2015-20...
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PROGRAMOS 2016-2018 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-391) spr-social.-progr-2016-20...
2016-2018-m.-b-proj-soc-p...
aisk-r-social.-progr.2016...
2016-2018-m-soc-progr-pri...
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL VIDUTINIŲ KURO KAINŲ, TAIKOMŲ BŪSTO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOMS APSKAIČIUOTI, PATVIRTINIMO (Nr. TSP-341) sprendimas_kuro_kainos_20...
aiskinamasis_kuro_kainos_...
antikorupcine_-pazyma-201...
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PROGRAMOS 2016–2018 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-349) sprendimas.svaikatos.prie...
Savivaldybės administracijos vyriausioji sanitarijos inspektorė Inga Rimgailienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROGRAMOS 2016–2018 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-346) 2015-12-10-programa-16-18...
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTO TVIRTINIMO (Nr. TSP-351) bendradarbiavimo_sutartis...
sutartis.doc
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-343) gatviu-suteikimo-11-17.do...
doc20151119210717.pdf
doc20151119210743.pdf
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-348) geograf.-ch-11-18.doc
doc20151119170141.pdf
doc20151119170211.pdf
doc20151119170243.pdf
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS 2016-2018 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-355) aaprograma_pataisyta.doc
sprendimas_geras.doc
aiskinamasis.doc
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-10 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2015 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-356) 2015_lyg_variant_programo...
k_sprendimas_tiksl.doc
k_aiskinamasis_tiksl_.doc
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL PASTATO - PARDUOTUVĖS, ESANČIOS VYTAUTO G. 1, KURŠĖNŲ MIESTE, ŠIAULIŲ RAJONE, SU PRIKLAUSINIAIS ĮSIGIJIMO PAGAL NEKILNOJAMOJO DAIKTO DOVANOJIMO SUTARTĮ (Nr. TSP-383) aiskinamasis-rastas-turta...
doc02898220151124105401.p...
tsp_383_nuasmenintas.doc
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-6 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KURŠĖNŲ MIESTO SENIŪNIJOS SUSKIRSTYMO (SUGRUPAVIMO) Į SENIŪNAITIJAS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-386) kusen_miest_seniunait_tar...
kursen_miest_seniunait_ai...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KURŠĖNŲ KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS SUSKIRSTYMO (SUGRUPAVIMO) Į SENIŪNAITIJAS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-387) kaimisk_seniunait_taryb_s...
kaimisk_seniunait_aiskin_...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL LEIDIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ“ PAKEITIMO (Nr. TSP-337) paskola-2015-11.doc
aiskinamasis12-10-paskola...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS DARBO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2829_TSP_390 2830_TSP_390_aiskinamsis 2831_TSP_390_antikorupcine_pazyma 2840_TSP_390_redakcija Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GEGUŽĖS 8 D. SPRENDIMO NR. T-110 „DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ IR MATERIALINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-336) ismokos12-10.doc
aiskinamasis-rastas-ismok...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ, IŠSKYRUS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-362) aprasas-priedai-tsp-175.d...
antikorupcinio-vertinimo-...
tvarka.doc
rodikliai.doc
aiskinamasis.doc
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO 2857_TSP_359 2858_TSP_359_priedas 2859_TSP_359_aisk Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO VEIKLOS PROGRAMOS 2016–2018 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-354) 16-18_trimet_aisk_.doc
2015-12-10-t-sprend.doc
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL ŠIAULIŲ R. AUKŠTELKĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-361) t-sprendimas_aukstelke-2....
aisk.rastas_t-2015-12-10....
nuostatai-aukstelke-20153...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI VEIKSMŲ PLANO TVIRTINIMO IR JO ĮGYVENDINIMO KOORDINATORIAUS SKYRIMO (Nr. TSP-342) neformaliojo_suaugusiuju_...
2015_12_10neform_veiksmu_...
tsp_342_aiskinamasis.docx
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ R. VOVERIŠKIŲ MOKYKLAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-329) 2015-12-10-sprend_-turto-...
2015-12-10-priedas-turto-...
2015-12-10-aiskinamasis-r...
2015-12-10-info_lapas_tar...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
53 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI PERDUOTO PATIKĖJIMO TEISE VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR JO NURAŠYMO (Nr. TSP-339) turto_nuras_papild_spr.do...
turto_nuras_papild_aiskin...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
54 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO (Nr. TSP-364) tsp_364_nuasmenintas.doc
tsp_364_aikinamasis_nuasm...
Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
55 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO (Nr. TSP-365) tsp_365_nuasmenintas.doc
tsp_365_aiskinamasis_nuas...
Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
56 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO (Nr. TSP-366) tsp_366_nuasmenintas.doc
tsp_366_aiskinamasis_nuas...
Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
57 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO (Nr. TSP-367) tsp_367_nuasmenintas.doc
tsp_367_askinamasis_nuasm...
Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
58 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO (Nr. TSP-368) tsp_368_nuasmenintas.doc
tsp_368_ar_nuasmenintas.d...
Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
59 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO (Nr. TSP-369) tsp_369_nuasmenintas.doc
tsp_369_aiskinamasis_nuas...
Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
60 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO (Nr. TSP-370) tsp_370_nuasmenintas.doc
tsp_370_aiskinamsis_nuasm...
Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
61 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO (Nr. TSP-371) tsp_371_nuasmenintas.doc
tsp_371_ar_nuasmenintas.d...
Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
62 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO (Nr. TSP-372) tsp_372_ar_nuasmenintas.d...
tsp_372_nuasmenintas.doc
Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
63 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO (Nr. TSP-373) tsp_373_nuasmenintas.doc
tsp_373_ar_nuasmenintas.d...
Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
64 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO (Nr. TSP-374) tsp_374_nuasmenintas.doc
tsp_374_ar_nuasmenintas.d...
Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
65 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO (Nr. TSP-375) tsp_375_nuasmenintas.doc
tsp_375_ar_nuasmenintas.d...
Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
66 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO (Nr. TSP-376) tsp_376_nuasmenintas.doc
tsp_376_ar_nuasmenintas.d...
Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
67 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO (Nr. TSP-377) tsp_377_nuasmenintas.doc
tsp_377_ar_nuasmenintas.d...
Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
68 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO (Nr. TSP-378) tsp_378_nuasmenintas.doc
tsp_378_ar_nuasmenintas.d...
Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
69 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO (Nr. TSP-379) tsp_379_nuasmenintas.doc
tsp_379_ar_nuasmenintas.d...
Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
70 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO (Nr. TSP-380) tsp_380_nuasmenintas.doc
tsp_380_ar_nuasmenintas.d...
Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
71 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO (Nr. TSP-381) tsp_381_nuasmenintas.doc
tsp_381_ar_nuasmenintas.d...
Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
72 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO (Nr. TSP-382) tsp_382_nuasmenintas.doc
tsp_382_ar_nuasmenintas.d...
Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
73 DĖL 2016 METŲ I PUSMEČIO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-340) tsp_grafikas.doc
tsp_grafiko_aiskinamasis....
Savivaldybės meras Antanas Bezaras
Įtrauktas į darbotvarkę
74 KITI KLAUSIMAI, INFORMACIJA

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška