2019 m. gruodžio 11 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas Biudžeto, finansų ir valdymo komiteto 2014-02-12 posėdis
Posėdžio data 2014-02-12 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL 2014 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL 2014 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-34(1.2)) TS_privatizavimo_fondo_20...
Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LEIDIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PATALPŲ, ESANČIŲ ŠIAULIŲ RAJONE, GRUZDŽIŲ, GRUZDŽIŲ MSTL., BERŽŲ G. 2, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ŠIAULIŲ RAJONO LAISVŲJŲ IMTYNIŲ KLUBUI „GINTARAS“ (Nr. TSP-8(1.2)) aiskinamasis rastas laisv...
Laisvųjų imtynių kluba...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, NURAŠYMO BEI LIKVIDAVIMO (Nr. TSP-9(1.2)) aiskinamasis rastas.doc
Del_nekilnojamojo_turto.d...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ VALDYTI NUOSAVYBĖS TEISE (Nr. TSP-10(1.2)) aiskinamasis rastas del v...
Del valstybės turto peri...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ OBJEKTŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ (Nr. TSP-35(1.2)) Aiskinamasis_rastas.doc
Sprendimas.doc
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL ĮGALIOJIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKA (Nr. TSP-20(1.2)) MMBibliotekai_Igaliojimas...
Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Audrius Dešrius
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (Nr. TSP-21(1.2)) MMB_sutikimas_nuosavyben....
Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Audrius Dešrius
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERĖMIMO (Nr. TSP-7(1.2)) priedas prie sprendimo de...
sprend projekt del masino...
aiškinamasis rastas del ...
Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas Jonas Kiriliauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-32(1.2)) aiškinamasis raštas del...
pt tarnybos nuostatai tv...
sprendimas tarybai del nu...
Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas Jonas Kiriliauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 5 D. SPRENDIMO NR. T-135 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO “ PAKEITIMO (Nr. TSP-12(1.2)) aiskinamasis_JRT_sudetis_...
JRT_sudeties_keitimas-1.o...
Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė Simona Kulevičiūtė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI 2009-2014 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMOJE ,,RIZIKOS GRUPĖS VAIKAI IR JAUNIMAS“ RENGIANT PROJEKTĄ ,,ATVIRO ŠIAULIŲ RAJONO JAUNIMO CENTRO INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ MODERNIZAVIMAS“ IR BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMO Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė Simona Kulevičiūtė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T-56 „ DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012–2015 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-11(1.2)) T_tinklas.docx
tinkl+aiskin.docx
T_priedas_TINKLAS.docx
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-39(1.2)) 2014_02_20_Svietimo_c_nuo...
AISK.rastas.docx
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL PRIORITETINIŲ ŠIAULIŲ RAJONO SPORTO ŠAKŲ NUSTATYMO 2014–2016 METAMS KRITERIJŲ (Nr. TSP-13(1.2)) sprendimas_kriterijai.doc...
aiskinamasis_kriterijai.d...
Švietimo ir sporto skyriaus Sporto poskyrio vedėjas Edmundas Vitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PRIORITETINIŲ ŠIAULIŲ RAJONO SPORTO ŠAKŲ 2014–2016 METŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-14(1.2)) aiskinamasis.docx
analize.docx
2014-02-20_sprendimas.doc...
Švietimo ir sporto skyriaus Sporto poskyrio vedėjas Edmundas Vitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL TURTO PERDAVIMO (Nr. TSP-15(1.2)) 2014-02-20_Tarybos_sprend...
2014-02-20_Priedas_turto_...
2014-02-20 aiskinamasis r...
Švietimo ir sporto skyriaus Sporto poskyrio vedėjas Edmundas Vitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,KURŠĖNŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO PADIDINIMO IR BENDROVĖS ĮSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-17(1.2)) KV_ist_st_kap_014.docx
LENTELE.docx
KV_ istatai 2014.docx
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO TEIKIAMŲ PIRTIES PASLAUGŲ KAINOS PATVIRTINIMO Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO Nr. T–23 ,,DĖL BALDŲ, KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS, BUITINĖS TECHNIKOS, UGDYMO PRIEMONIŲ IR INVENTORIAUS PERDAVIMO PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTĮ KURŠĖNŲ LOPŠELIUI–DARŽELIUI „BURATINAS“ PAKEITIMO 755_TSP_19 756_TSP_19_antikor Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Danutė Jasulevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS, ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „KURTUVĖNŲ DVARO SODYBOS ŪKINĖS DALIES PRITAIKYMAS VIEŠAJAI TURIZMO INFRASTRUKTŪRAI, II ETAPAS (Nr. TSP-28(1.2)) antikor_ kurt reg_2014 02...
TSP_kurt reg_2014 02 20.d...
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Danutė Jasulevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T–20 ,, DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTUS ŠIAULIŲ RAJONO KAIMŲ BENDRŲJŲ PLANŲ PARENGIMUI PAGAL PRIEMONĘ ,,TERITORIJŲ PLANAVIMAS“ IR DALINIO FINANSAVIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-41(1.2)) antikor_teritor 1_2014 02...
TSP_teritor 1_2014 02 20....
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Danutė Jasulevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO Nr. T–171 ,, DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ ,,KAIRIŲ EŽERO VANDENS APSAUGOS JUOSTOS IR ŽALIOSIOS JUNGTIES NUSTATYMO SPECIALUSIS PLANAS“ IR FINANSAVIMO ŠALTINIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-42(1.2)) antikor_teritor_2014 02 2...
TSP_teritor_2014 02 20.do...
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Danutė Jasulevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMO NR. T-116 „DĖL MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR TRADICINIŲ AMATŲ CENTRE“ PAPILDYMO Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-22(1.2)) AISK_2013_ATASKAITA.doc
X_2013_remimo_programos_a...
X_SPRENDIMAS_PROGRAMOS+AT...
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-23(1.2)) AISK_2014_SAMATA.doc
X_SPRENDIMAS_PROGRAMOS+_S...
X_2014_programos_samata[1...
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M.BIRŽELIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-163 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-44(1.2)) 1_NUOSTATU_PRIEDAS.docx
8_2_XT_Siauliu_raj._Nuost...
XG_AISK_2013_NUOSTATAI[1]...
8_XT_Siauliu_raj._Nuostat...
E8_SPRENDIMAS_NUOSTATAI_X...
LR_AM_ISAKYMAS.pdf
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL KURŠĖNŲ MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMO (Nr. TSP-30(1.2)) kursenu BP koregavimas.do...
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO ŽADŽIŪNŲ KAIME, KAIRIŲ SENIŪNIJIJE,ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-5(1.2)) infor_lap.doc
action=show.doc
schema.pdf
Architetūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO PROČIŪNŲ KAIME, KAIRIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-16(1.2)) Pročiūnų chema.pdf
action=show.doc
Architetūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO ŠILĖNŲ KAIME, KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-24(1.2)) Aiškinamasis raštas (Ma...
Dėl gatvės suteikimo.pd...
Sprendimas (Malūno g-tv...
Architetūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO MALAVĖNŲ KAIME, GINKŪNŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-25(1.2)) doc05535220140203121617.p...
SPRENDIMAS MALAVEN.doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL GATVIŲ PAVADINIMO SUTEIKIMO GINKŪNŲ KAIME, GINKŪNŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-26(1.2)) doc05542620140204074234.p...
SPRENDIMAS TARYBAI GATVES...
Architetūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-38(1.2)) Lanko, Sutkunai.pdf
LANKO+GATVE+SUTKUNAI[1][1...
Architetūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-33(1.2)) 20140204085513.pdf
20140204085647.pdf
GIRAITES,SKROBLUGATVES.[1...
Architetūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL STOTIES GATVĖS PRATĘSIMO IR PAVADINIMO SUTEIKIMO MEŠKUIČIŲ MIESTELYJE, MEŠKUIČIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-31(1.2)) doc20140203212302.pdf
meskuiciai.doc
Architetūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2014 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-29(1.2)) TSP_29.docx
TSP_29_priedas.docx
TSP_29_Aiskinamasis_rasta...
Kontrolės komiteto pirmininkas Vidmantas Šulčius
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖKŪROS PAGRINDŲ ĮSTATYMĄ (Nr. TSP-3(1.2)) TSP_3.docx
TSP_3_aiskinamasis.docx
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS 2011-2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-1(1.2)) ataskaita2011-2013 II.doc
aiskinamasis rastas_ATASK...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEUGUŽĖS 5 D. SPRENDIMO NR. T-132 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-2(1.2)) aiskinamasis rastas_NUOST...
priedas nuostatai 2014 II...
nuostatai 2014 II.doc
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 19 D. SPRENDIMO NR. T-220 „DĖL ĮGALIOJIMŲ VYKDYTI PAPRASTĄJĄ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMPETENCIJĄ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI“ PAKEITIMO (Nr. TSP-6(1.2)) TSP_6.doc
TSP_6_priedas.doc
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE NUSTATYMO (Nr. TSP-4(1.2)) aiskinamasis rastas_SKAI...
SKAICIUS 2014 III.doc
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška