2019 m. rugpjūčio 24 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Bendruomeninės veiklos rėmimas

Kviečiame siūlyti atstovus į bendruomeninių organizacijų tarybą

Šiaulių rajono savivaldybės administracija organizuoja bendruomeninių organizacijų atstovų atranką į bendruomeninių organizacijų tarybą. Savo atstovus gali siūlyti visos juridinį statusą turinčios bendruomeninės organizacijos (pateikdamos oficialų siūlymą), pasiūlydamos po vieną atstovą.

 Jūsų siūlymų, pateiktu oficialiu raštu, laukiame iki 2019 m. rugpjūčio 19 d. 17 val. el. paštu prim@siauliuraj.lt

 Bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijos:

 • teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo;
 • 6.2. teikia siūlymus išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų eiti seniūno pareigas konkurso komisijos narius, ir dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti Savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;
 • 6.3. teikia siūlymus Savivaldybės institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga Savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų Savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;
 • 6.4. skleidžia informaciją apie Savivaldybėje veikiančias bendruomenines organizacijas, jų iniciatyvas, veiklą ir patirtį;
 • 6.5. inicijuoja pasitarimus, seminarus ir mokymą aktualiais veiklos klausimais;
 • 6.6. atlieka kitas nuostatuose nustatytas funkcijas.
 2019 m. Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo programos lėšų skirta 6 637,69 Eur pagal prašymus skirti lėšų projektams įgyvendinti šiems subjektams:
 • asociacijai Gruzdžių krašto bendruomenei,
 • asociacijai „Šakynos bendruomenė“,
 • asociacijai Voveriškių bendruomenei,
 • asociacijai „Gegužių kaimo bendruomenė“,
 • asociacijai Visuomeninei organizacijai „Bubių bendruomenė“,
 • asociacijai VO „Meškuičių bendruomenė,
 • asociacijai „Kurtuvėnų bendruomenė“,
 • asociacijai „Žarėnų kaimo  bendruomenė“,
 • asociacijai „Varputėnų bendruomenė“,asociacijai Aukštelkės kaimo bendruomenei „Aukštarūžė“,
 • asociacijai Šiaulių rajono Kairių seniūnijos Šilėnų kaimo bendruomenės „Šilas“,
 • asociacijai „Naisiųbendruomenė“.

Skirtos lėšos Kaimo ir Kuršėnų miesto bendruomenių veiklos rėmimui:

 - neprojektinei veiklai finansuoti;

  - projektams įgyvendinti.


Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-13 11:21:15 Atgal