2019 m. gruodžio 10 d., antradienis
Spausdinti puslapio vidurį
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas Bendras Sveikatos ir socialinių reikalų ir Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdis
Posėdžio data 2018-02-13 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL 2018 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-55) 2018-m.biudzeto-sprend.pr...
2018-m.biudzeto-projektas...
tsp_55_aiskinamasis.docx
Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2018–2020 METAMS PATVIRTINIMO Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Smirnovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,KURŠĖNŲ VANDENYS“ ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO (Nr. TSP-20) sprendimas_nt-atleidimas....
aiskinamais_-atleidimas-n...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS REGULIARIŲ VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTŲ REGULIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-8) aiskinamasis-rastas.docx
marsrutu-reguliavimo-tvar...
tsp.docx
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PAVEDIMO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBAI ATLIKTI FINANSINĮ AUDITĄ 5223_TSP_36 5224_TSP_36_aiskinamasis Kontrolės komiteto pirmininkas Laisvūnas Neimanas
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO GRUZDŽIŲ AMBULATORIJOS MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-17) sprendimo-projektas_gruzd...
gruzdziu-prasymas_kainos_...
aiskinamasis-rastas_gruzd...
tsp_17_priedas.docx
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėja Kristina Steponavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO BUVEINĖS ADRESO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-38) biuro-nuostatu-keitimas_2...
lyginamasis-variantas_nuo...
aiskinamasis-rastas_biuro...
tsp_38.docx
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėja Kristina Steponavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR KAPINIŲ PRIEŽIŪROS BEI LANKYMO, KAPAVIEČIŲ (KAPŲ) IDENTIFIKAVIMO, KAPAVIETĖS PRIPAŽINIMO NEPRIŽIŪRIMA KAPAVIETE ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-50) sprendimo-projektas_kapin...
sprendimas_siauliu-rajono...
aiskinamasis_sprendimo-pr...
antikorupcine.pazyma_kapi...
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėja Kristina Steponavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGPJŪČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-247 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPINIŲ TVARKYMO IR LAIDOJIMO JOSE TAISYKLIŲ IR DĖL TVARKOS APRAŠŲ, SUSIJUSIŲ SU KAPINIŲ TVARKYMU, PRIEŽIŪRA IR LAIDOJIMU JOSE PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-27) sprendimas_kapiniu-taisyk...
aiskinamasis-rastas_kapin...
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėja Kristina Steponavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS REZULTATŲ IR PRITARIMO PLANUI KUŽIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-41) apklausos-rezultatai-kuzi...
kuziu_gyv_10000_a0_v_1.pd...
kuziu_gyv_10000_a0_v_2.pd...
kuziu_gyv_10000_a0_v_3.pd...
kuziu_gyv_10000_a0_v_4.pd...
kuziu_gyv_10000_a0_v_5.pd...
kuziu_gyv_10000_a0_v_6.pd...
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS REZULTATŲ IR PRITARIMO PLANUI KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-42) apklausos-rezultatai-kurs...
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS REZULTATŲ IR PRITARIMO PLANUI KAIRIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-43) apklausos-rezultatai-kair...
kairiu_gyv_10000_a0_v_1.p...
kairiu_gyv_10000_a0_v_2.p...
kairiu_gyv_10000_a0_v_3.p...
kairiu_gyv_10000_a0_v_4.p...
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-18) gatves-suteikimo-01-30.do...
untitled_20180131_203203....
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-357 ,,DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-7) 2018-02-20-lyginamasis.do...
aisk.-rastas-2018-02-20.d...
priemimas-t-sprendimas-20...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Galkus
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-37) t_nvs-aprasas.docx
t_nvs-aprasas-lyginamasis...
aiskinamasis-neformaliam....
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Galkus
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-26) sprendimas.docx
aiskinamasis-sporto-taryb...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Galkus
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ GIMNAZIJOS VADOVO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA (Nr. TSP-31) tsp_gruzdziu_ataskaita201...
tsp_gruzdziu_ataskaita201...
gruzdziu_vadovo_ataskaita...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Galkus
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJOS VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-30) tsp_klivinskio_ataskaita2...
tsp_klivinskio_ataskaita2...
klivinskio_vadovo_ataskai...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Galkus
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ GIMNAZIJOS VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-29) tsp_kuziu_ataskaita2017ai...
tsp_kuziu_ataskaita20172....
kuziu_vadovo_ataskaita201...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Galkus
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-28) tsp_meskuiciu_ataskaita20...
tsp_meskuiciu_ataskaita20...
meskuiciu_vadovo_ataskait...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Galkus
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL ŠIAULIŲ R. DAUGĖLIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-9) 1.-dir_atask_sprend_dauge...
1_daugeliai_aiskinamasis-...
daugeliai_2018.doc
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Galkus
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-24) 2.-dir_atask_sprend_ginku...
2_ginkunai_aiskinamasis-r...
ataskaita-veiklos2017_gin...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Galkus
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-14) 3.-dir_atask_sprend_gruzd...
3_gruzdziu-puriena_aiskin...
vadovoataskaita2017m_gruz...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Galkus
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL ŠIAULIŲ R. KAIRIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SPINDULĖLIS“ VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-25) 4.-dir_atask_sprend_kairi...
4_kairiu-spindulelis_aisk...
2017-m.-kairiu-vadovo-ata...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Galkus
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BURATINAS“ VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-15) 5.-dir_atask_sprend_kurse...
5_kursenu-buratinas_aiski...
vadovoataskaita_2018_bura...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Galkus
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-21) 6.-dir_atask_sprend_kurse...
6_kursenu-eglute_aiskinam...
2018_-eglute-vadovo-atask...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Galkus
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-22) 7.-dir_atask_sprend_kurse...
7_kursenu-nykstukas_aiski...
vadovo-ataskaita-uz-2017-...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Galkus
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-23) 8.-dir_atask_sprend_kuziu...
8_kuziu-vyturelis_aiskina...
vadovo-ataskaita-2018-kuz...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Galkus
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-16) 9.-dir_atask_sprend_mesku...
9_meskuiciai_aiskinamasis...
meskuiciai_ataskaita_2017...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Galkus
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL ŠIAULIŲ R., VIJOLIŲ K., SANTARVĖS G., LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ ĮRENGIMO (Nr. TSP-33) spr_del_vijoliu-k.-santav...
aiskin_rastas.docx
Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Žirgulis
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. SPALIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-269 „DĖL SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-58) tarybos-sprendimas-del-nu...
aiskinamasis-del-nuomojam...
Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Žirgulis
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO VYKDYTI VIEŠĄJĮ NUOMOS KONKURSĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIOMS PATALPOMS (Nr. TSP-11) sprendimas-del-igaliojimu...
aiskinamasis-del-igalioji...
Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Žirgulis
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-10) tar_spr_proj_del_soc_sar_...
aiskin_rastas.docx
Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Žirgulis
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL UŽSAKOVO FUNKCIJŲ PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KURŠĖNŲ LIGONINĖ (Nr. TSP-13) sprendimas-del-leidimo-re...
aiskinamasis-del-uzsakovo...
Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Žirgulis
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL PATALPŲ, ESANČIŲ ŠIAULIŲ RAJONE, GRUZDŽIŲ SENIŪNIJOJE, GRUZDŽIŲ MSTL., ŠLIŪPO G. 2, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ASOCIACIJAI „GRUZDŽIŲ KRAŠTO BENDRUOMENEI“ (Nr. TSP-19) sprendimas-del-panaudos-g...
aiskinamasis-del-gruzdziu...
Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Žirgulis
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (Nr. TSP-53) sutikimas-sav-nuosavyben....
aiskinam-rastas2017.doc
Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Žirgulis
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO 5063_TSP_39 5064_TSP_39_aiskinamasis 5065_TSP_39_antikorupcinio_vertinimo_pazyma Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Žirgulis
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-79 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO IR JO STRUKTŪRINIŲ TERITORINIŲ PADALINIŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-40) sprendimas-kc-kainu-paket...
aiskinamasis-rastas-kc.do...
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 6 D. SPRENDIMO NR. T-219 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-48) sprendimas-vb.docx
sprendimo-priedas-vb.docx
aiskinamasis-rastas-vb.do...
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO Nr. T-38 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-49) sprendimas-priedo-pavadin...
sprendimo-priedasturtas.d...
aiskinamasis-rastas-.docx
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 16 D. SPRENDIMO NR. T-166 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-47) sprend.-vb.docx
sprend.-pr.-vb.docx
aiskin.-rastas-vb.docx
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI (Nr. TSP-45) tsp_45.docx
tsp_45_priedas.xls
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ineta Navickaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „AUKŠTELKĖS MOKYKLOS NUOTEKŲ BIOLOGINIAI VALYMO ĮRENGINIAI“ IR DALINIO FINANSAVIMO (Nr. TSP-44) tsp_laaif.docx
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ineta Navickaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL PRITARIMO RENGTI IR ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „PARAMOS PRIEMONIŲ, GERINANČIŲ AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ ŠIAULIŲ RAJONE ĮGYVENDINIMAS“ IR DALINIO FINANSAVIMO (Nr. TSP-54) tsp_tbc.docx
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ineta Navickaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO PLĖTRAI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-32) pazyma.pdf
aiskinamasis-rastas.docx
t-projektas.docx
lyginamasis-variantas-18....
Žemės ūkio skyriaus Melioracijos poskyrio vedėjas Saulius Darginavičius
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖLŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-46) spec_program_ataskait.doc...
tsp_45_priedas.docx
tsp_46_aiskinamasis.docx
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL ATLIEKŲ PRIĖMIMO PUNKTŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-56) spendim_app-uzdarym.doc
app_2aiskin_rast-pritarti...
tsp_app_i_variantas.doc
tsp_app_i_variantas_aiski...
tsp_app__i_paskaiciavimas...
tsp_app_ii_variantas_pask...
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO BENDRAI GYVENANTIEMS AR VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ RIZIKĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-59) aiskinamasis_rizika_pakei...
antik_-pazym_rizika_2018....
tvarkos_aprasas_rizika_20...
tarybos_spr_2018_formatas...
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL VAIKO SOCIALINĖS GLOBOS ŠEIMYNOJE FINANSAVIMO IR FINANSINĖS PARAMOS ŠEIMYNAI SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-57) seimyn-finans-tvark-apras...
aisk.-r.-seimyn-finansav-...
seimyn-finansav-tvarkos-a...
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 16 D. SPRENDIMO NR. T-195 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KURŠĖNŲ LIGONINĖS SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO LOVŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO” PAKEITIMO (Nr. TSP-60) 2018-01-08_nr.s-13.pdf
tsp_60.docx
tsp_60_aiskinamasis.docx
Savivaldybės administracijos sanitarijos inspektorė Inga Rimgailienė
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-12) t_sprendimas2018-1.docx
aiskinamasis2018.docx
posedzio-protokolo_nuoras...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-85 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-51) visuomenin_aiskin1.docx
t-sprend-visuom-1docx.doc...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
53 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 10 D. SPRENDIMO NR. T-309 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS DARBO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-52) t-sprendimas-nuostataidoc...
komisija_aiskin.docx
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
54 DĖL SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-3) aiskinam-rastas2018.docx
poveikio-vertinimo-pazyma...
antikorupcin-pazyma.docx
vandens-taisykles2.docx
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
55 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-2) antikorupcin-pazyma2.docx
aiskinam-rastas2018.docx
poveikio-vertinimo-pazyma...
prekyba-zmonemis-4.docx
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
56 DĖL MARGARITOS PAVILIONIENĖS PASKYRIMO Į ŠIAULIŲ R. PAKAPĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. TSP-35) sprendimas.docx
aiskinamasis.docx
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
57 DĖL REIMUNDO VARAPICKO ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ R. BUBIŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ (Nr. TSP-4) sprendimas.docx
aiskinamasis.docx
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
58 DĖL PAVEDIMO ATLIKTI ŠIAULIŲ R. BUBIŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS FUNKCIJAS (Nr. TSP-5) sprendimas.docx
aiskinamasis.docx
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
59 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-80 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PASKYRIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-34) priemoka-direk2018.doc
aiskin-rastas.doc
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
60 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-212 ,,DĖL VALDIMARO TURSKIO ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ R. VERBŪNŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ IR PAVEDIMO ATLIKTI DIREKTORIAUS FUNKCIJAS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-1) sprendimas.docx
aiskinamasis-pataisyta.do...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
61 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (Nr. TSP-6) sprendimas.docx
aiskinamasis.docx
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
62 KITI KLAUSIMAI, INFORMACIJA.

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška