2019 m. gruodžio 10 d., antradienis
Spausdinti puslapio vidurį
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas Bendras Sveikatos ir socialinių reikalų ir Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdis
Posėdžio data 2016-06-21 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL AUKSĖS RASILAVIČIENĖS PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ R. DRĄSUČIŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. TSP-218) rasilavicienes-priemimas....
aiskinamasis.doc
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Mitkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-4 ,,DĖL 2016 M. ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-216) 2016-m.biudzeto-patiksl-0...
2016m.biudzeto-patiksl.06...
aiskinamasis-rastas-2016-...
Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-115 ,,DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURE“ PAKEITIMO (Nr. TSP-193) sprendimo-projektas_didzi...
priedas_didziausias-leist...
aiskinamasis-rastas_parei...
rastas_del-didziausio-eta...
lyginamasis-variantas_pri...
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėja Kristina Steponavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL SUTIKIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS PAĖMIMĄ VISUOMENĖS POREIKIAMS (Nr. TSP-208) del_kairiu_jungtie_visuom...
zemes-sklypu-daliu-paemim...
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-195) gatviu-suteikimo-06-08.do...
doc04862620160608145012.p...
doc04862720160608145042.p...
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-197) geograf.-ch-06-08.doc
doc04862820160608145119.p...
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-86 „DĖL JAUNIMO PROBLEMŲ SPRENDIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2013–2018 METŲ PLANO PATVIRTINIMO“, PAKEITIMO (Nr. TSP-190) priedas-jpsp-priemoniu-pl...
jpsp-2016-2018-aiskinamas...
tsp_190.docx
Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė Simona Dambrauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-144 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-198) t_144_mokestis-iu.docx
aiskin-mokestis.docx
t_144_priedas_keiciamas.d...
t_144_priedas_lyginamasis...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 17 D. SPRENDIMO NR. T-223 „DĖL ŠIAULIŲ R. KURTUVĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DARBUOTOJŲ ETATŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-189) kurtuvenu_normatyvu_spren...
kurtuv_sprend_projektas-l...
kurt_norm_aiskinamasis.do...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ ETATŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, PATVIRTINIMO (Nr. TSP-191) svietimo_istai_sprendimo_...
svietimo_istai_aiskinam.d...
svietimo_istai_sprendimo_...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL SUTIKIMO PERIMTI MOKYKLINĮ AUTOBUSĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-192) autob_sprendimas.docx
autob_aiskinamasis.docx
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, FINANSAVIMO IR ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-209) antikorupc_pazyma_2016_06...
poveikio_vert_pazyma2016_...
r-aprasas.docx
t-sprendimas2016_06_30-ne...
aisk.-rastas-2016-06-30.d...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ BŪSTŲ NUOMOS (Nr. TSP-194) tsp_194_nuasmenintas.docx
tsp_194_aiskinamasis_nuas...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL LEIDIMO ĮREGISTRUOTI ASOCIACIJOS „KURŠĖNŲ MIESTO VVG“ BUVEINĘ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIAME PASTATE (Nr. TSP-199) sprendimas-kursenu-miesto...
aiskinamasis-kursenu-vvg....
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GEGUŽĖS 18 D. SPRENDIMO NR. T-93 „DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO (IŠSKYRUS NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ) PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO (Nr. TSP-212) sprendimas-del-patikejimo...
aiskinamasis-del-tarybos-...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOČIAI (Nr. TSP-213) sprendimas-del-turto-perd...
aiskinamasis-turto-perdav...
priedas-perduodamo-turto-...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ AUTOBUSŲ PARKO ĮSTATINIO KAPITALO PADIDINIMO (Nr. TSP-196) direktoriaus-siulymas.doc...
spr.kap-istat_kapit.2016....
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KURŠĖNŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO PADIDINIMO (Nr. TSP-205) direktoriaus-siulymas_kur...
kursenu-vandenys-istat_ka...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL PROJEKTO ,,ŠIAULIŲ RAJONO VIETOVIŲ KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMAS“ ĮGYVENDINIMO IR DALINIO FINANSAVIMO (Nr. TSP-200) t_spr_krastovaizdis.doc
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Brokienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOJE RENGIANT IR ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „SAVIVALDYBES JUNGIANČIOS TURIZMO INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA ŠIAULIŲ REGIONE“ IR DALINIO FINANSAVIMO (Nr. TSP-201) t_spr_turizmo_trasos.docx
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Brokienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI 2014-2020 M. INTERREG V-A LATVIJOS IR LIETUVOS PROGRAMOJE, TEIKIANT PROJEKTO PARAIŠKĄ „EFEKTYVIOS VIEŠOSIOS PASLAUGOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE IR BAUSKĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TAIKANT KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONES“ („EFFECTIVE PUBLIC SERVICES IN SIAULIAI DISTRICT MUNICIPALITY AND BAUSKA COUNTY MUNICIPALITY APPLYING CORRUPTION PREVENTION MEASURES“) IR DALINIO FINANSAVIMO (Nr. TSP-202) t_spr_antikorupcija_latli...
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Brokienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PROJEKTO „SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMAS, TEIKIANT KOMPLEKSINĘ PAGALBĄ ŠEIMOMS“ ĮGYVENDINIMO IR DALINIO FINANSAVIMO (Nr. TSP-207) t_spr_aukstelke_latlit.do...
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Brokienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ RŪŠIUOJAMOJO SURINKIMO INFRASRUKTŪROS PLĖTRA ŠIAULIŲ REGIONE“ IR DALINIO FINANSAVIMO (Nr. TSP-206) t_spr_komunalines_atlieko...
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Brokienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS ĮGYVENDINANT ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PROJEKTĄ „VERBŪNAI – ČIA MŪSŲ ETNINĖ SAVASTIS, ČIA AŠ GYVENU...“ (Nr. TSP-215) spren.-pr.-vb-2016.doc
aisk.-r.-vb.doc
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS ĮGYVENDINANT ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO PROJEKTĄ „TEORINIŲ-PRAKTINIŲ SEMINARŲ CIKLAS „NUO ŠUKĖS IKI PUODO“ (Nr. TSP-214) aisk.-r.-ektac.doc
spren.pr.ektac2016.doc
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ PRIĖMIMO PUNKTŲ TVARKYMO ĮKAINIO NUSTATYMO (Nr. TSP-217) 2016_app_ikainis-2.doc
tsp_217_aiskinamasis.doc
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL PRITARIMO VIENOS TONOS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ, IŠSKYRUS ATSKIRAI SURINKTAS BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIAS ATLIEKAS, PRIĖMIMO IR APDOROJIMO ĮKAINIUI 3375_TSP_219 3376_TSP_219_aiskinamasis 3377_TSP_219_priedas Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 INFORMACIJA DĖL DVINARĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ 3374_informacija_komunaliniu_atlieku_surinkimas Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-84 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-204) sprend_proj_adm_kom_pakei...
aiskin_rastas_adm_kom_pak...
Savivaldybės mero pavaduotojas Algis Mačiulis
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL PAVEDIMO ATLIKTI ŠIAULIŲ R. ŠILĖNŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS FUNKCIJAS (Nr. TSP-188) pavedimas-atlikti-funkcij...
aiskinamasis.doc
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Mitkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL VALDIMARO TURSKIO ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ R. VERBŪNŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ IR PAVEDIMO ATLIKTI DIREKTORIAUS FUNKCIJAS (Nr. TSP-210) sprendimas.doc
aiskinamasis.doc
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Mitkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 9 D. SPRENDIMO NR. T-208 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-211) antikorupcijos_komisija_a...
antikorupcijos_komisija.d...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Mitkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL 2016 METŲ II PUSMEČIO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-203) grafikas.doc
grafikas_aiskinamasis.doc
Savivaldybės meras Antanas Bezaras
Įtrauktas į darbotvarkę
34 KITI KLAUSIMAI, INFORMACIJA

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška