2019 m. rugsėjo 18 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas Bendras Kaimo reikalų ir ekologijos ir Komunalinio ir vietinio ūkio komitetų posėdis
Posėdžio data 2019-08-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-149 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-283) aiskinamasis_papildytas.d...
tspreglamentas_papildyta....
Jurgita Mickūnė, Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-271) t_334pakeitimas2.docx
aiskinamasis2.docx
t_334lygvariantas.docx
Jurgita Mickūnė, Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-1 ,, DĖL 2019 M. ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-295) 2019biudzpatiksl09.docx
aiskinamasis2019_09-men.d...
2019-m.biudzeto-patiksl._...
Pranešėja Rita Balčiuvienė, Finansų skyriaus vedėja.
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL 2018 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-294) 2018-rt-m.biudzeto-apyska...
2018-apyskaitos-aiskinam....
2018-m.biudzeto-ataskaita...
Pranešėja Rita Balčiuvienė, Finansų skyriaus vedėja.
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-274) kfar-tvirtinimas.doc.docx
aiskinamasis-rastas-2018-...
2018-kfar.pdf
2018-kfar-aiskinamasis-ra...
Pranešėja Rita Balčiuvienė, Finansų skyriaus vedėja.
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (Nr. TSP-282) sprendimasvb-turtas.docx
sprendimovb-turtaspriedas...
aiskinamasisrastasmartyno...
Pranešėjas Tomas Vaitkus, Kultūros skyriaus vedėjas.
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS ĮGYVENDINANT ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PROJEKTĄ „MEDIJOS – KŪRYBINĖS TECHNOLOGIJŲ DIRBTUVĖS“ (Nr. TSP-272) ts_vb-projektui.docx
aiskinamasisrastas_vb.doc...
Pranešėjas Tomas Vaitkus, Kultūros skyriaus vedėjas.
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS ĮGYVENDINANT ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO PROJEKTĄ „20-OJI LIETUVOS LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELŲ ŠVENTĖ „GRIEŽK, SMUIKELI“ SKIRTA ŽEMAITIJOS METAMS“ (Nr. TSP-273) ts_rkc-projektui.docx
aiskinamasisrastas_rkc.do...
Pranešėjas Tomas Vaitkus, Kultūros skyriaus vedėjas.
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO IR JO STRUKTŪRINIŲ TERITORINIŲ PADALINIŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-293) sprendimas-2019-kc-paslau...
2019-kc-paslaugos-priedas...
aiskinamasis-rastas-kc-pa...
2019-kc-paslaugos-lyginam...
Pranešėjas Tomas Vaitkus, Kultūros skyriaus vedėjas.
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKAI (Nr. TSP-265) sprendimas.docx
tarybai.aiskinamasis2019....
Inga Rimgailienė, Savivaldybės gydytoja
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 16 D. SPRENDIMO NR. T-197 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS RĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-268) sprendimas.del.pakeitimot...
aprasokeitimastsp2019.doc...
projektolyginamasisvarian...
tarybai.aiskinamasis2019....
Inga Rimgailienė, Savivaldybės gydytoja
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL PRITARIMO RENGTI IR ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ RAJONO GEGUŽIŲ KAIMO VĖTRUNGĖS GATVĖS DALIES REKONSTRAVIMAS“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO (Nr. TSP-281) 1.tsp__vietiniai_keliai.d...
Ineta Navickaitė, Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PRITARIMO RENGTI IR ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2019 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANČIO PLANO PRIEMONĘ „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (SAULĖS, VĖJO, GEOTERMINĖS ENERGIJOS, BIOKURO AR KITŲ) PANAUDOJIMAS VISUOMENINĖS IR GYVENAMOSIOS (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENIMS) PASKIRTIES PASTATUOSE“ IR DALINIO FINANSAVIMO (Nr. TSP-298) 2.tsp_kkp.docx
Ineta Navickaitė, Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL VANDENS IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO (Nr. TSP-266) taryba_sp_vandens-nuoteku...
Vilija Vaičekauskienė, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO SUTEIKIMO ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-277) gatviu-sut.-siauliu-k.-08...
untitled_20190808_220803....
untitled_20190809_124209....
untitled_20190809_124309....
Vilija Vaičekauskienė, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO KUŽIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-284) gatviu-suteikimo-sauginia...
untitled_20190813_143451....
Vilija Vaičekauskienė, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-280) gatviu-ch.-keit.-08-09.do...
untitled_20190809_161151....
untitled_20190809_161223....
untitled_20190809_161316....
Vilija Vaičekauskienė, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-285) geografines-ch.vinksnenai...
untitled_20190814_155348....
Vilija Vaičekauskienė, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL GATVĖS PAVADINIMO PRISKYRIMO KITAI GYVENAMAJAI VIETOVEI IR GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMAS ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-278) gatviu-prisk-ir-keit.-08-...
untitled_20190809_141838....
Vilija Vaičekauskienė, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ PRISKYRIMO KITAI GYVENAMAJAI VIETOVEI KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-279) gatviu-priskyrimo-08-08.d...
untitled_20190808_185259....
untitled_20190808_182720....
untitled_20190808_182829....
untitled_20190808_182930....
untitled_20190808_183026....
untitled_20190808_183139....
untitled_20190808_185356....
untitled_20190808_185450....
untitled_20190808_185542....
untitled_20190808_183526....
untitled_20190808_183641....
untitled_20190808_183738....
untitled_20190808_185651....
untitled_20190808_184027....
Vilija Vaičekauskienė, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ PANAIKINIMO KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-286) gatviu-panaik.kurs.k.-08-...
untitled_20190813_191951....
untitled_20190813_200647....
Vilija Vaičekauskienė, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
22 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-76 ,,DĖL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ, MOKINIŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2019–2020 MOKSLO METAIS“ PAKEITIMO“ (Nr. TSP-297) aisk.rastas_kl.komplektu_...
kopija-tspgrupiukomplekta...
tsp_kl.komplektu_keitimas...
tsp_297_1_priedas.xlsx
Judita Šertvytienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-176 „DĖL MOKSLO METŲ TRUKMĖS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO BEI FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO ĮSTAIGOSE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ (Nr. TSP-287) ts-mokslo-metu-trukme-pri...
aiskinamasis2019-09-03net...
Judita Šertvytienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL MOKSLO METŲ TRUKMĖS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLOSE (Nr. TSP-288) tspdel-mokslo-metu-trukme...
aiskinamasis-2019-09-03-m...
Judita Šertvytienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-182). 7219_SPC_nuostatai_sprendimas_2019-09-03 7220_SPC_nuostatai_priedas_nuostatai_2019-09-03 7221_SPC_nuostatai_aiskin_2019-09-03 Judita Šertvytienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO, VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO, PERDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI (Nr. TSP-275) tsp_spc_turtas2019_09_03....
aiskinamasis-spc-2019_09_...
1-priedas-srt-spr.-2019-0...
2-priedas-srt-spr.-2019-0...
3-priedas-srt-spr.-2019-0...
4-priedas-srt-spr.-2019-0...
5-priedas-srt-spr.-2019-0...
Judita Šertvytienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL SUTIKIMO PERIMTI MOKYKLINĮ AUTOBUSĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR PERDUOTI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE ŠIAULIŲ R. BUBIŲ MOKYKLAI (Nr. TSP-267) tsp_ga_bubiai.docx
tsp_ga_bubiai_ar.docx
Judita Šertvytienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL PROJEKTO ,,PASTATO KURŠĖNUOSE, VYTAUTO G. 1, REKONSTRAVIMAS IR PRITAIKYMAS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VEIKLAI“ ĮGYVENDINIMO (Nr. TSP-301) taryba_2019_biblioteka_ku...
aiskinamasis_r._taryba_20...
Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-304 ,,DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-302, Nr. TSP-289) 7235_Sprendimo_projektas 7236_Aiskinamasis_rastas 7237_Sprendimas 7238_Aiskinamasis_rastas 7239_Saraso_lyginamasis_variantas Kęstutis Lukšas, Savivaldybės tarybos narys, Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL BŪSTŲ PIRKIMO SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRAI ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-270) tar_spr_proj_del_buto_pir...
aiskin_rastas.docx
Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL BUTO PIRKIMO SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRAI ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-269) tar_spr_proj_del_buto_pir...
aiskin_rastas.docx
Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO SAVIVALDYBĖS BUTO PARDAVIMO (Nr. TSP-276) tar_spr_proj_del_buto_par...
aiskin_rastas_nuasmeninta...
Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL SUTIKIMO PRISIDĖTI PRIE VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 150 ŠIAULIAI–PAKRUOJIS‒PASVALYS 0,9 KM (GINKŪNŲ KAIMO ŠVEDĖS, RASOS, AUŠROS IR ŽEIMIŲ GATVIŲ SANKRYŽA) REKONSTRAVIMO (Nr. TSP-290) tar_spr_del_prisedejimo.d...
aiskin_rastas.docx
lakd-protokolas.pdf
Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-18 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-292) sprendimas.docx
aisk_rastas.docx
programos_lyginamasis-var...
Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. SPALIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-269 „DĖL SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-299) tarybos-sprendimas-nuomoj...
aiskinamasis-del-nuomojam...
Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-260 ,, DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIAMS SUTEIKTOS KOMPIUTERIŲ TECHNINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO TVARKOS “ PAKEITIMO (Nr. TSP-291) t_260_pakeitimas-1.docx
aiskinamasis_tsp_09_03.do...
t_260_pakeitimas_lyginama...
Stanislava Bartkuvienė, Informacinių technologijų skyriaus vyriausioji specialistė, pavaduojanti skyriaus vedėją
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL UAB „KURŠĖNŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO PADIDINIMO (Nr. TSP-296) aiskinamasis-istatai-2019...
tspkvistatudidinimopapild...
Audronė Birutienė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO (Nr. TSP-300) del_bendruomeniu_tarybos_...
del_bendruomeniu_tarybos_...
Audronė Birutienė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-136 „DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-263) tsp-del-spp-komisijos-pak...
aiskinamasis-rastas-spp-k...
Kristina Smirnovienė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL 2017–2018 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 2017–2023 METAMS ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-264) tarybos-sprendimas-del-20...
2017-2018-m.-spp-ataskait...
tarybos-sprendimo-del-201...
Kristina Smirnovienė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017 METŲ IR 2018 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-262) tarybos-sprendimas-del-20...
svp-2017-m.-ataskaita.xls...
svp-2018-m.-ataskaita.xls...
tarybos-sprendimo-del-201...
Kristina Smirnovienė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 KITI KLAUSIMAI, INFORMACIJA

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška