2019 m. gruodžio 11 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas Sveikatos ir socialinių reikalų ir Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdis
Posėdžio data 2014-09-09 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL 2014 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PATVIRTINTO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMU NR. T- 1, PATIKSLINIMO IR PAKEITIMO (Nr. TSP-223) aiskinamasis-rastas-2014-...
2014m.biudzeto-patiksl.09...
2014-m.biudzeto-patiksl-0...
Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO KOMUNALINIO ŪKIO PLĖTROS IR SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO PROGRAMOS 2014–2016 METAMS, PATVIRTINTOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMU NR. T-256, PRIEDŲ PAKEITIMO (Nr. TSP-236) programa_kom._ukis-2014_1...
programa_kom._ukis-2014-2...
programa_kom._ukis-2014-3...
aiskinamasis_r._taryba_ko...
tsp-236.doc
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTROS (Nr. TSP-196) tar_spr_pirk_2014.doc
tar_spr_del_pirk_2014_inf...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T-181 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO 2011 M. LIEPOS 21 D. SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO RĖMIMO FONDO TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-218) tar_spr_del_fondo_tar_pak...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 5 D. SPRENDIMO NR. T-104 ,,DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-220) sprendimas.doc
aisk._rastas.doc
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SU PRIKLAUSINIAIS LENGVATINIO PRIVATIZAVIMO (PARDAVIMO) Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PATALPŲ, ESANČIŲ ŠIAULIŲ RAJONE, KUŽIŲ SENIŪNIJOJE, SMILGIŲ K., VIEVERSIŲ G. 5, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ASOCIACIJAI „SMILGIŲ BENDRUOMENĖ“ (Nr. TSP-224) aiskinamasis-rastas-smilg...
tsp-224.doc
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ AKCINEI BENDROVEI ,,ŠIAULIŲ ENERGIJA“ (Nr. TSP-237) aiskinamasis_r._taryba_tu...
tsp-237.doc
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL SUTIKIMO NURAŠYTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. TSP-198) sutikimas_nurasyti.doc
Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Audrius Dešrius
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ASOCIACIJAI ,,ŠIUPYLIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ". (Nr. TSP-239) siupyliu-bendruomenei.doc
Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Audrius Dešrius
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL MAKSIMALIŲ TRUMPALAIKĖS AR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-184) spr maksim soc globos kai...
Aisk rast -maksim soc glo...
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PANAIKINIMO. (Nr. TSP-199) del-znm-tvarkos-naikinimo...
ar-znm-tvarka.doc
Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ SPORTO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-229) sprendimas.doc
nuostatai.doc
aiskinamasis.doc
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-267 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ ETATŲ IR UGDYMO APLINKOS FINANSAVIMO NORMATYVŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-228) sprendimas.doc
aiskinamasis.doc
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI DĖL UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-56 ,,DĖL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ, MOKINIŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2014–2015 MOKSLO METAIS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-235) aisk.-rastas-del-2014-09-...
2014-09-18_t-3.xls
tsp-235.doc
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS METŲ MOKYTOJO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ, PATVIRTINTŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMU NR. T-171 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS METŲ MOKYTOJO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“, PAKEITIMO (Nr. TSP-231) 2014-09-18-aiskinamasis.d...
tsp-231.doc
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-233) paslaugu_kainos_sprend_po...
paslaugul_kainos_aiskin.d...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-81 „DĖL MOKESČIO UŽ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLOSE TEIKIAMŲ UGDYMO PASLAUGŲ DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 15 D. SPRENDIMO NR. T-98 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR BUBIŲ MOKYKLOS, BAZILIONŲ IR KURTUVĖNŲ MOKYKLŲ-DAUGIAFUNKCIŲ CENTRŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-227) t_eur_darzeliai_mokestis....
aiskinamasis_darzeliai_mo...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 15 D. SPRENDIMO NR. T-102 „DĖL MOKINIŲ, GYVENANČIŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ BENDRABUČIUOSE, MAITINIMO DIENOS NORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-57 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ IR LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ BEI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO AUTOBUSŲ NUOMOS MOKESČIO NUSTATYMO IR ŠIŲ ĮSTAIGŲ MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ, LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ IR AUTOBUSŲ NAUDOJIMO BEI NUOMOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 INFORMACIJA APIE BENDROVIŲ, KURIŲ 100 PROCENTŲ AKCIJŲ PRIKLAUSO SAVIVALDYBEI, 2014 METŲ I PUSMEČIO FINANSINIUS REZULTATUS IR 2014 METŲ VEIKLOS PROGNOZES. Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ŠIAULIŲ RAJONO VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-186) rinkliava-uz-leidimus-pre...
tsp_186_teises_aktu_verti...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS NUSTATYMO UŽ LEIDIMO ATLIKTI ŽEMĖS KASINĖJIMO DARBUS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, ŠALIGATVIUOSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE, DAUGIABUČIŲ NAMŲ KIEMUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-187) aprasas-2014-kasinejimai-...
prasymas-1-priedas-kasine...
leidimas-2-priedas-kasine...
kasinejimai-2014-del-euro...
tsp_187_teises_aktu_verti...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL VIETINĖS RIKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠ0RINĘ REKLAMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-188) nuostatai-reklama-2014_1m...
tsp_188_teises_aktu_verti...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,KURŠĖNŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO KAINŲ PATVIRTINIMO Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO TEIKIAMŲ PIRTIES PASLAUGŲ KAINOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-190) ku-pirtys-2014-.docx
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO NUOTEKŲ SURINKIMO MOBILIOSIOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS KAINOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-191) ku-ikainiai.nuoteku-2014-...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO MOKESČIO IR NAMO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-192) namu-administrav_-2014_vi...
tsp_192_teises_aktu_verti...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL PRITARIMO ASOCIACIJOS ,,VOVERIŠKIŲ BENDRUOMENĖ“ PROJEKTO ,,AKTYVUS JAUNIMAS - ATEITIES KŪRĖJAS“ RENGIMUI IR BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESČIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-194) taryba-tarifai-eurai.doc
tarybos-paaiskinamojotari...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ŠIAULIŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BEI PARDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO GYVENTOJAMS KAINŲ PATVIRTINIMO Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO (Nr. TSP-209) vitkauskas-zemes-mok._-20...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ R. KURTUVĖNŲ MOKYKLAI-DAUGIAFUNKCIUI CENTRUI NEATLYGINTINAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-197) aiskin_rastas.docx
ts_turto_perdav-08-28.doc
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas, Irena Brokienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO PROJEKTĄ ,,IŠ MAŽOS GILĖS DIDELIS ĄŽUOLAS IŠAUGA“ Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas, Irena Brokienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL PROJEKTO ,,SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO MOKYKLOSE IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE GERINIMAS“ RENGIMO IR DALINIO FINANSAVIMO (Nr. TSP-211) tsp_-norv_proj.doc
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas, Irena Brokienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL KURŠĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE TEIKIAMOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMO (Nr. TSP-202) aiskinamasiskurrsenuvgnka...
kvgnpaslaugoskaina2014.do...
Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Aldona Laukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL PRITARIMO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IŠLAIDŲ DYDŽIAMS Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Aldona Laukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRE IR JO FILIALUOSE Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR TRADICINIŲ AMATŲ CENTRE Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-49 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-213) sprendimo.panaikinimas.do...
Savivaldybės administracijos vyriausioji sanitarijos inspektorė Inga Rimgailienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL MIKROATOBUSO PIRKIMO Ūkio ir transporto skyriaus vedėjas Gedas Bičiušas
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2014 METŲ SĄMATOS, PATVIRTINTOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMU NR. T-29, PATIKSLINIMO (Nr. TSP-222) g3_sprendimas_samatos_pat...
g3_tarybai_2014_programos...
kg3_aisk_2014_samata5b15d...
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL ORGANIZATORIAUS SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO GAMTOS PAVELDO OBJEKTAMS SKELBTI SAUGOMAIS (Nr. TSP-215) sprendimas_pataisytas.doc
aiskinamasis_gpo.doc
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-163 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-234) nvo-taryba-proj-ir-aiskin...
nvo-nuostatai.doc
Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė Simona Kulevičiūtė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO MOTAIČIŲ IR LUKŠIŲ KAIMUOSE, BUBIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO ŠILĖNŲ KAIME, KAIRIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-205) doc20140818134537.pdf
actionshow.doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO, PAKEITIMO, PANAIKINIMO IR GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-217) 20140825164602.pdf
20140825164735.pdf
20140825164839.pdf
vinksnenai-dabikines-g..p...
koregavimas2014-09-181121...
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
53 DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO MALAVĖNIUKŲ KAIME, GINKŪNŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-216) doc06811020140826115946.p...
nauj.-gatv.sprend..doc
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
54 DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ IR MATERIALINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PANAIKINIMO (Nr. TSP-200) ismokos-ii.doc
aiskinamasis-rastas-ismok...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
55 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PANAIKINIMO (Nr. TSP-201) aiskinamasis-rastas-veikl...
veiklos-nuostatai-ii.doc
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
56 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-169 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-94 „DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO“ (Nr. TSP-225) spred_projek_admin_komis_...
aiskin_rast_admin_komis_p...
Savivaldybės meras Algimantas Gaubas
Įtrauktas į darbotvarkę
57 KITA INFORMACIJA

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška