2019 m. gruodžio 10 d., antradienis
Spausdinti puslapio vidurį
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas Biudžeto, finansų ir valdymo komiteto posėdis
Posėdžio data 2018-06-27 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-198) gatviu-suteikimo-06-04.do...
untitled_20180605_190047....
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO KAIRIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-197) gatviu-sut.-pagal-ribas-0...
untitled_20180605_172439....
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-199) geografines-ch.-06-05.doc
untitled_20180605_194859....
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO KAIRIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-200) geografines-ch.po-ribu-ke...
untitled_20180605_153935....
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŠIAULIŲ R. DIRVONĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO PATIKĖJIMO TEISE IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS (Nr. TSP-208) 2018-07-03_t-xx_8-priedas...
2018-07-03_t-xx_9-priedas...
aisk.-turtas_pataisytas1....
dirv_taryb_07-03_pataisyt...
2018-07-03_t-xx_1-priedas...
drasuciu_pried2-1.docx
2018-07-03_t-xx_3-priedas...
2018-07-03_t-xx_4-priedas...
2018-07-03_t-xx_5-priedas...
2018-07-03_t-xx_6-priedas...
2018-07-03_t-xx_7-priedas...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMO MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-229) 1atostogumetuveiklos.docx
aiskinamasis.docx
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 6 D. SPRENDIMO NR. T-226 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-227) t_pug-modeliai.docx
t_pug_lyginamasis.docx
aiskin-modeliai.docx
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-143 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-219) t_vaiku-priemimo-tvarka.d...
t_vaiku-priemimo-tvarka_l...
aiskinamasis_vaikupriemim...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO ĮSTEIGTI 10,5 VAL. IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ŠIAULIŲ R. BAZILIONŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE, ŠIAULIŲ R. DRĄSUČIŲ, ŠIAULIŲ R. ŠAKYNOS IR ŠIAULIŲ R. ŠILĖNŲ MOKYKLOSE (Nr. TSP-207) t_pritarimas-iu-grupems.d...
aiskinamasis_pritarimusiu...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ BEI BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ KELIONĖS Į DARBĄ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-224) tsp-aprasas-kompensavimas...
tsp-aiskinamasis.docx
antikorupcinio-vertinimo-...
poveikio-vertinimo-pazyma...
tsp-kompensavimas.docx
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ PERĖMIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-237) 5757_2018_GA_Sutikimas_sprendimas 5758_tai.aiškinamasis Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-227 „DĖL BENDROJO UGDYMO, NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ BEI VAIKŲ GLOBOS ĮSTAIGŲ AUKLĖTINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO, NEATLYGINTINO PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-213) tarybos-sprendimas.docx
aiskinamasis-rastas-mokin...
lyginamasisi-variantas.do...
antikorupcinepazyma1.docx
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO IR LĖŠŲ SKYRIMO BEI NAUDOJIMO TVARKOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-234) aiskinamasisrastasbendruo...
aprasas.docx
tarybosprendimoprojektas....
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIAMS IŠLAIDOMS, SUSIJUSIOMS SU TARYBOS NARIO VEIKLA APMOKĖTI, SKYRIMO, NAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-212) tsp_islaidu_apmokejimas_t...
tsp_islaidu_apmokejimas_a...
tsp_islaidu_apmokejimas_a...
tsp_islaidu_apmokejimas_p...
antikorupcine_pazyma_v3.1...
Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Valerija Mikalauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 19 SPRENDIMO NR. T-356 ,,DĖL TĖVŲ GLOBOS NETEKUSIO VAIKO TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS (RŪPYBOS) BUDINČIO GLOBOTOJO (RŪPINTOJO) ŠEIMOJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. TSP-210) budintisglobotojassiauliu...
aiskinamasis-budintis-glo...
antikorupcijabudintisglob...
poveik_verti_lentel-budin...
sprendimo-proj.docx
Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Aldona Laukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-51 ,,DĖL VAIKO SOCIALINĖS GLOBOS ŠEIMYNOJE FINANSAVIMO IR FINANSINĖS PARAMOS ŠEIMYNAI SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO· (Nr. TSP-220) spr.-t-51-pakeit.-1-docx....
aisk.-r.-seimy-fin.tvark-...
seim-fin-tvar-apras-pakei...
seim-fin.-tvar-apr.lygin....
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-158 ,,DĖL DOVANOS (IŠMOKOS) KŪDIKIUI SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-211) spr.dovkud.pakeit.docx
aisk-r-.-del-kudik-dova-p...
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KURŠĖNŲ LIGONINĖS VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO (Nr. TSP-235) sprendimas.taryba2018-07-...
img_0001.pdf
pareigybiu-sarasas.ligoni...
t_112.docx.pdf
t_112_priedas.docx.pdf
struktura2018-07-03.docx
Savivaldybės administracijos vyriausioji sanitarijos inspektorė Inga Rimgailienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-138 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-218) aiskinamasisrastas_svaros...
svarostaisykliupakeitimas...
Savivaldybės administracijos vyriausioji sanitarijos inspektorė Inga Rimgailienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į ŠIAULIŲ TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS TAIKINIMO KOMISIJĄ (Nr. TSP-196) sprendimoprojetas.docx
aiskinamasis.docx
Savivaldybės administracijos vyriausioji sanitarijos inspektorė Inga Rimgailienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS TIKSLINIŲ GRUPIŲ GYVENTOJAMS ŠIAULIŲ RAJONE“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO (Nr. TSP-225) 7.-tsp_psp_paslaugu_kokyb...
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ineta Navickaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „NUGELEŽINIMO ĮRENGINIŲ STATYBA ŽADŽIŪNŲ KAIME“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO (Nr. TSP-216) 4.-tsp_kursenu_vandenys-d...
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ineta Navickaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „NUGELEŽINIMO ĮRENGINIŲ STATYBA NOREIKIŲ KAIME“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO (Nr. TSP-217) 3.-tsp_kursenu_vandenys-d...
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ineta Navickaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „MAKROFITŲ BIOMASĖS ŠALINIMAS KAIRIŲ EŽERE IR PRIEKRANTĖSE“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO (Nr. TSP-223) 6.-tsp_kairiu_ezero_ekosi...
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ineta Navickaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KARTŲ BENDRADARBIAVIMAS POILSIAUJANT, SPORTUOJANT, ŽAIDŽIANT“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO (Nr. TSP-226) 1.-tsp_asoc._jaunu_tevu_b...
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ineta Navickaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŠIAULIŲ RAJONO GYVENVIEČIŲ IR KURŠĖNŲ MIESTO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PLĖTRA, II ETAPAS“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO (Nr. TSP-228) 5.-tsp_kursenu_vandenys_0...
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ineta Navickaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL PAVEDIMO ATLIKTI INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS UŽSAKOVO FUNKCIJAS ŠIAULIŲ RAJONO AUKŠTELKĖS MOKYKLAI-DAUGIAFUNKCIAM CENTRUI (Nr. TSP-215) 2.-tsp_uzsakovo-statytojo...
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ineta Navickaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-221) aiskinamasisdelapleistupa...
apleistinepriziuretiapras...
antikorupcine_pazyma-2018...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ŠIAULIŲ VANDENYS“ 2018-2020 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-222) aisk-rast-tar-sv-pl.doc
sv-veikl-pl-18-20.docx
sv-planas-18-20.pdf
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-277 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO REKONSTRUOTINŲ IR REMONTUOTINŲ VIETINĖS REIKŠMĖS GATVIŲ PRIORITETINIŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-205) tar_spr_del_remont_gatviu...
2_priedas.docx
aiskin_rastas.docx
lyginamasis-variantas.doc...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. SPALIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-269 „DĖL SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-209) tarybos-sprendimas-del-nu...
aiskinamasis-del-nuomojam...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL BUTŲ PIRKIMO SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRAI ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-214) tar_spr_del_pirk_2.docx
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 10 D. SPRENDIMO NR. T-304 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ MIESTO (BUVUSIOS RINGUVĖNŲ KAIMO DALIES) GYVENTOJŲ ASBESTINIŲ STOGŲ KEITIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-204) aiskinamasisdelringuvenuk...
ringuvenuasbestas20180703...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO TURTO KAIP DALININKO ĮNAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-236) tarybos-sprendimas-del-tu...
tarybos-sprendimo-priedas...
tarybos-sprendimo-aiskina...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys, VšĮ ,,Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ direktorė Virginija Norvaišienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2018–2020 METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-233) 5745_TSP+dėl+SVP+2018-2020+m+pakeitimo 5746_05+programos+aprašymas+(2018-07-03) 5747_„05+programa+(2018-07-03)“ kopija 5748_10+programos+aprašymas+(2018-07-03) 5749_„10+programa+(2018-07-03)“ kopija 5750_Aiškinamasis+raštas+(SVP+tikslinimas+2018-07-03) Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Smirnovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-232) tsp_.doc
tsp_priedas.pdf
tsp_aiskinamasis.doc
Savivaldybės kontrolierius Saulius Mickus
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ TARIFŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO 2018 METAMS (Nr. TSP-231) del-znm-tarifu-ir-lengvat...
aiskinamasis-del-znm-tari...
priedas-del-znm-tarifu-ir...
lyginamasis-priedas-del-z...
Žemės ūkio skyriaus Melioracijos poskyrio vedėjas Saulius Darginavičius
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI PERDUOTO PATIKĖJIMO TEISE VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR JO NURAŠYMO (Nr. TSP-206) tarybos_sprendimas_valsty...
siauliurajonosavivaldybes...
6_priedas_aiskinamasis.do...
Žemės ūkio skyriaus Melioracijos poskyrio vedėjas Saulius Darginavičius
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018–2020 METŲ PROGRAMOS IR PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-230) 5765_TSP_programa_sprendimas 5766_TSP_programa 5767_TSP_priemones 5768_TSP_230_programa_planas_aiskinamasis Savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininkas Alfredas Jonuška
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS FORMUOJAMĄ REGIONINĘ KULTŪROS TARYBĄ (Nr. TSP-238) 5759_Spren.+pr.+LRKM 5760_Aiskinamasis+rastas+LRKM Savivaldybės mero pavaduotojas Algis Mačiulis
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL RAIMUNDO KELIUOČIO ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ R. DIRVONĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGŲ (Nr. TSP-203) sprendimas.docx
aiskinamasis.docx
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL VAIDO BACIO DARBO SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. TSP-194) sprendimas.docx
aiskinamasis.docx
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL DAIVOS DIKTANIENĖS DARBO SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. TSP-195) sprendimas.docx
aiskinamasis.docx
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERUI PASIRAŠYTI PRAŠYMUS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI (Nr. TSP-201) igaliojimmerui.doc
aiskinamrastas2017.doc
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, VALDYBŲ PIRMININKAMS SUTEIKIMO (Nr. TSP-202) igaliojimmerui.doc
aiskinamrastas2017.doc
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 KITI KLAUSIMAI, INFORMACIJA

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška